Kryptologia i cyberbezpieczeństwo

Kryptologia i cyberbezpieczeństwo

Kryptologia i cyberbezpieczeństwo studia - kierunek studiów

Przy obecnej dominacji Internetu bezpieczeństwo informacji elektronicznych nabiera na znaczeniu. Często nawet nie jesteśmy świadomi, jak wiele danych udostępniliśmy oraz ile osób ma do nich łatwy dostęp i może je wykorzystać. Problem ten dotyczy każdego aspektu użytkowania Internetu – od forum internetowych, poprzez głosowania elektroniczne aż po bankowość internetową. Dlatego też rośnie zapotrzebowanie na specjalistów w dziedzinie kryptologii. Dzięki studiom na kierunku Kryptologia i cyberbezpieczeństwo możesz dołączyć do tego grona!

 

Program studiów i przedmioty

Czego nauczysz się w ramach studiów na kierunku Kryptologia i cyberbezpieczeństwo? Jako student tego kierunku zdobędziesz wiedzę z zakresu informatyki, a także ogólną wiedzę z zakresu inżynierii bezpieczeństwa, w tym z obszaru bezpieczeństwa systemów technicznych tworzących KIP – Krytyczną Infrastrukturę Państwa. Co więcej, nauczysz się zarządzać systemami bezpieczeństwa informacji. Jedno jest pewne – na nudę na pewno nie będziesz mógł narzekać podczas studiów na kierunku Kryptologia i cyberbezpieczeństwo!

 

Praca po studiach

Gdzie znajdziesz zatrudnienie jako absolwent kierunku Kryptologia i cyberbezpieczeństwo? Kierunek kształci przyszłych pracowników dla instytucji państwowych, ale także dla gospodarki narodowej. Ze względu na nieustanny rozwój Internetu zapotrzebowanie na specjalistów w zakresie bezpieczeństwa informacji rośnie. Dlatego też będziesz mógł pracować w administracji i sektorze gospodarczym w strukturach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo państwa, w szczególności w zakresie efektywnego uczestniczenia w projektowaniu systemów bezpieczeństwa informacji. Jeżeli zatem chciałbyś wykorzystać swoje zdolności informatycznego oraz analityczny umysł to Kryptologia i cyberbezpieczeństwo może być świetnym kierunkiem dla Ciebie!

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Żeby dostać się na studia na kierunku kryptologia i cyberbezpieczeństwo, na większości uczelni przy rekrutacji brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne: język polski, matematyka, fizyka i astronimia, język obcy.

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK KRYPTOLOGIA I CYBERBEZPIECZEŃSTWO

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

UCZELNIE, GDZIE KRYPTOLOGIA I CYBERBEZPIECZEŃSTWO JAKO SPECJALNOŚĆ / ŚCIEŻKA KSZTAŁCENIA

CZĘSTO WYBIERANE

Miasto
SORTOWANIE:

SPECJALNOŚCI / ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU KRYPTOLOGIA I CYBERBEZPIECZEŃSTWO

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

Zobacz inne kierunki Wojskowe

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując kryptologię i cyberbezpieczeństwo

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
 • matematyki obejmującą algebrę liniową i abstrakcyjną, klasyczną analizę matematyczną, rachunek prawdopodobieństwa i statystykę, teorię liczb,
 • ochrony oraz bezpieczeństwa w systemach teleinformatycznych oraz szczegółową wiedzę z wybranych zagadnień z zakresu zarządzania bezpieczeństwem teleinformatycznym, w tym również budowy i wdrażania SZBI, akredytacji i certyfikacji urządzeń i systemów teleinformatycznych,
 • modeli oraz metod matematycznych, a także symulacje komputerowe do analizy, oceny oraz usprawniania działania systemów (w tym informatycznych) oraz rozwiązywania problemów,
 • funkcjonowania sieci komputerowych oraz użytkowania podstawowych usług sieciowych oraz szczegółową wiedzę z zakresu projektowania i zarządzania sieciami komputerowymi w tym administrowanie systemami operacyjnymi,
 • języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiada umiejętności posługiwania się specjalistycznym językiem angielskim z zakresu kierunku kształcenia.

Jak wyglądają studia na kierunku kryptologia i cyberbezpieczeństwo?

 

1. Typ i tryb studiów

Kierunek kryptologia i cyberbezpieczeństwo jest dostępny tylko w trybie stacjonarnym. W praktyce oznacza to, że zajęcia będą odbywać się od poniedziałku do piątku, co będzie idealnym rozwiązaniem dla osób, które mogą sobie pozwolić na pełne poświęcenie się nauce i zdobywaniu wykształcenia.

Osoby, które aplikują na powyższe studia zdobędą wszechstronne wykształcenie wojskowe.

 

2. Program studiów i przedmioty

Jako student powyższych studiów wojskowych, zyskasz specjalistyczną wiedzę na temat szeroko rozumianego bezpieczeństwa, informatyki czy zarządzania. W planie zajęć znajdzie się wiele ciekawych przedmiotów powiązanych z powyższą tematyką. Oto wybrane z nich:

 • Elementy algebraicznej teorii liczb
 • Projektowanie kryptograficznych układów cyfrowych
 • Diagnostyka i tolerowanie uszkodzeń

Studenci wybiorą także specjalizacje, która będzie dopasowana do ich zainteresowań i przyszłych planów zawodowych. Aktualną ofertę bloków specjalizacyjnych, znajdziesz na oficjalnych stronach internetowych wybranych uczelni wyższych.

 

3. Nabywane umiejętności

W czasie studiów na kierunku kryptologia i cyberbezpieczeństwo wykształcisz szereg cennych umiejętności praktycznych, które z powodzeniem wykorzystasz w swojej przyszłej pracy zawodowej. Jako student nauczysz się projektowania, organizacji i eksploatacji systemów bezpieczeństwa informacji oraz systemów informatycznych. Ponadto dowiesz się, w jaki sposób zarządzać ryzykiem czy przeciwdziałać różnego typu zagrożeniom.

Ile trwają studia i jaki tytuł uzyskasz?

Studia pierwszego stopnia na kierunku kryptologia i cyberbezpieczeństwo będą trwały trzy i pół roku, czyli siedem semestrów. Po tym czasie zdobędziesz tytuł inżyniera. Jeżeli zdecydujesz się na studia drugiego stopnia, na naukę poświęcisz półtora roku, czyli trzy semestry. Po upływie tego czasu i obronie pracy dyplomowej zdobędziesz tytuł magistra. Kierunek ten można także realizować w formie pięcioletnich jednolitych studiów magisterskich.

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku kryptologia i cyberbezpieczeństwo

Absolwent kierunku kryptologia i cyberbezpieczeństwo znajdzie zatrudnienie w/jako:
 • pracownik instytucji państwowych w zakresie kryptologii,
 • pracownik w wojsku,
 • pracownik Narodowego Centrum kryptologii,
 • specjalista do spraw bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych,
 • projektant systemów bezpieczeństwa.

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU KRYPTOLOGIA I CYBERBEZPIECZEŃSTWO

Komentarze (0)