Ochrona zdrowia roślin

Ochrona zdrowia roślin

Ochrona zdrowia roślin

Artykuł archiwalny

Kierunek może nie być dostępny w ofercie uczelni. Informację należy zweryfikować na stronie uczelni: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Ochrona zdrowia roślin – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Studia na kierunku ochrona zdrowia roślin w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie to studia inżynierskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnymStudia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku ochrona zdrowia roślin znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • mikroorganizmy chorobotwórcze
 • morfologia i anatomia zwierząt
 • fizjologia roślin
 • żywienie mineralne i choroby fizjologiczne roślin
 • diagnostyka entomologiczna i fitopatologiczna
 • środki ochrony roślin i produkty biobójcze

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie to rodzima czołówka kształcenia wyższego w obszarze nauk przyrodniczych i rolniczych. Jakie kierunki oferowane są kandydatom? Na przykład Ochrona zdrowia roślin, prowadzona na studiach pierwszego stopnia.

 

Nabywane Umiejętności

Celem kształcenia jest pozyskanie wiedzy z zakresu problemów związanych ze zdrowotnością roślin w uprawach ogrodniczych i rolniczych oraz zieleni miejskiej, wywołanych zaatakowaniem ich przez agrofagi oraz działaniem innych czynników, sprzyjających rozwojowi chorób fizjologicznych. Studenci poznają zagadnienia dotyczące biologii, szkodliwości i metod identyfikacji patogenów, szkodników i chwastów, a także interakcje między roślinami, fitofagami i ich wrogami naturalnymi. Ochrona zdrowia roślin w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie to przygotowanie do prowadzenia gospodarstw lub podjęcia pracy w firmach usługowych zajmujących się ochroną roślin, doradztwem i szkoleniami.

Program nauczania zawiera następujące przedmioty: mikroorganizmy chorobotwórcze, morfologia i anatomia zwierząt, fizjologia roślin, żywienie mineralne i choroby fizjologiczne roślin, diagnostyka entomologiczna i fitopatologiczna, środki ochrony roślin i produkty biobójcze, integrowana ochrona roślin przed szkodnikami, chorobami i chwastami, zwalczanie organizmów szkodliwych w uprawach ekologicznych, ekotoksykologia i ochrona środowiska, choroby roślin w terenach zurbanizowanych, entomologia i fitopatologia miejska. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności, absolwenci Ochrony zdrowia roślin w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie będą mogli wykorzystać w firmach usługowych zajmujących się ochroną roślin, doradztwem i szkoleniami, jednostkach naukowo- badawczych, szkolnictwie, administracji państwowej zajmującej się rolnictwem i ogrodnictwem, agendach Unii Europejskiej nadzorujących systemy integrowanej ochrony roślin oraz kwarantannowych punktach granicznych.

 

Opinie

Przed podjęciem ostatecznej decyzji związanej z nauką, kandydaci na studia zadają sobie wiele pytań, porównują oferty kształcenia, sprawdzają programy nauczania. Aby pozbyć się wszelakich wątpliwości, należy zadać proste pytanie: Jakie ma Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie opinie? Wiktoria, studentka Ochrony zdrowia roślin mówi:

„Każdego polecam tę uczelnię. To miejsce, w którym spotykają się ludzie z pasją. Występuje tutaj dyskusja, wspólne badania, rozwiązywanie problemów. To nowoczesna uczelnia, oferująca zdobycie nowoczesnej wiedzy.”

 

 

STUDIA W WARSZAWIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Warszawie

Studia w Warszawie

 

 

OCHRONA ZDROWIA ROŚLIN - ważne informacje

Ochrona zdrowia roślin studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Ochronę zdrowia roślin:

Absolwent kierunku Ochrona zdrowia roślin w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • ochrony produktów przechowywanych i ekonomiki ochrony roślin,
 • koncepcji i narzędzi nowoczesnego monitorowania organizmów szkodliwych w uprawach,
 • diagnostyki chorób, szkodników i chwastów roślin uprawnych wykorzystującej najnowsze osiągnięcia fizjologii roślin, genetyki, biologii molekularnej i informatyki,
 • niechemicznych i chemicznych metod zwalczania organizmów szkodliwych w uprawach,
 • zrównoważonego i bezpiecznego stosowania środków ochrony roślin,
 • optymalnych strategii zwalczania organizmów szkodliwych,
 • eksploatacji urządzeń stosowanych w ochronie roślin oraz wykorzystania najnowszych technik i technologii,
 • prowadzenia badań naukowych.

 

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Ochrona zdrowia roślin:

Absolwent kierunku Ochrona zdrowia roślin w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie może znaleźć zatrudnienie w:

 • firmach usługowych zajmujących się ochroną roślin, doradztwem i szkoleniami,
 • jednostkach naukowo- badawczych,
 • szkolnictwie,
 • administracji państwowej zajmującej się rolnictwem i ogrodnictwem,
 • agendach Unii Europejskiej nadzorujących systemy integrowanej ochrony roślin,
 • kwarantannowych punktach granicznych.

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Komentarze (0)