Inżynieria i gospodarka wodna

Inżynieria i gospodarka wodna

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie - kierunki studiów

Inżynieria i gospodarka wodna – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 2021

Studia na kierunku inżynieria i gospodarka wodna w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera lub magistra inżyniera).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnymStudia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku inżynieria i gospodarka wodna znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • hydrologia
 • chemia wody i gleby
 • hydraulika i hydrodynamika
 • mechanika gruntów
 • budownictwo wodne
 • inżynieria wodno- melioracyjna

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie kształci studentów w obszarze rolnictwa, ochrony środowiska, żywienia człowieka. W bogatej ofercie dydaktycznej, pod literą „I” kandydaci odnajdą kierunek Inżynieria i gospodarka wodna, prowadzony na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

 

Nabywane Umiejętności

Celem nauki jest wykształcenie specjalistów z zakresu zaopatrzenia w wodę na potrzeby komunalne, przemysłu i rolnictwa oraz zabezpieczenia przeciwpowodziowego i łagodzenia skutków suszy. Studenci przygotowują się do podejmowania działań w różnej skali i rozwiązywania problemów gospodarki wodnej zgodnie z wymogami ochrony środowiska i szeroko rozumianymi potrzebami społecznymi. Poznają zagadnienia związane z kształtowaniem zasobów wodnych, co potem przełoży się na umiejętności realizowania obiektów i systemów hydrotechnicznych.

Program nauczania składa się z następujących przedmiotów: hydrologia, chemia wody i gleby, hydraulika i hydrodynamika, mechanika gruntów, budownictwo wodne, inżynieria wodno- melioracyjna, ochrona przed powodzią, wodociągi i kanalizacje, zintegrowana gospodarka wodna. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Inżynierii i gospodarki wodnej w SGGW będą mogli wykorzystać w zarządach gospodarki wodnej, przedsiębiorstwach budownictwa wodnego, przedsiębiorstwach gospodarki komunalnej, instytucjach i urzędach administracji terytorialnej, biurach projektów i doradztwa, obiektach energetyki wodnej.

 

Opinie

Rekrutacja na studia to okres, w którym kandydaci zadają wiele pytań i porównują oferty edukacyjne. Jakie ma Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie opinie? Agnieszka, studentka Inżynierii i gospodarki wodnej mówi:

„Powiedzieć, że SGGW to dobra uczelnia to jak nic nie powiedzieć. Z murów tej szkoły wyszło wielu wybitnych absolwentów i to pokazuje jak ważna jest to uczelnia. Studiować tutaj to duży prestiż i satysfakcja.”

 

 

STUDIA W WARSZAWIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Warszawie

Studia w Warszawie

 

 

Inżynieria i gospodarka wodna - ważne informacje

Inżynieria i gospodarka wodna studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Inżynierię i gospodarkę wodną:

Absolwent kierunku Inżynieria i gospodarka wodna w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • fizyko- chemicznych właściwości wody i gleby oraz metodologii ich badań,
 • rodzajów budowli hydrotechnicznych,
 • przygotowywania dokumentacji przetargowej dla robót inżynieryjnych oraz kosztorysów robót inżynieryjnych,
 • aktualnych problemów ekonomicznych gospodarki wodnej i ochrony środowiska,
 • pomiarów i opracowań inwentaryzacyjnych,
 • metod geodezyjnych i systemów informacji przestrzennej,
 • procesów kształtujących środowisko geologiczne,
 • hydrologii gleb,
 • projektowania i eksploatacji urządzeń melioracji podstawowych i szczegółowych na obszarach problemowych,
 • mechaniki gruntów,
 • ochrony ekosystemów wodnych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Inżynieria i gospodarka wodna:

Absolwent kierunku Inżynieria i gospodarka wodna w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie może znaleźć zatrudnienie w:

 • zarządach gospodarki wodnej,
 • przedsiębiorstwach budownictwa wodnego,
 • przedsiębiorstwach gospodarki komunalnej,
 • instytucjach i urzędach administracji terytorialnej,
 • biurach projektów i doradztwa,
 • obiektach energetyki wodnej.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia inżynierskie wybrać

Studia na kierunkuInżynieria i gospodarka wodna - wszystko co musisz wiedzieć

Studia inżynierskie w Warszawie

SGGW kierunki

Jakie są kierunki inżynierskie w Warszawie

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska

Komentarze (0)