Rolnictwo

Rolnictwo

Rolnictwo – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 2021

Studia na kierunku rolnictwo w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku, 4 lata (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera lub magistra inżyniera).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnymStudia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku rolnictwo znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • cytologia i anatomia roślin
 • agroekologia i ochrona środowiska
 • chemia
 • prawo cywilne i rolne
 • rolnictwo precyzyjne
 • mikrobiologia
 • fizjologia i żywienie zwierząt

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie to niemal czterdzieści kierunków kształcenia z obszaru nauk rolniczych i przyrodniczych. W szerokiej ofercie dydaktycznej, pod literą „R” kandydaci odnajdą kierunek Rolnictwo, prowadzony na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Celem kształcenia jest pozyskanie wiedzy z obszaru technologii produkcji rolniczej, zwłaszcza roślinnej, oraz umiejętności niezbędnych do samodzielnego prowadzenia gospodarstwa rolnego, zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Studenci uczą się analizować zjawiska składające się na funkcjonowanie przyrody ożywionej i nieożywionej na różnych poziomach jej organizacji, klasyfikować i stosować metody statystyczne i narzędzia informatyczne służące ocenie i analizie zjawisk oraz procesów zachodzących w rolnictwie, jak również analizować procesy biologiczne zachodzące w roślinie i łanie roślin z uwzględnieniem czynników determinujących wielkość i jakość plonu roślin. Rolnictwo w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie to także obszerna wiedza ekonomiczna, prawna i społeczna, z akcentem położonym na zasady ochrony własności przemysłowej, prawa autorskiego i korzystania z zasobów informacji patentowej.

Program nauczania składa się z takich przedmiotów jak: cytologia i anatomia roślin, agroekologia i ochrona środowiska, chemia, prawo cywilne i rolne, rolnictwo precyzyjne, mikrobiologia, fizjologia i żywienie zwierząt, gospodarka przestrzenna, genetyka, fizjologia roślin, chów zwierząt, ekonomika, ochrona roślin, rachunkowość rolna, standaryzacja płodów rolnych, wspólna polityka rolna Unii Europejskiej. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Rolnictwa w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie będą mogli wykorzystać w administracji rządowej i samorządowej związanej z rolnictwem, przedsiębiorstwach produkcyjnych, przedsiębiorstwach usługowo- handlowych, przedsiębiorstwach przetwórstwa żywności, przedsiębiorstwach produkcji rolniczej.

Dokąd udać się na studia? Niemal każdy kandydat wie, że nie jest to łatwe pytanie i znalezienie na nie odpowiedzi wcale łatwo nie przychodzi. Zatem, jak znaleźć idealną uczelnię? To proste. Jeśli chcemy studiować w Warszawie, należy zadać jedno pytanie: Jakie ma Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie opinie? Robert, student Rolnictwa mówi:

„Jeśli ktoś chce poznać wzdłuż i wszerz problematykę rolnictwa, to odpowiedź jest tylko jedna- SGGW. To najlepsza uczelnia w tym kraju, która najlepiej przygotuje do przyszłości związanej właśnie z tą dziedziną. Polecam.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Rolnictwo w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego:

Absolwent kierunku Rolnictwo w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • zjawisk i procesów zachodzących w rolniczej przestrzeni produkcyjnej i środowisku,
 • analizowania zjawisk składających się na funkcjonowanie przyrody ożywionej i nieożywionej na różnych poziomach jej organizacji,
 • analizowania procesów biologicznych zachodzących w roślinie i łanie roślin,
 • klasyfikowania i oceny cech i czynników determinujących właściwości środowiska glebowego,
 • metod, technik i technologii oraz narzędzi i materiałów pozwalających na maksymalizację plonu i jego jakości w warunkach zrównoważonego rolnictwa,
 • biologii, żywienia i chowu gatunków zwierząt gospodarskich,
 • rekreacyjno- społecznych funkcji przestrzeni rolniczej i środowiska przyrodniczego,
 • polityki rozwoju obszarów wiejskich,
 • ekonomiki, zarządzania, rachunkowości i marketingu w działalności rolniczej,
 • mechanizmów ekonomicznych i zasad funkcjonowania poszczególnych rynków produktów rolnych,
 • projektowania sposobów optymalizacji produkcji roślinnej.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Rolnictwo:

Absolwent kierunku Rolnictwo w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie może znaleźć zatrudnienie w:

 • administracji rządowej i samorządowej związanej z rolnictwem,
 • przedsiębiorstwach produkcyjnych,
 • przedsiębiorstwach usługowo- handlowych,
 • przedsiębiorstwach przetwórstwa żywności,
 • przedsiębiorstwach produkcji rolniczej.

 

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia rolnicze wybrać

Studia na kierunku Rolnictwo - wszystko co musisz wiedzieć

Studia rolnicze w Warszawie

SGGW kierunki

Jakie są kierunki rolnicze w Warszawie

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Rolnictwa i Biologii

Komentarze (0)