Technologia żywności i żywienie człowieka

Technologia żywności i żywienie człowieka

Technologia żywności i żywienie człowieka

11.04.2022

Technologia żywności i żywienie człowieka – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 2022

Studia na kierunku technologia żywności i żywienia człowieka w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku, 4 lata (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera lub magistra inżyniera).

Studia na kierunku technologia żywności i żywienie człowieka w SGGW
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania od 3,5 do 4 lat (studia I stopnia), 1,5 roku (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnymStudia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku technologia żywności i żywienia człowieka znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • chemia ogólna i nieorganiczna
 • statystyka
 • chemia żywności
 • mikrobiologia żywności
 • analiza i ocena jakości żywności
 • technologia zbóż
 • ekonomika i organizacja przedsiębiorstwa żywnościowego

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie to jedna z najstarszych uczelni rolniczych na Starym kontynencie. Obecnie oferuje kandydatom możliwość kształcenia na prawie czterdziestu kierunkach, a jednym z nich jest Technologia żywności i żywienie człowieka, prowadzony na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

 

Nabywane Umiejętności

Celem kształcenia jest pozyskanie wiedzy z zakresu chemii, matematyki, biologii, fizyki i nauk pokrewnych, która przekłada się na zrozumienie zjawisk i procesów zachodzących w technologii żywności i żywieniu człowieka. Studenci poznają podstawy produkcji żywności i żywienia człowieka, zasady inżynierii żywności i maszynoznawstwa przemysłu spożywczego, chemiczne, biologiczne i fizyczne przemiany w procesach przetwarzania i utrwalania żywności, reguły kształtowania jakości produktów spożywczych. Ponadto, uczą się metod i technik analizy chemicznej, fizykochemicznej, biologicznej, fizycznej i sensorycznej surowców, półproduktów i produktów żywnościowych, jak również zaznajamiają się z zagadnieniami związanymi z ekonomiką i organizacją procesów przetwarzania żywności oraz zagadnieniami prawnymi.

Jakie przedmioty widnieją w programie nauczania? Na przykład: chemia ogólna i nieorganiczna, statystyka, chemia żywności, mikrobiologia żywności, analiza i ocena jakości żywności, technologia zbóż, ekonomika i organizacja przedsiębiorstwa żywnościowego, podstawy technologii gastronomicznej, maszynoznawstwo przemysłu spożywczego, technologia mięsa, ekologia i ochrona środowiska. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Technologii żywności i żywienia człowieka będą mogli wykorzystać w przedsiębiorstwach różnych branż przemysłu spożywczego, instytutach naukowych i badawczo- rozwojowych, laboratoriach i instytucjach kontrolnych, jednostkach zajmujących się dystrybucją żywności, firmach doradczych i audytujących.

 

Opinie

Wybór odpowiedniej uczelni nierzadko sprawia kandydatom niemałe kłopoty. Startujący na studia porównują oferty dydaktyczne, sprawdzają siatkę zajęć, przeglądają wybór specjalności. Jakie ma Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie opinie? Paulina, studentka Technologii żywności i żywienia człowieka mówi:

„Studia w SGGW to ciekawa przygoda. Można tutaj spotkać ludzi o podobnych zainteresowaniach i pasjach, a dzięki temu nauka przebiega w miłej atmosferze. To fajna uczelnia, którą polecam każdemu.”

 

 

STUDIA W WARSZAWIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Warszawie

Studia w Warszawie

 

 

TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIA CZŁOWIEKE - ważne informacje

Technologia żywności i żywienie człowieka studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Technologię żywności i żywienie człowieka:

Absolwent kierunku Technologia żywności i żywienie człowieka w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • przetwarzania, utrwalania i przechowywania żywności pochodzenia roślinnego i zwierzęcego,
 • biotechnologii żywności,
 • oceny jakości żywności,
 • ekonomiki i marketingu w przedsiębiorstwie przemysłu spożywczego.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Technologia żywności i żywienie człowieka:

Absolwent kierunku Technologia żywności i żywienie człowieka w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie może znaleźć zatrudnienie w:

 • przedsiębiorstwach różnych branż przemysłu spożywczego,
 • instytutach naukowych i badawczo- rozwojowych,
 • laboratoriach i instytucjach kontrolnych,
 • jednostkach zajmujących się dystrybucją żywności,
 • firmach doradczych i audytujących,
 • szkolnictwie zawodowym.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Komentarze (0)