Inżynieria i gospodarka wodna

Inżynieria i gospodarka wodna

Inżynieria i gospodarka wodna studia - kierunek studiów

 

Dla kogo ten kierunek

Deficyt wody na świecie stworzył potrzebę wykształcenia specjalistów w zakresie efektywnej eksploatacji wody oraz monitorowania jej zasobów. Niezwykle ważne jest także wykorzystanie wody w przemyśle, rolnictwie czy łagodzeniu skutków suszy. Dzięki Inżynierii i gospodarce wodnej to Ty możesz dołączyć do grona ekspertów w tej dziedzinie! Jeżeli zatem chcesz poznać tajniki równowagi ekologicznej oraz systemów hydrotechnicznych to ten kierunek może być świetnym początkiem Twojej przyszłej kariery zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

Czego nauczysz się w ramach studiów na kierunku Inżynieria i gospodarka wodna? Studia kształcą w zakresie nauk przyrodniczych. Przykładowymi przedmiotami będą: hydrologia, chemia wody i gleby, hydraulika i hydrodynamika, mechanika gruntów oraz budownictwo wodne. Jako absolwent kierunku otrzymasz tytuł inżyniera lub, w przypadku studiów drugiego stopnia, tytuł magistra inżyniera. Stanowi to podstawę do ubiegania się o uprawnienia zawodowe w specjalności hydrotechnicznej bez ograniczeń oraz w specjalności konstrukcyjno-budowlanej w ograniczonym zakresie.

 

Praca po studiach

Gdzie znajdziesz zatrudnienie jako absolwent kierunku Inżynieria i gospodarka wodna? Po ukończeniu studiów będziesz mógł podjąć pracę w zarządach gospodarki wodnej przedsiębiorstwach budownictwa wodnego, przedsiębiorstwach gospodarki komunalnej, instytucjach i urzędach administracji terytorialnej oraz biurach projektów i doradztwa. Jeżeli zatem widzisz siebie w jednej z wyżej wymienionych profesji, a dodatkowo Twoją mocną stroną są nauki przyrodnicze to Inżynieria i gospodarka wodna może być świetnym kierunkiem dla Ciebie!

WAŻNE TEMATY

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Żeby dostać się na inżynierię i gospodarkę wodną, na większości uczelni przy rekrutacji brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne: matematyka, biologia, chemia, fizyka z astronomią, geografia, język obcy.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK INŻYNIERIA I GOSPODARKA WODNA

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Specjalności na kierunku inżynieria i gospodarka wodna

Ścieżki kształcenia na kierunku inżynieria i gospodarka wodna

Specjalności na kierunku inżynieria i gospodarka wodna

CZĘSTO WYBIERANE

Miasto
SORTOWANIE:

SPECJALNOŚCI / ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU INŻYNIERIA I GOSPODARKA WODNA

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Zobacz inne kierunki Inżynierskie i techniczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując inżynierię i gospodarkę wodną

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
  • gospodarki wodnej oraz wiedzy ogólnej z zakresu nauk o ziemi i nauk przyrodniczych,
  • inwestycji z zakresu regulacji rzek, budownictwa wodnego, melioracji wodnych, wodociągów i kanalizacji, do eksploatacji obiektów ochrony przeciwpowodziowej z zastosowaniem nowoczesnych technik komputerowych i narzędzi inżynierskich oraz do kierowania zespołami pracowniczymi,
  • interpretacji warunków pracy obiektów wodnych i ich wpływu na ekosystemy wodne,
  • rozwiązywania zadań projektowych, wykonawczych i kierowniczych, w specyficznych warunkach hydrologicznych, hydraulicznych, geotechnicznych i ekologicznych,
  • języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiada umiejętności posługiwania się specjalistycznym językiem angielskim z zakresu kierunku kształcenia.

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

INŻYNIERIA I GOSPODARKA WODNA STUDIA STACJONARNE

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

INŻYNIERIA I GOSPODARKA WODNA STUDIA I STOPNIA

INŻYNIERIA I GOSPODARKA WODNA STUDIA II STOPNIA

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku inżynieria i gospodarka wodna

Absolwent kierunku inżynieria i gospodarka wodna znajdzie zatrudnienie w/jako:
  • pracownik w zarządach gospodarki wodnej przedsiębiorstwach budownictwa wodnego,
  • pracownik w przedsiębiorstwach gospodarki komunalnej,
  • pracownik instytucji i urzędów administracji terytorialnej
  • pracownik biur projektów,
  • pracownik w firmie zajmującej się energetyką wodną.

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU INŻYNIERIA I GOSPODARKA WODNA

Komentarze (0)