Kryptologia i cyberbezpieczeństwo

Kryptologia i cyberbezpieczeństwo

Kryptologia i cyberbezpieczeństwo

Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie - kierunki studiów

Kryptologia i cyberbezpieczeństwo – Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie 2021

Studia na kierunku kryptologia i cyberbezpieczeństwo w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie to studia inżynierskie, magisterskie lub jednolite magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera lub magistra inżyniera).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku kryptologia i cyberbezpieczeństwo znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • algebra liniowa
 • matematyka dyskretna
 • algorytmy i struktury danych
 • architektura i organizacja komputerów
 • rachunek prawdopodobieństwa
 • teoria grafów i sieci
 • teoria informacji i kodowania
 • bazy danych

 

Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie kontynuuje chlubne tradycje technicznych szkół wojskowych: Szkoły Rycerskiej, Szkoły Głównej Artylerii i Inżynierii oraz Wyższej Szkoły Inżynierii Wojskowej. W szerokiej gamie kierunków, na studiach cywilnych i wojskowych, kandydaci odnajdą Kryptologię i cyberbezpieczeństwo, prowadzone na studiach pierwszego stopnia.

 

Nabywane Umiejętności

Założeniem nauki jest wykształcenie specjalistów w zakresie bezpieczeństwa informacji, przygotowanych do samodzielnego rozwiązywania problemów z zakresu projektowania, organizacji i eksploatacji systemów bezpieczeństwa informacji oraz bezpieczeństwa systemów informatycznych, działających w różnych środowiskach. Kryptologia i cyberbezpieczeństwo w Wojskowej Akademii Technicznej to przygotowanie do pracy w zespołach interdyscyplinarnych rozwiązujących zagadnienia związane z zarządzaniem ryzykiem, identyfikacją i prognozowaniem zagrożeń bezpieczeństwa informacji.

Jakie przedmioty składają się na program nauczania kierunku Kryptologia i cyberbezpieczeństwo? Na przykład: algebra liniowa, matematyka dyskretna, algorytmy i struktury danych, architektura i organizacja komputerów, rachunek prawdopodobieństwa, teoria grafów i sieci, teoria informacji i kodowania, bazy danych, elementy teorii liczb, programowanie obiektowe, inżynieria oprogramowania, podstawowe narzędzia kryptoanalizy, bezpieczeństwo sieci bezprzewodowych. A co po studiach? Absolwenci Kryptologii i cyberbezpieczeństwa w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie znajdą zatrudnienie w wojsku, administracji, sektorze gospodarczym, strukturach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo państwa.

 

Opinie

Okres rekrutacji na studia to nierzadko czas wytężonych poszukiwań; kierunków, wydziałów, uczelni. Kandydaci na studia borykają się z wieloma wątpliwości, które dotyczą tego, czy wybrana uczelnia spełni ich oczekiwania edukacyjne. Jakie ma Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie opinie? Maciek, student Kryptologii i cyberbezpieczeństwa mówi:

„Wojskowa Akademia Techniczna to innowacyjna uczelnia, która proponuje każdemu nowoczesne wykształcenie. Warto tutaj być i warto zdobywać wiedzę od doświadczonych praktyków.”

 

 

STUDIA W WARSZAWIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Warszawie

Studia w Warszawie

 

 

KRYPTOLOGIA I CYBERBEZPIECZEŃSTWO - ważne informacje

Kryptologia i cyberbezpieczeństwo studia Warszawa

Kryptologia i cyberbezpieczeństwo studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Kryptologię i cyberbezpieczeństwo:

Absolwent kierunku Kryptologia i cyberbezpieczeństwo w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • budowy systemów ochrony informacji,
 • zagrożeń w cyberprzestrzeni,
 • technik informatycznych związanych z pozyskiwaniem, przetwarzaniem i prezentowaniem informacji,
 • oceniania poziomu bezpieczeństwa systemów lub sieci w aspektach prawnych, etycznych i organizacyjnych,
 • projektowania, konfigurowania i diagnozowania sieci teleinformatycznych z uwzględnieniem aspektów bezpieczeństwa.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Kryptologia i cyberbezpieczeństwo:

Absolwent kierunku Kryptologia i cyberbezpieczeństwo w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie może znaleźć zatrudnienie w:

 • wojsku,
 • administracji,
 • sektorze gospodarczym,
 • strukturach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo państwa.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Kryptologia i cyberbezpieczeństwo jest konkurs dyplomów.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia wojskowe wybrać

Studia na kierunku Kryptologia i cyberbezpieczeństwo - wszystko co musisz wiedzieć

Studia wojskowe w Warszawie

Wojskowa Akademia Techniczna kierunki

Jakie są kierunki wojskowe w Warszawie

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej

Komentarze (0)