Gastronomia i hotelarstwo

Gastronomia i hotelarstwo

Gastronomia i hotelarstwo

12.01.2022

Gastronomia i hotelarstwo – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 2022

Studia na kierunku gastronomia i hotelarstwo w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie to studia inżynierskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku lub 4 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera).

Studia na kierunku gastronomia i hotelarstwo w SGGW
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I stopnia
Czas trwania od 3,5 do 4 lat (studia I stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnymStudia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku gastronomia i hotelarstwo znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • technologia gastronomiczna
 • obsługa konsumenta w gastronomii
 • towaroznawstwo żywności
 • ogólna technologia żywności
 • hotelarstwo

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oferuje kandydatom niemal czterdzieści kierunków kształcenia. Jakie są to kierunki? Na przykład Gastronomia i hotelarstwo, prowadzony na studiach pierwszego stopnia.

 

Nabywane Umiejętności

Założeniem kształcenia jest pozyskanie szerokiej wiedzy z obszaru uwarunkowań działania zakładów gastronomicznych i obiektów hotelarskich, w aspekcie wymagań prawnych, społeczno-ekonomicznych i technologicznych. Studenci poznają zagadnienia projektowania, organizacji i wyposażenia przedsiębiorstw gastronomicznych i hotelarskich, zarządzania finansami i zasobami ludzkimi, techniki i technologii gastronomicznej, planowania żywienia dostosowanego do indywidualnych potrzeb konsumenta oraz doboru optymalnych strategii marketingowych na rynku usług gastronomicznych i hotelarskich.

W programie nauczania znajdziemy następujące przedmioty: technologia gastronomiczna, obsługa konsumenta w gastronomii, towaroznawstwo żywności, ogólna technologia żywności, hotelarstwo, prawo żywnościowe i gospodarcze, systemy informatyczne w gastronomii i hotelarstwie, projektowanie technologiczne w zakładach gastronomicznych i hotelarskich, audyt wewnętrzny w zakładach gastronomicznych i hotelach, zarządzanie i organizacja w hotelarstwie i gastronomii, biznes plan w gastronomii i hotelarstwie. A co po studiach? Absolwenci Gastronomii i hotelarstwa w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie znajdą zatrudnienie w przedsiębiorstwach gastronomicznych, firmach cateringowych, obiektach hotelarskich, przedsiębiorstwach zajmujących się zarządzaniem jakością i bezpieczeństwem zdrowotnym żywności i żywienia człowieka, firmach projektowych oferujących plany wyposażenia obiektów w gastronomi i hotelarstwie.

 

Opinie

Czy wybór kierunku kształcenia to jedyna decyzja jaką należy podjąć w związku z naszą edukacją? Nie. Należy jeszcze wybrać odpowiednią uczelnię. Jeśli zdecydowaliśmy się studiować Gastronomię i hotelarstwo, a nasza uwaga skierowana jest na stolicę, warto zadać pytanie: Jakie ma Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie opinie? Milena, studentka Gastronomii i hotelarstwa mówi:

„Studia w SGGW dają praktyczne umiejętności, które można wykorzystać nie tylko w jednej branży. Prowadzony program studiów daje szeroką wiedzę, a co za tym idzie szerokie możliwości zawodowe.”

 

 

STUDIA W WARSZAWIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Warszawie

Studia w Warszawie

 

 

GASTRONOMIA I HOTELARSTWO - ważne informacje

Gastronomia i hotelarstwo studia Warszawa

Gastronomia i hotelarstwo studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Gastronomię i hotelarstwo:

Absolwent kierunku Gastronomia i hotelarstwo w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • projektowania i organizacji przedsiębiorstw gastronomicznych i hotelarskich,
 • nowoczesnych technik i technologii w gastronomii i cateringu,
 • eksploatacji urządzeń i obiektów w gastronomii i hotelarstwie,
 • systemów informatycznych wykorzystywanych w gastronomii i hotelarstwie,
 • przeprowadzania audytu wewnętrznego,
 • zarządzania finansami i zasobami ludzkimi,
 • podstaw finansów i rachunkowości oraz tworzenia biznes planu,
 • planowania żywienia dostosowanego do indywidualnych potrzeb konsumenta,
 • doboru optymalnych strategii marketingowych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Gastronomia i hotelarstwo:

Absolwent kierunku Gastronomia i hotelarstwo w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie może znaleźć zatrudnienie w:

 • przedsiębiorstwach gastronomicznych,
 • firmach cateringowych,
 • obiektach hotelarskich,
 • przedsiębiorstwach zajmujących się zarządzaniem jakością i bezpieczeństwem zdrowotnym żywności i żywienia człowieka,
 • firmach projektowych oferujących plany wyposażenia obiektów w gastronomi i hotelarstwie.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Komentarze (0)