Biologia

Biologia

Biologia – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 2021

Studia na kierunku biologia w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnymStudia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku biologia znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • botanika
 • cytologia i histologia zwierząt
 • fizjologia roślin
 • immunologia
 • propedeutyka biotechnologii
 • anatomia człowieka i zwierząt
 • gleboznawstwo

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie to wyraźny punkt na edukacyjnej mapie naszego kraju. W gronie kierunków kształcenia, które mogą obrać kandydaci do nauki, pod literą „B” widnieje Biologia, prowadzona na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Założeniem kształcenia jest pozyskanie wiedzy z obszaru biologii, oraz nabycie umiejętności opartych na podstawach nauk matematyczno- przyrodniczym. Studenci uczą się opisywać zjawiska i procesy zachodzące w przyrodzie, a na bazie matematyki, fizyki i chemii rozumieć prawa rządzące przyrodą. Istotną cechą kierunku jest także rozwijanie zdolności kognitywnych, takich jak rozumienie, analizowanie, interpretowanie, synteza oraz rozwijanie niezbędnych kompetencji społecznych. Biologia w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie to specjalistyczna wiedza i umiejętności w zakresie nauk przyrodniczych, a ponadto umiejętność stosowania zaawansowanych technik i narzędzi badawczych, jak również znajomość zasad pozyskiwania i rozliczania funduszy na realizację projektów naukowych i aplikacyjnych.

Program nauczania złożony jest z następujących przedmiotów: botanika, cytologia i histologia zwierząt, fizjologia roślin, immunologia, propedeutyka biotechnologii, anatomia człowieka i zwierząt, gleboznawstwo, podstawy produkcji roślinnej, zwierzęcej i leśnej. A co po studiach? Absolwenci Biologii w SGGW znajdą zatrudnienie w placówkach naukowo- badawczych, jednostkach zajmujących się ochroną i rekultywacją środowiska, ośrodkach hodowli roślin i zwierząt, administracji państwowej i samorządowej, szkolnictwie, redakcjach czasopism naukowych i popularno- naukowych, redakcjach radiowych i telewizyjnych.

Czy wybór uczelni może być łatwy? Oczywiście, że tak. Wybierając się na studia do stolicy, warto wiedzieć: Jakie ma Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie opinie? Patrycja, studentka Biologii mówi:

„Zawsze interesowałam się biologią i chciałam studiować ją na najwyższym poziomie. Dlatego wybrałam SGGW.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Biologię w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego:

Absolwent kierunku Biologia w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • opisu matematycznego zjawisk oraz procesów fizycznych i chemicznych w przyrodzie,
 • technik biochemicznych, genetycznych, mikrobiologicznych i immunologicznych,
 • budowy, funkcji i rozwoju organizmów,
 • procesów ekologicznych na poziomie populacji, ekosystemów i biosfery,
 • metodologii nauk przyrodniczych,
 • posługiwania się metodami statystyki matematycznej w analizie danych doświadczalnych i obserwacji terenowych,
 • przeprowadzania eksperymentów z użyciem mikroskopów,
 • technik rekonstrukcji filogenezy.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Biologia:

Absolwent kierunku Biologia w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie może znaleźć zatrudnienie w:

 • placówkach naukowo- badawczych,
 • jednostkach zajmujących się ochroną i rekultywacją środowiska,
 • ośrodkach hodowli roślin i zwierząt,
 • administracji państwowej i samorządowej,
 • szkolnictwie,
 • redakcjach czasopism naukowych i popularno- naukowych,
 • redakcjach radiowych i telewizyjnych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia biologiczne i przyrodnicze wybrać

Studia na kierunku Biologia - wszystko co musisz wiedzieć

Studia biologiczne i przyrodnicze w Warszawie

SGGW kierunki

Jakie są kierunki biologiczne i przyrodnicze w Warszawie

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Rolnictwa i Biologii SGGW

Komentarze (0)