Leśnictwo

Leśnictwo

Leśnictwo

12.01.2022

Leśnictwo – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 2022

Studia na kierunku leśnictwo w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku, 4 lata (studia I stopnia) lub 1,5 roku, 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera lub magistra).

Studia na kierunku leśnictwo w SGGW
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania od 3,5 do 4 lat (studia I stopnia), od 1,5 do 2 lat (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnymStudia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku leśnictwo znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • statystyka matematyczna
 • meteorologia i klimatologia leśna
 • zoologia leśna
 • botanika leśna
 • chemia
 • uboczne użytkowanie lasu
 • entomologia leśna

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie to uczelnia, której historia sięga 1816 roku. Przez lata funkcjonowania, oferta dydaktyczna powiększała się, i dzisiaj, w gronie niemal czterdziestu kierunków kształcenia kandydaci mogą obrać Leśnictwo, prowadzone na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

 

Nabywane Umiejętności

Założeniem kształcenia jest pozyskanie wiedzy z obszaru matematyczno- przyrodniczego, jak również ekonomicznego, która pozwala analizować i rozwiązywać problemy związane z leśnictwem. Ponadto, studenci poznają zagadnienia związane z taksonomią, biologią i ekologią roślin, grzybów i zwierząt, a także funkcjonowaniem organizmów w ekosystemach leśnych i zmiennych warunkach środowiska. Leśnictwo w SGGW to także umiejętności analizowania trendów rozwojowych lasów i leśnictwa oraz konsekwencji zmian zachodzących w leśnictwie w skali regionalnej i globalnej.

Program nauczania składa się z następujących przedmiotów: statystyka matematyczna, meteorologia i klimatologia leśna, zoologia leśna, botanika leśna, chemia, uboczne użytkowanie lasu, entomologia leśna, nauka o produkcyjności lasu, gleboznawstwo leśne, ekonomika leśnictwa, pozyskiwanie drewna. A co po studiach? Absolwenci Leśnictwa w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie znajdą zatrudnienie w jednostkach samorządu terytorialnego, Ministerstwie Środowiska, Biurze Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej, parkach narodowych, parkach krajobrazowych, wydawnictwach leśnych i środowiskowych, Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Instytucie Badawczym Leśnictwa, przemyśle drzewnym.

 

Opinie

Przed podjęciem ostatecznej decyzji związanej z nauką, kandydaci na studia zadają sobie wiele pytań, porównują oferty kształcenia, sprawdzają programy nauczania. Aby pozbyć się wszelakich wątpliwości, należy zadać proste pytanie: Jakie ma Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie opinie? Maciek, student Leśnictwa mówi:

„Studia w SGGW przeznaczone są dla tych, którzy kochają przyrodę i zdobytą wiedzę chcą wykorzystać dla jej dobra, a także dla dobra innych ludzi. To świetne miejsce, w którym spotykają się prawdziwi pasjonaci.”

 

 

STUDIA W WARSZAWIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Warszawie

Studia w Warszawie

 

 

LEŚNICTWO - ważne informacje

Leśnictwo studia Warszawa

Leśnictwo studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Leśnictwo w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego:

Absolwent kierunku Leśnictwo w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • geodezji leśnej, geomatyki i Systemów Informacji Przestrzennej,
 • procesów fizjologicznych i biochemicznych decydujących o wzroście , rozwoju oraz patologii drzew,
 • mechanizmów reakcji drzew na leśnych na zmienne warunki środowiskowe,
 • skutków wprowadzania obcych gatunków drzew do zbiorowisk leśnych,
 • zależności między cechami strukturalnymi drewna i jego właściwościami fizycznymi i mechanicznymi,
 • właściwości inwazyjnych roślin,
 • ogólnego różnicowania szaty roślinnej Polski, procesów je kształtujących oraz wymagań środowiskowych wybranych gatunków roślin i zespołów roślinnych,
 • diagnozowania zespołów leśnych,
 • rozpoznawania lasów naturalnych,
 • relacji pomiędzy budową korony i właściwościami przyrostowymi drzewa.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Leśnictwo:

Absolwent kierunku Leśnictwo w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie może znaleźć zatrudnienie w:

 • jednostkach samorządu terytorialnego,
 • Ministerstwie Środowiska,
 • Biurze Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej,
 • parkach narodowych,
 • parkach krajobrazowych,
 • wydawnictwach leśnych i środowiskowych,
 • Instytucie Badawczym Leśnictwa,
 • zakładach usług leśnych,
 • jednostkach edukacji przyrodniczej i leśnej,
 • Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
 • przemyśle drzewnym.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Komentarze (0)