Kryptologia i cyberbezpieczeństwo

Kryptologia i cyberbezpieczeństwo

Studia na kierunku kryptologia i cyberbezpieczeństwo możesz podjąć na 1 uczelni publicznej w trybie stacjonarnym (dziennym)

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Województwo
Miejscowość
Status uczelni
Typ uczelni
Więcej filtrów
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwania
Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

Kryptologia i cyberbezpieczeństwo stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
forma: stacjonarne

Kryptologia i cyberbezpieczeństwo studia - kierunek studiów

Studia na kierunku kryptologia i cyberbezpieczeństwo to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa lub 3,5 roku (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera lub magistra inżyniera).

Studia na kierunku kryptologia i cyberbezpieczeństwo
Rok akademicki 2024/2025
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3,5 roku (studia I stopnia), 1,5 roku (studia II stopnia)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku kryptologia i cyberbezpieczeństwo rozpocznie się 1 kwietnia 2024 r. i potrwa do 9 września 2024 r. | kryptologia i cyberbezpieczeństwo - terminy rekrutacji >

Uczelnie

Studia na kierunku kryptologia i cyberbezpieczeństwo możesz podjąć na 1 uczelni publicznej w trybie stacjonarnym (dziennym) | kryptologia i cyberbezpieczeństwo - uczelnie >

Specjalności

Współczesne studia z kryptologii i cyberbezpieczeństwa charakteryzują się tym, że bardzo często studenci tego kierunku otrzymują wybór specjalności i ścieżek kształcenia.

Popularne specjalności na kierunku kryptologia i cyberbezpieczeństwo: bezpieczeństwo informacyjne, cyberobrona, systemy kryptograficzne.

 
Wymagania

W procesie rekrutacji na studia 2024/2025 na kierunku kryptologia i cyberbezpieczeństwo najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: informatyka, fizyka, język angielski, język polski, inny język obcy, matematyka.

*Wymagania mogą się różnić w zależności od uczelni oraz trybu studiów (szczegółowe wymagania w dziale poniżej).

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku kryptologia i cyberbezpieczeństwo:

 • fizyka,
 • informatyka,
 • język angielski,
 • język obcy,
 • język polski,
 • matematyka.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Kryptologia i cyberbezpieczeństwo - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

 • Ceny

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując kryptologię i cyberbezpieczeństwo

Program studiów i przedmioty

Przykładowe przedmioty w programie studiów na kierunku kryptologia i cyberbezpieczeństwo: algebra liniowa, analiza matematyczna, podstawy optymalizacji, systemy operacyjne, sieci komputerowe.

Czego nauczysz się w ramach studiów na kierunku Kryptologia i cyberbezpieczeństwo? Jako student tego kierunku zdobędziesz wiedzę z zakresu informatyki, a także ogólną wiedzę z zakresu inżynierii bezpieczeństwa, w tym z obszaru bezpieczeństwa systemów technicznych tworzących KIP – Krytyczną Infrastrukturę Państwa.

Co więcej, nauczysz się zarządzać systemami bezpieczeństwa informacji. Jedno jest pewne – na nudę na pewno nie będziesz mógł narzekać podczas studiów na kierunku Kryptologia i cyberbezpieczeństwo!

 

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
 • matematyki obejmującą algebrę liniową i abstrakcyjną, klasyczną analizę matematyczną, rachunek prawdopodobieństwa i statystykę, teorię liczb,
 • ochrony oraz bezpieczeństwa w systemach teleinformatycznych oraz szczegółową wiedzę z wybranych zagadnień z zakresu zarządzania bezpieczeństwem teleinformatycznym, w tym również budowy i wdrażania SZBI, akredytacji i certyfikacji urządzeń i systemów teleinformatycznych,
 • modeli oraz metod matematycznych, a także symulacje komputerowe do analizy, oceny oraz usprawniania działania systemów (w tym informatycznych) oraz rozwiązywania problemów,
 • funkcjonowania sieci komputerowych oraz użytkowania podstawowych usług sieciowych oraz szczegółową wiedzę z zakresu projektowania i zarządzania sieciami komputerowymi w tym administrowanie systemami operacyjnymi,
 • języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiada umiejętności posługiwania się specjalistycznym językiem angielskim z zakresu kierunku kształcenia.

Jak wyglądają studia na kierunku kryptologia i cyberbezpieczeństwo?

 

1. Typ i tryb studiów

Kierunek kryptologia i cyberbezpieczeństwo jest dostępny zarówno w trybie stacjonarnym jak i niestacjonarnym. W praktyce oznacza to, że zajęcia na studiach stacjonarnych będą odbywać się od poniedziałku do piątku, co będzie idealnym rozwiązaniem dla osób, które mogą sobie pozwolić na pełne poświęcenie się nauce i zdobywaniu wykształcenia. W przypadku studiów niestacjonarnych zajęcia odbywać się będą w wybrane weekendy semestru

Osoby, które aplikują na powyższe studia zdobędą wszechstronne wykształcenie wojskowe.

 

Studia na kierunku kryptologia i cyberbezpieczeństwo możemy podzielić na:

1. Poziom:

 

2. Forma:

 

Studia stacjonarne tzw. dzienne realizowane są bezpłatnie (w uczelniach publicznych), a program kształcenia realizowany jest od poniedziałku do piątku w siedzibie uczelni.

Studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym (one czasami tylko z nazwy są wieczorowe, ale w praktyce zajęcia odbywają się przez cały dzień) realizowane są od poniedziałku do piątku.

Zanim wybierzesz jednak studia niestacjonarne, pamiętaj, że wiążą się one z uiszczaniem opłat za czesne, oraz przed rekrutacją sprawdź w jakiej formie realizowane są studia zaocznej czy wieczorowej.

 

2. Program studiów i przedmioty

Jako student powyższych studiów wojskowych, zyskasz specjalistyczną wiedzę na temat szeroko rozumianego bezpieczeństwa, informatyki czy zarządzania. W planie zajęć znajdzie się wiele ciekawych przedmiotów powiązanych z powyższą tematyką. Oto wybrane z nich:

 • Elementy algebraicznej teorii liczb
 • Projektowanie kryptograficznych układów cyfrowych
 • Diagnostyka i tolerowanie uszkodzeń

Studenci wybiorą także specjalizacje, która będzie dopasowana do ich zainteresowań i przyszłych planów zawodowych. Aktualną ofertę bloków specjalizacyjnych, znajdziesz na oficjalnych stronach internetowych wybranych uczelni wyższych.

 

3. Nabywane umiejętności

W czasie studiów na kierunku kryptologia i cyberbezpieczeństwo wykształcisz szereg cennych umiejętności praktycznych, które z powodzeniem wykorzystasz w swojej przyszłej pracy zawodowej.

Jako student nauczysz się projektowania, organizacji i eksploatacji systemów bezpieczeństwa informacji oraz systemów informatycznych. Ponadto dowiesz się, w jaki sposób zarządzać ryzykiem czy przeciwdziałać różnego typu zagrożeniom.

 

4. Dla kogo ten kierunek

Przy obecnej dominacji Internetu bezpieczeństwo informacji elektronicznych nabiera na znaczeniu. Często nawet nie jesteśmy świadomi, jak wiele danych udostępniliśmy oraz ile osób ma do nich łatwy dostęp i może je wykorzystać.

Problem ten dotyczy każdego aspektu użytkowania Internetu – od forum internetowych, poprzez głosowania elektroniczne aż po bankowość internetową.

Dlatego też rośnie zapotrzebowanie na specjalistów w dziedzinie kryptologii. Dzięki studiom na kierunku Kryptologia i cyberbezpieczeństwo możesz dołączyć do tego grona!

 

5. Gdzie studiować kryptologię i cyberbezpieczeństwo

Popularne uczelnie na których można studiować kierunek kryptologia i cyberbezpieczeństwo:

Ile trwają studia i jaki tytuł uzyskasz?

Studia na kierunku kryptologia i cyberbezpieczeństwo trwają 3,5 roku (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia).

Studia pierwszego stopnia na kierunku kryptologia i cyberbezpieczeństwo będą trwały trzy i pół roku, czyli siedem semestrów. Po tym czasie zdobędziesz tytuł inżyniera. Jeżeli zdecydujesz się na studia drugiego stopnia, na naukę poświęcisz półtora roku, czyli trzy semestry. Po upływie tego czasu i obronie pracy dyplomowej zdobędziesz tytuł magistra inżyniera. Kierunek ten można także realizować w formie pięcioletnich jednolitych studiów magisterskich.

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku kryptologia i cyberbezpieczeństwo

Praca po studiach

Gdzie znajdziesz zatrudnienie jako absolwent kierunku Kryptologia i cyberbezpieczeństwo? Kierunek kształci przyszłych pracowników dla instytucji państwowych, ale także dla gospodarki narodowej. Ze względu na nieustanny rozwój Internetu zapotrzebowanie na specjalistów w zakresie bezpieczeństwa informacji rośnie.

Dlatego też będziesz mógł pracować w administracji i sektorze gospodarczym w strukturach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo państwa, w szczególności w zakresie efektywnego uczestniczenia w projektowaniu systemów bezpieczeństwa informacji.

Jeżeli zatem chciałbyś wykorzystać swoje zdolności informatycznego oraz analityczny umysł to Kryptologia i cyberbezpieczeństwo może być świetnym kierunkiem dla Ciebie!

 

Absolwent kierunku kryptologia i cyberbezpieczeństwo znajdzie zatrudnienie w/jako:
 • pracownik instytucji państwowych w zakresie kryptologii,
 • pracownik w wojsku,
 • pracownik Narodowego Centrum kryptologii,
 • specjalista do spraw bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych,
 • projektant systemów bezpieczeństwa.

Poziom i forma studiów

Sprawdź w jakiej formie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Kryptologia i cyberbezpieczeństwo studia stacjonarne

Sprawdź na jakim poziomie znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Kryptologia i cyberbezpieczeństwo studia I stopnia

Kryptologia i cyberbezpieczeństwo studia II stopnia

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku kryptologia i cyberbezpieczeństwo

Filtrowanie
Województwo
Miasto
Poziom studiów
Forma studiów

Miasta, które oferują studia na kierunku Kryptologia i cyberbezpieczeństwo

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia

Komentarze (0)