Dodaj do ulubionych

Ochrona zdrowia roślin studia - kierunek studiów

Studia na kierunku Ochrona zdrowia roślin to studia inżynierskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym).

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku ochrona zdrowia roślin:

 • biologia,
 • chemia,
 • matematyka.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK OCHRONA ZDROWIA ROŚLIN

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Jednostka prowadząca

Ochrona zdrowia roślin stopień: (I), czas trwania: 3,5 roku
tryb: stacjonarne

Terminy rekrutacji na uczelniach 2021/2022

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 07.06.2021
do 09.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 07.06.2021
do 20.08.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
od 29.07.2021
do 01.08.2021
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 07.06.2021
do 09.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 07.06.2021
do 20.08.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

CZĘSTO WYBIERANE

Miasto
SORTOWANIE:

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku ochrona zdrowia roślin

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

Zobacz inne kierunki Biologiczne i przyrodnicze

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując ochronę zdrowia roślin?

Program studiów i przedmioty

Jaką wiedzę zdobędziesz w toku studiów i jakimi umiejętnościami będziesz mógł pochwalić się jako absolwent tego kierunku? Studia na kierunku ochrona zdrowia roślin na pewno pozwolą Ci odświeżyć wiadomości z zakresu chemii i biologii oraz osiągnąć akademicki poziom wiedzy w zakresie obu nauk.

Skoncentrujesz się dodatkowo na biologii gleby i gleboznawstwie, biochemii i fizjologii roślin oraz genetyce, która pozwoli Ci lepiej zrozumieć metody i naukowe podstawy doskonalenia roślin.1

Entomologia i fitopatologia, które pewnie niewiele mówią Ci z aktualnej perspektywy, staną się przedmiotami Twojej naukowej eksploracji – dzięki tym przedmiotom dowiesz się, jaki wpływ na rozwój roślin mają owady, z jakimi chorobami roślin może skonfrontować się przyszły specjalista w zakresie ich zdrowia i jak przeciwdziałać każdej z nich.

Przyjrzysz się nie tylko roślinom uprawnym – w Twojej optyce znajdzie się także ekosystem leśny, oglądany głównie z perspektywy chorób drzew i krzewów, analiz populacji grzybów i owadów zamieszkujących ten charakterystyczny teren.

Poznasz ekologiczne metody uprawy roślin, dowiesz się jakie wyzwania stoją przed współczesnym sadownictwem, opanujesz podstawy prawa i ekonomii, przyjrzysz się nowoczesnym trendom kształtującym produkcję roślinną w Polsce i na świecie – kulturom in vitro, roślinom transgenicznym i technikom mikrorozmnażania.

 

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • podstaw chemii i biologii
 • biologii gleby i gleboznawstwa
 • koncepcji i narzędzi monitorowania organizmów szkodliwych i innych zagrożeń dla uprawy roślin
 • niechemicznych i chemicznych metod zwalczania szkodników
 • eksploatacji urządzeń stosowanych w ochronie roślin
 • biochemii i fizjologii roślin
 • genetycznych podstaw doskonalenia roślin
 • entomologii w kontekście ochrony i uprawy roślinna
 • fitopatologii, czyli wiedzy o chorobach roślin
 • ekologicznych metod uprawnych
 • specyfiki i problemów ekosystemu leśnego – chorób drzew i krzewów leśnych, analiz populacji grzybów i owadów
 • podstaw prawa i ekonomii
 • podstaw marketingu
 • innowacyjnych metod stosowanych we współczesnej produkcji roślinnej, takich jak in vitro, mikrorozmnażanie czy tworzenie roślin transgenicznych

Jak wyglądają studia na kierunku ochrona zdrowia roślin?

Czy rośliny mogą odczuwać stres? Czy możemy stosować w odniesieniu do nich kategorie świadomości i inteligencji? Jeśli tak, jak ta nowa wiedza powinna przekładać się na nasze podejście do uprawy roślin, a w konsekwencji – do planowania produkcji roślinnej na globalną skalę?

Konieczność wypełnienia luki w wiedzy z zakresu botaniki oraz potrzeba nadążenia za współczesnymi wymogami związanymi z ochroną roślin, poskutkowały powstaniem nowej, ciekawej alternatywy edukacyjnej.

Studia na kierunku ochrona zdrowia roślin są pomyślane dla osób, które chcą związać swoją karierę z branżami opartymi na produkcji roślinnej, projektować nowoczesne rozwiązania wspierające jej rozwój, poszerzać wiedzę z zakresu nauk przyrodniczych i wykorzystywać ją w praktyce.

 

1. Typ i tryb studiów

Kierunek ochrona zdrowia roślin jest obecnie dostępny tylko w trybie stacjonarnym. W praktyce oznacza to, że zajęcia będą odbywać się od poniedziałku do piątku. To rozwiązanie jest skierowane do osób, które mogą sobie pozwolić na pełne poświęcenie nauce i zdobywaniu wykształcenia.

 

Studia na kierunku Ochrona zdrowia roślin możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (inżynierskie)

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne

 

Tematyka zajęć na powyższych studiach będzie oscylować wokół nauk przyrodniczych.

