Inżynieria i gospodarka wodna

Inżynieria i gospodarka wodna

Studia na kierunku inżynieria i gospodarka wodna możesz podjąć na 4 uczelniach publicznych w trybie stacjonarnym (dziennym)

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Województwo
Miejscowość
Status uczelni
Typ uczelni
Więcej filtrów
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwania
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Inżynieria i gospodarka wodna stopień: (I), czas trwania: 3,5 roku
forma: stacjonarne

Ścieżki kształcenia na kierunku inżynieria i gospodarka wodna

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Inżynieria i gospodarka wodna stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
forma: stacjonarne
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

Inżynieria i gospodarka wodna stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
forma: stacjonarne
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Inżynieria i gospodarka wodna stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
forma: stacjonarne

Uczelnie, gdzie inżynieria i gospodarka wodna jako specjalność / ścieżka kształcenia

Politechnika Częstochowska

Politechnika Częstochowska

Inżynieria środowiska stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Ścieżki kształcenia na kierunku inżynieria środowiska

Inżynieria i gospodarka wodna studia - kierunek studiów

Studia na kierunku inżynieria i gospodarka wodna to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera lub magistra inżyniera).

Studia na kierunku inżynieria i gospodarka wodna
Rok akademicki 2024/2025
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3,5 roku (studia I stopnia), 1,5 roku (studia II stopnia)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku inżynieria i gospodarka wodna rozpocznie się 1 maja 2024 r. i potrwa do 23 września 2024 r. | inżynieria i gospodarka wodna - terminy rekrutacji >

Uczelnie

Studia na kierunku inżynieria i gospodarka wodna możesz podjąć na 4 uczelniach publicznych w trybie stacjonarnym (dziennym) | inżynieria i gospodarka wodna - uczelnie >

Specjalności

Współczesne studia z inżynierii i gospodarki wodnej charakteryzują się tym, że bardzo często studenci tego kierunku otrzymują wybór specjalności i ścieżek kształcenia.

Popularne specjalności na kierunku inżynieria i gospodarka wodna: inżynieria melioracyjna, zagospodarowanie wód opadowych.

 
Wymagania

W procesie rekrutacji na studia 2024/2025 na kierunku inżynieria i gospodarka wodna najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: chemia, biologia, geografia, fizyka i astronomia, fizyka, informatyka, matematyka.

*Wymagania mogą się różnić w zależności od uczelni oraz trybu studiów (szczegółowe wymagania w dziale poniżej).

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku inżynieria i gospodarka wodna:

 • biologia,
 • chemia,
 • fizyka i astronomia,
 • fizyka,
 • geografia,
 • informatyka,
 • matematyka.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Inżynieria i gospodarka wodna - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

 • Ceny

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując inżynierię i gospodarkę wodną

Program studiów i przedmioty

Przykładowe przedmioty w programie studiów na kierunku inżynieria i gospodarka wodna: biologia i ekologia, konstrukcje hydrotechniczne, geoinżynieria, energetyka wodna, gospodarcze wykorzystanie rzek.

Czego nauczysz się w ramach studiów na kierunku Inżynieria i gospodarka wodna? Studia kształcą w zakresie nauk przyrodniczych. Przykładowymi przedmiotami będą: hydrologia, chemia wody i gleby, hydraulika i hydrodynamika, mechanika gruntów oraz budownictwo wodne.

Jako absolwent kierunku otrzymasz tytuł inżyniera lub, w przypadku studiów drugiego stopnia, tytuł magistra inżyniera. Stanowi to podstawę do ubiegania się o uprawnienia zawodowe w specjalności hydrotechnicznej bez ograniczeń oraz w specjalności konstrukcyjno-budowlanej w ograniczonym zakresie.

 

W programie studiów na kierunku inżynieria i gospodarka wodna znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • Meteorologia i klimatologia
 • Geodezja
 • Hydraulika i hydrodynamika
 • Budownictwo ogólne
 • Chemia gleby i wody
 • Technologia i kosztorysowanie robót
 • Wodociągi i kanalizacje
 • Podstawy przedsiębiorczoś ci i marketingu
 • Systemy produkcji rolniczej
 • Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
 • Zrównoważony rozwój i zarządzanie środowiskiem
 
Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
 • gospodarki wodnej oraz wiedzy ogólnej z zakresu nauk o ziemi i nauk przyrodniczych,
 • inwestycji z zakresu regulacji rzek, budownictwa wodnego, melioracji wodnych, wodociągów i kanalizacji, do eksploatacji obiektów ochrony przeciwpowodziowej z zastosowaniem nowoczesnych technik komputerowych i narzędzi inżynierskich oraz do kierowania zespołami pracowniczymi,
 • interpretacji warunków pracy obiektów wodnych i ich wpływu na ekosystemy wodne,
 • rozwiązywania zadań projektowych, wykonawczych i kierowniczych, w specyficznych warunkach hydrologicznych, hydraulicznych, geotechnicznych i ekologicznych,
 • języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiada umiejętności posługiwania się specjalistycznym językiem angielskim z zakresu kierunku kształcenia.

Jak wyglądają studia na kierunku inżynieria i gospodarka wodna?

