Bezpieczeństwo międzynarodowe i dyplomacja

Bezpieczeństwo międzynarodowe i dyplomacja

Bezpieczeństwo międzynarodowe i dyplomacja

23.03.2022

Bezpieczeństwo międzynarodowe i dyplomacja – Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie rekrutacja 2022/2023

Studia na kierunku bezpieczeństwo międzynarodowe i dyplomacja w Akademii Sztuki Wojennej to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku bezpieczeństwo międzynarodowe i dyplomacja w ASZWOJ
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnymSpecyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku bezpieczeństwo międzynarodowe i dyplomacja znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • logika
 • współczesne zagrożenia bezpieczeństwa międzynarodowego
 • współczesne konflikty zbrojne
 • psychologia zagrożeń
 • bezpieczeństwo międzynarodowe po zimnej wojnie
 • socjologia bezpieczeństwa
 • filozofia bezpieczeństwa
 • polityczna geografia bezpieczeństwa

 

Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie proponuje kierunki kształcenia, uformowane w trzech wydziałach. Jakie to kierunki? Na przykład, Bezpieczeństwo międzynarodowe i dyplomacja, prowadzony na studiach pierwszego stopnia.

 

Nabywane Umiejętności

Głównym założeniem kształcenia jest pozyskanie wiedzy związanej z obszarem bezpieczeństwa międzynarodowego, w szczególności: organizacji międzynarodowych, geopolityki, konfliktów zbrojnych, zagrożeń terytorialnych, strategii bezpieczeństwa państwa, organów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w regionie. Studenci zgłębiają zagadnienia bezpieczeństwa międzynarodowego i dyplomacji z uwzględnieniem problemów społeczno-politycznych, czyli energetycznych, ekonomicznych, militarnych, demograficznych, kulturowych.

 

Sprawdź

Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie kierunki studiów

Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie rekrutacja

Rekrtuacja na studia w Warszawie

 

Program nauczania składa się z następujących przedmiotów: logika, współczesne zagrożenia bezpieczeństwa międzynarodowego, współczesne konflikty zbrojne, psychologia zagrożeń, bezpieczeństwo międzynarodowe po zimnej wojnie, socjologia bezpieczeństwa, filozofia bezpieczeństwa, polityczna geografia bezpieczeństwa. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Bezpieczeństwa międzynarodowego i dyplomacji w Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie będą mogli wykorzystać jako specjaliści z zakresu bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego, specjaliści analitycy, analitycy procesów, analitycy danych, specjaliści do spraw kontaktów międzynarodowych, specjaliści zarządzania procesami, pracownicy administracji państwowej, członkowie organizacji i instytucji międzynarodowych.

 

Opinie

Wybór uczelni, na której będziemy zdobywać cenne wykształcenie, nierzadko spędza sen z powiek. Okres rekrutacji to czas zadawania pytań i porównań ofert dydaktycznych. Jakie ma Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie opinie? Dominik, student Bezpieczeństwa międzynarodowego i dyplomacji mówi:

„Od dawna interesował mnie świat. Ale pod kątem konfliktów, niebezpiecznych ideologii, czyli tak naprawdę interesuje mnie to, co zawsze będzie stanowiło zagrożenie dla ludzi. Dlatego wybrałem Akademię Sztuki Wojennej, aby dowiedzieć się jak najwięcej i zostać specjalistą w tym zakresie.”

 

 

STUDIA W WARSZAWIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Warszawie

Studia w Warszawie

 

 

BEZPIECZEŃSTWO MIĘDZYNARODOWE I DYPLOMACJA - ważne informacje

Bezpieczeństwo międzynarodowe i dyplomacja studia Warszawa

Bezpieczeństwo międzynarodowe i dyplomacja studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Bezpieczeństwo międzynarodowe i dyplomacje:

Absolwent kierunku Bezpieczeństwo międzynarodowe i dyplomacja w Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • analizowania zagrożeń,
 • identyfikacji i prognozowania zagrożeń bezpieczeństwa międzynarodowego,
 • zarządzania sytuacją kryzysową,
 • komunikacji politycznej,
 • komunikacji międzykulturowej,
 • kulturowych aspektów dyplomacji,
 • negocjacji międzynarodowych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Bezpieczeństwo międzynarodowe i dyplomacja:

Absolwent kierunku Bezpieczeństwo międzynarodowe i dyplomacja w Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie może znaleźć zatrudnienie jako:

 • specjalista z zakresu bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego,
 • analityk procesów,
 • analityk danych,
 • specjalista do spraw kontaktów międzynarodowych,
 • specjalista zarządzania procesami,

 

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku bezpieczeństwo międzynarodowe i dyplomacja brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

geografia, historia, informatyka, język obcy, matematyka, wiedza o społeczeństwie

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Podstawą kwalifikacji jest wartość wynikająca z oceny uzyskanej na dyplomie ukończenia studiów wyższych oraz ocena średnia uzyskana w toku studiów wyrażona z dokładnością dwóch miejsc po przecinku.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie

Komentarze (0)