 

2. Program studiów i przedmioty

Jako student powyższego kierunku zdobędziesz wszechstronną wiedzę z zakresu nauk biologicznych i przyrodniczych, ochrony środowiska, fizjologii roślin czy ekologii. W planie zajęć znajdą się między innymi następujące przedmioty:

 • Integrowana ochrona roślin ogrodniczych przed chorobami
 • Infrastruktura ekologiczna gospodarstw
 • Diagnostyka entomologiczna
 • Żywienie mineralne i choroby fizjologiczne roślin

 

3. Nabywane umiejętności

W ramach licznych warsztatów realizowanych na kierunku ochrona zdrowia roślin rozwiniesz szereg cennych umiejętności praktycznych. Jako student, przede wszystkim nauczysz się podejmowania działań związanych z ochroną przyrody i środowiska naturalnego. Ponadto dowiesz się w jaki sposób diagnozować różnorodne choroby roślin.

Studenci poznają także zasady zastosowania nowoczesnych narzędzi i programów informatycznych, które usprawnią ich codzienną pracę zawodową. Ważnym elementem kształcenia będzie także nauka języka obcego, którego znajomość zwiększy twoje szanse na karierę w środowisku międzynarodowym.

 

4. Dla kogo ten kierunek

Jeśli przeczuwasz, że botanika może stać się Twoją pasją lub od dawna rozwijasz się w tym kierunku, liczysz, że wiedza z zakresu ochrony i uprawy roślin wyróżni Cię na rynku pracy, stając się przepustką do kariery w inspirującym zawodzie, potrafisz skutecznie diagnozować problemy, szukać najlepszych rozwiązań i wychodzić z naukową inicjatywą, studia na kierunku ochrona zdrowia roślin mogą się okazać tym, czego szukasz.

 

5. Gdzie studiować Ochronę zdrowia roślin

Popularne uczelnie na których można studiować kierunek Ochrona zdrowia roślin:

 

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

OCHRONA ZDROWIA ROŚLIN STUDIA STACJONARNE

Ile trwają studia i jaki tytuł uzyskasz?

Studia na kierunku Ochrona zdrowia roślin trwają 3,5 roku (studia I stopnia).

Studia pierwszego stopnia na kierunku ochrona zdrowia roślin będą trwały trzy i pół roku, czyli siedem semestrów. Po tym czasie zdobędziesz tytuł inżyniera.

Czas trwania studiów na kierunku ochrona zdrowia roślin na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie stac. I stopnia:
3,5 roku
(inżynier)
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

OCHRONA ZDROWIA ROŚLIN STUDIA I STOPNIA

Przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek ochrona zdrowia roślin na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Przedmioty:

biologia, chemia, matematyka

Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat wymagań rekrutacyjnych należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Orientacyjne limity miejsc na kierunku ochrona zdrowia roślin na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie stac. I stopnia:
60
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat limitów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Progi punktowe na kierunek ochrona zdrowia roślin na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat progów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku ochrona zdrowia roślin?

Praca po studiach

Jakie perspektywy zawodowe otworzą się przed Tobą, kiedy ukończysz studia na kierunku ochrona zdrowia roślin? Jeśli odpowiada Ci samodzielność i niezależność, możesz zdecydować się na prowadzenie własnego gospodarstwa opartego na produkcji roślinnej – wiedza z zakresu ekonomii oraz znajomość norm i przepisów prawnych na pewno ułatwią Ci rozwijanie takiego przedsięwzięcia.

Z powodzeniem sprawdzisz się także jako specjalista w dużych gospodarstwach rolnych, pracownik firm i przedsiębiorstw zajmujących się ochroną roślin lub w szeregach inspektoratów ochrony roślin czy też w organach Unii Europejskiej, odpowiedzialnych za nadzór restrykcyjnych systemów porządkujących produkcję roślinną w państwach wspólnoty.

Absolwenci ochrony zdrowia roślin znajdują zatrudnienie w ogrodach botanicznych, arboretach i centrach ogrodniczych, decydują się na karierę naukowo-badawczą lub wiążą swoje zawodowe losy z firmami, które zajmują się dystrybucją pestycydów lub handlem nasionami.

 

Absolwent kierunku ochrona zdrowia roślin znajdzie zatrudnienie w/jako:

 • samodzielny właściciel gospodarstwa rolnego opartego na produkcji roślinnej
 • pracownik dużych, specjalistycznych gospodarstw rolnych
 • firmach i przedsiębiorstwach zajmujących się ochroną roślin
 • firmach i przedsiębiorstwach zajmujących się dystrybucją pestycydów, handlem nasionami etc.
 • arboretach, centrach ogrodniczych i ogrodach botanicznych
 • inspektoratach ochrony roślin
 • organach i instytucjach Unii Europejskiej, odpowiedzialnych za nadzór restrykcyjnych systemów porządkujących produkcję roślinną w państwach wspólnoty
 • członek zespołów naukowo-badawczych

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU OCHRONA ZDROWIA ROŚLIN

Komentarze (0)