Bezpieczeństwo narodowe i obrona powszechna

Bezpieczeństwo narodowe i obrona powszechna

Bezpieczeństwo narodowe i obrona powszechna

24.06.2022

Bezpieczeństwo narodowe i obrona powszechna – Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie rekrutacja 2022/2023

Studia na kierunku bezpieczeństwo narodowe i obrona powszechna w Akademii Sztuki Wojennej to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku bezpieczeństwo narodowe i obrona powszechna w ASZWOJ
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnymStudia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku bezpieczeństwo narodowe i obrona powszechna znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • klasyczna strategia
 • bezpieczeństwo militarne
 • pozarządowe formy bezpieczeństwa
 • media w zarzadzaniu kryzysowym
 • ochrona infrastruktury krytycznej
 • zagrożenia informacyjne
 • ochrona informacji niejawnych

 

Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie to uczelnia kontynuująca tradycje Wojskowej Szkoły Aplikacyjnej oraz Wyższej Szkoły Wojennej. Jakie kierunki kształcenia proponowane są kandydatom? Na przykład, Bezpieczeństwo narodowe i obrona powszechna, prowadzone na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

 

Nabywane Umiejętności

Założeniem kształcenia jest pozyskanie wiedzy z obszaru nauk społecznych, a przede wszystkim konkretnych umiejętności, na czele z analizowaniem i stosowaniem zasad prawnych oraz procedur bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego w skali globalnej, regionalnej, narodowej i lokalnej. Studenci poznają zasady funkcjonowania podmiotów bezpieczeństwa, jak również sposoby rozwiązywania problemów z nim związanych. Bezpieczeństwo narodowe i obrona powszechna w Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie to przygotowanie do analizowania, planowania i organizowania działań w zakresie bezpieczeństwa w jednostkach administracji samorządowej i organizacjach gospodarczych.

 

Sprawdź

Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie kierunki studiów

Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie rekrutacja

Rekrtuacja na studia w Warszawie

 

Jakie przedmioty składają się na program nauczania kierunku Bezpieczeństwo narodowe i obrona powszechna w ASW? Na przykład: klasyczna strategia, bezpieczeństwo militarne, pozarządowe formy bezpieczeństwa, media w zarzadzaniu kryzysowym, ochrona infrastruktury krytycznej, zagrożenia informacyjne, ochrona informacji niejawnych. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności, absolwenci Bezpieczeństwa narodowego i obrony powszechnej w Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie będą mogli wykorzystać w administracji publicznej i służbach mundurowych, a także w podmiotach gospodarczych na stanowiskach związanych z zarzadzaniem kryzysowym, planowaniem zadań obronnych i zapewnieniem bezpieczeństwa organizacji.

 

Opinie

Wybór odpowiedniej uczelni nierzadko sprawia kandydatom niemałe kłopoty. Startujący na studia porównują oferty dydaktyczne, sprawdzają siatkę zajęć, przeglądają wybór specjalności. Jakie ma Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie opinie? Szymon, student Bezpieczeństwa narodowego i obrony powszechnej mówi:

„Wybrałem Akademię Sztuki Wojennej, bo to uczelnia z tradycjami. „

 

 

STUDIA W WARSZAWIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Warszawie

Studia w Warszawie

 

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Bezpieczeństwo narodowe i obrona powszechna:

Absolwent kierunku Bezpieczeństwo narodowe i obrona powszechna w Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • interpretacji mapy fizycznej, gospodarczej i politycznej,
 • kategorii ekonomicznych,
 • stosowania metod i technik zarządzania organizacjami,
 • ochrony i obrony narodowej,
 • współczesnych systemów politycznych,
 • prawnych podstaw bezpieczeństwa,
 • środków strategicznych i sposobów ich wykorzystania w strategii bezpieczeństwa,
 • logistyki w sytuacjach kryzysowych.

 

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Bezpieczeństwo narodowe i obrona powszechna:

Absolwent kierunku Bezpieczeństwo narodowe i obrona powszechna w Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie może znaleźć zatrudnienie w:

 • administracji publicznej,
 • służbach mundurowych,
 • podmiotach gospodarczych na stanowiskach związanych z zarzadzaniem kryzysowym, planowaniem zadań obronnych i zapewnieniem bezpieczeństwa organizacji.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku bezpieczeństwo narodowe i obrona powszechna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

geografia, historia, informatyka, język obcy, matematyka, wiedza o społeczeństwie

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Podstawą kwalifikacji jest wartość wynikająca z oceny uzyskanej na dyplomie ukończenia studiów wyższych oraz ocena średnia uzyskana w toku studiów wyrażona z dokładnością dwóch miejsc po przecinku.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie

Komentarze (0)