Bezpieczeństwo informacyjne i cyberbezpieczeństwo

Bezpieczeństwo informacyjne i cyberbezpieczeństwo

Bezpieczeństwo informacyjne i cyberbezpieczeństwo

23.03.2022

Bezpieczeństwo informacyjne i cyberbezpieczeństwo – Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie rekrutacja 2022/2023

Studia na kierunku bezpieczeństwo infomacyjne i cyberbezpieczeństwo w Akademii Sztuki Wojennej to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku bezpieczeństwo informacyjne i cyberbezpieczeństwo w ASZWOJ
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnymSpecyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku bezpieczeństwo informacyjne i cyberbezpieczeństwo znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • bezpieczeństwo informacyjne państwa
 • teoria informacji, e- komunikacja
 • współczesne metody zarządzania
 • bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni
 • prawne aspekty bezpieczeństwa informacyjnego
 • ochrona informacji niejawnych

 

Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie wytycza nowe kierunki rozwoju myśli wojskowej, odpowiadając tym samym na aktualne i przyszłe potrzeby Sił Zbrojnych. W rozrastającej się ofercie dydaktycznej, pod literą „B”, kandydaci odnajdą kierunek Bezpieczeństwo informacyjne, prowadzone na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

 

Nabywane Umiejętności

Celem kształcenia jest pozyskanie solidnej wiedzy z zakresu bezpiecznego przetwarzania, gromadzenia i przechowywania informacji, w tym danych osobowych. Studenci poznają reguły analizy newralgicznych miejsc w przedsiębiorstwach, firmach i instytucjach, zasady tworzenia regulacji oraz postępowania w przypadku zarządzania informacjami i danymi.

 

Sprawdź

Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie kierunki studiów

Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie rekrutacja

Rekrtuacja na studia w Warszawie

 

Jakie przedmioty składają się na program nauczania? Na przykład: bezpieczeństwo informacyjne państwa, teoria informacji, e- komunikacja, współczesne metody zarządzania, bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni, prawne aspekty bezpieczeństwa informacyjnego, ochrona informacji niejawnych, metodologia nauk społecznych, teoria nauki o bezpieczeństwie. A co po studiach? Absolwenci Bezpieczeństwa informacyjnego w Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie znajdą zatrudnienie w administracji publicznej na szczeblu administracji rządowej i samorządowej w charakterze specjalisty ds. bezpieczeństwa informacyjnego, inspektora ochrony danych osobowych, projektanta systemów bezpieczeństwa informacyjnego, specjalisty cyber- ops, menadżera i eksperta w sektorze publicznym i prywatnym, w organizacjach pozarządowych i międzynarodowych w szczególności w Unii Europejskiej.

 

Opinie

Czy wybór uczelni może być łatwy? Oczywiście, że tak. Wybierając się na studia do Warszawy, warto wiedzieć: Jakie ma Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie opinie? Jarek, student Bezpieczeństwa informacyjnego mówi:

„Akademia Sztuki Wojennej to miejsce dla ludzi ambitnych, którzy chcą ze studiów wynieść jak najwięcej umiejętności i najwięcej zasobów praktycznej wiedzy.”

 

 

STUDIA W WARSZAWIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Warszawie

Studia w Warszawie

 

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Bezpieczeństwo informacyjne w Akademii Sztuki Wojennej:

Absolwent kierunku Bezpieczeństwo informacyjne w Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • posługiwania się aktami prawnymi,
 • interpretacji zjawisk zachodzących w systemach bezpieczeństwa informacyjnego,
 • realizacji zadań w obszarze systemów bezpieczeństwa informacyjnego,
 • efektywnej komunikacji,
 • analizy krytycznej przyczyn i skutków procesów oraz zjawisk społecznych związanych z bezpieczeństwem informacyjnym,
 • funkcjonowania systemów bezpieczeństwa informacyjnego państwa,
 • analizy ryzyka.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Bezpieczeństwo informacyjne:

Absolwent kierunku Bezpieczeństwo informacyjne w Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie może znaleźć zatrudnienie jako:

 • specjalista do spraw bezpieczeństwa informacyjnego,
 • inspektor ochrony danych osobowych,
 • projektant systemów bezpieczeństwa informacyjnego.

 

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku bezpieczeństwo informacyjne i cyberbezpieczeństwo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

geografia, historia, informatyka, język obcy, matematyka, wiedza o społeczeństwie

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Podstawą kwalifikacji jest wartość wynikająca z oceny uzyskanej na dyplomie ukończenia studiów wyższych oraz ocena średnia uzyskana w toku studiów wyrażona z dokładnością dwóch miejsc po przecinku.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie

Komentarze (0)