 

1. Typ i tryb studiów

Kierunek inżynieria i gospodarka wodna jest obecnie dostępny tylko w trybie stacjonarnym, co w praktyce oznacza, że zajęcia będą odbywać się od poniedziałku do piątku w godzinach ustalonych przez władze konkretnych uczelni. Taka forma kształcenia jest idealnym rozwiązaniem dla osób, które mogą w pełni poświęcić się zdobywaniu wykształcenia i nauce.

 

Studia na kierunku  inżynieria i gospodarka wodna możemy podzielić na:

1. Poziom:

2. Forma:

 

Tematyka zajęć na powyższych studiach będzie oscylować wokół nauk technicznych i przyrodniczych.

 

2. Program studiów i przedmioty

Osoby, które aplikują na kierunek inżynieria i gospodarka wodna będą miały okazję rozwinąć swoją wiedzę z zakresu inżynierii, nauk przyrodniczych i ścisłych oraz hydrologii. W planie zajęć znajdzie się wiele ciekawych i rozwijających przedmiotów powiązanych z powyższą tematyką. Oto wybrane z nich:

 • ekologia środowiska wodnego
 • prawo i administracja wodna
 • hydraulika i hydrodynamika
 • ochrona przed powodzią

Program kształcenia zakłada także realizacje obieralnych modułów specjalizacyjnych, których aktualną ofertę znajdziesz na oficjalnych stronach internetowych wybranych uczelni wyższych.

 

3. Nabywane umiejętności

Jako student powyższego kierunku zdobędziesz wiele cennych umiejętności praktycznych, które z powodzeniem wykorzystasz w swojej przyszłej pracy zawodowej. Przede wszystkim nauczysz się planowania i projektowania inwestycji związanych z racjonalnym gospodarowaniem zasobami wodnymi.

Studenci dowiedzą się także, w jaki sposób wykonywać pomiary diagnostyczne oraz badania eksploatacyjne. W planie zajęć znajdzie się lektorat z języka obcego, na którym rozwiniesz swoje zdolności językowe i poznasz specjalistyczną terminologię branżową, co zwiększy twoje szanse na karierę w środowisku międzynarodowym.

 

4. Dla kogo ten kierunek

Deficyt wody na świecie stworzył potrzebę wykształcenia specjalistów w zakresie efektywnej eksploatacji wody oraz monitorowania jej zasobów. Niezwykle ważne jest także wykorzystanie wody w przemyśle, rolnictwie czy łagodzeniu skutków suszy.

Dzięki Inżynierii i gospodarce wodnej to Ty możesz dołączyć do grona ekspertów w tej dziedzinie! Jeżeli zatem chcesz poznać tajniki równowagi ekologicznej oraz systemów hydrotechnicznych to ten kierunek może być świetnym początkiem Twojej przyszłej kariery zawodowej.

 

5. Gdzie studiować inżynierię i gospodarkę wodną

Popularne uczelnie na których można studiować kierunek inżynieria i gospodarka wodna:

Ile trwają studia i jaki tytuł uzyskasz?

Studia na kierunku inżynieria i gospodarka wodna trwają 3,5 roku (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia).

Studia pierwszego stopnia na kierunku inżynieria i gospodarka wodna będą trwały trzy i pół roku, czyli siedem semestrów. Po tym czasie zdobędziesz tytuł inżyniera. Jeżeli zdecydujesz się na studia drugiego stopnia, na naukę poświęcisz półtora roku, czyli trzy semestry. Po upływie tego czasu i obronie pracy dyplomowej zdobędziesz tytuł magistra.

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku inżynieria i gospodarka wodna

Praca po studiach

Gdzie znajdziesz zatrudnienie jako absolwent kierunku Inżynieria i gospodarka wodna? Po ukończeniu studiów będziesz mógł podjąć pracę w zarządach gospodarki wodnej przedsiębiorstwach budownictwa wodnego, przedsiębiorstwach gospodarki komunalnej, instytucjach i urzędach administracji terytorialnej oraz biurach projektów i doradztwa.

Jeżeli zatem widzisz siebie w jednej z wyżej wymienionych profesji, a dodatkowo Twoją mocną stroną są nauki przyrodnicze to Inżynieria i gospodarka wodna może być świetnym kierunkiem dla Ciebie!

 

Absolwent kierunku inżynieria i gospodarka wodna znajdzie zatrudnienie w/jako:
 • pracownik w zarządach gospodarki wodnej przedsiębiorstwach budownictwa wodnego,
 • pracownik w przedsiębiorstwach gospodarki komunalnej,
 • pracownik instytucji i urzędów administracji terytorialnej
 • pracownik biur projektów,
 • pracownik w firmie zajmującej się energetyką wodną.

Poziom i forma studiów

Sprawdź w jakiej formie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Inżynieria i gospodarka wodna studia stacjonarne

Sprawdź na jakim poziomie znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Inżynieria i gospodarka wodna studia I stopnia

Inżynieria i gospodarka wodna studia II stopnia

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku inżynieria i gospodarka wodna

Filtrowanie
Województwo
Miasto
Poziom studiów
Forma studiów

Zobacz inne kierunki inżynierskie i techniczne

Filtrowanie
Województwo
Poziom studiów

Zobacz inne kierunki inżynierskie i techniczne - podyplomowe

Filtrowanie
Województwo
Poziom studiów

Miasta, które oferują studia na kierunku Inżynieria i gospodarka wodna

Teraz najważniejsze

kalkulator maturalny

matura 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2024

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia

Komentarze (0)