Kryptologia i cyberbezpieczeństwo

Kryptologia i cyberbezpieczeństwo

Kryptologia i cyberbezpieczeństwo WAT

Kryptologia i cyberbezpieczeństwo – Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie kontynuuje chlubne tradycje technicznych szkół wojskowych: Szkoły Rycerskiej, Szkoły Głównej Artylerii i Inżynierii oraz Wyższej Szkoły Inżynierii Wojskowej. W szerokiej gamie kierunków, na studiach cywilnych i wojskowych, kandydaci odnajdą Kryptologię i cyberbezpieczeństwo, prowadzone na studiach pierwszego stopnia.

Kierunek Kryptologia i cyberbezpieczeństwo w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie realizowany jest na Wydziale Cybernetyki. Założeniem nauki jest wykształcenie specjalistów w zakresie bezpieczeństwa informacji, przygotowanych do samodzielnego rozwiązywania problemów z zakresu projektowania, organizacji i eksploatacji systemów bezpieczeństwa informacji oraz bezpieczeństwa systemów informatycznych, działających w różnych środowiskach. Kryptologia i cyberbezpieczeństwo w Wojskowej Akademii Technicznej to przygotowanie do pracy w zespołach interdyscyplinarnych rozwiązujących zagadnienia związane z zarządzaniem ryzykiem, identyfikacją i prognozowaniem zagrożeń bezpieczeństwa informacji.

Studia na kierunku Kryptologia i cyberbezpieczeństwo w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie posiadają następujące specjalności: Cyberobrona, Bezpieczeństwo informacyjne, Systemy kryptograficzne.

Specjalność Cyberobrona zakłada pozyskanie szerokiej wiedzy z obszaru informatyki, jak również inżynierii bezpieczeństwa, w tym z obszaru bezpieczeństwa systemów technicznych tworzących Krytyczną Infrastrukturę Państwa. Kształcenie obejmuje zagadnienia inżynierii systemów bezpieczeństwa, zarządzania bezpieczeństwem informacji, budowy systemów ochrony informacji, cyberbezpieczeństwa, zagrożeń w cyberprzestrzeni oraz metod skutecznego przeciwdziałania tym zagrożeniom.

Specjalność Bezpieczeństwo informacyjne to wykształcenie specjalistów z zakresu inżynierii oprogramowania, projektowania systemów informatycznych ze szczególnym uwzględnieniem metodyk i technologii zapewnienia bezpieczeństwa systemów informacji. Studenci nabywają umiejętności wykorzystania metod ilościowych do oceny ryzyka w bezpieczeństwie informacji, jak również pozyskują wiedzę z obszaru budowy systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji, czy systemów ochrony informacji.

Specjalność Systemy kryptograficzne zakłada otrzymanie solidnej wiedzy z obszaru informatyki, a także z zakresu nauk matematycznych oraz inżynierii bezpieczeństwa, w tym z obszaru bezpieczeństwa systemów technicznych Kształcenie obejmuje, między innymi, tematykę inżynierii systemów bezpieczeństwa, zarządzania bezpieczeństwem informacji, budowy systemów ochrony informacji, bezpieczeństwa systemów informatycznych.

Jakie przedmioty składają się na program nauczania kierunku Kryptologia i cyberbezpieczeństwo? Na przykład: algebra liniowa, matematyka dyskretna, algorytmy i struktury danych, architektura i organizacja komputerów, rachunek prawdopodobieństwa, teoria grafów i sieci, teoria informacji i kodowania, bazy danych, elementy teorii liczb, programowanie obiektowe, inżynieria oprogramowania, podstawowe narzędzia kryptoanalizy, bezpieczeństwo sieci bezprzewodowych. A co po studiach? Absolwenci Kryptologii i cyberbezpieczeństwa w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie znajdą zatrudnienie w wojsku, administracji, sektorze gospodarczym, strukturach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo państwa.

Okres rekrutacji na studia to nierzadko czas wytężonych poszukiwań; kierunków, wydziałów, uczelni. Kandydaci na studia borykają się z wieloma wątpliwości, które dotyczą tego, czy wybrana uczelnia spełni ich oczekiwania edukacyjne. Jakie ma Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie opinie? Maciek, student Kryptologii i cyberbezpieczeństwa mówi:

„Wojskowa Akademia Techniczna to innowacyjna uczelnia, która proponuje każdemu nowoczesne wykształcenie. Warto tutaj być i warto zdobywać wiedzę od doświadczonych praktyków.”

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Kryptologię i cyberbezpieczeństwo w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie:

Absolwent kierunku Kryptologia i cyberbezpieczeństwo w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie posiada wiedzę i umiejętności w zakresie:

  • budowy systemów ochrony informacji,
  • zagrożeń w cyberprzestrzeni,
  • technik informatycznych związanych z pozyskiwaniem, przetwarzaniem i prezentowaniem informacji,
  • oceniania poziomu bezpieczeństwa systemów lub sieci w aspektach prawnych, etycznych i organizacyjnych,
  • projektowania, konfigurowania i diagnozowania sieci teleinformatycznych z uwzględnieniem aspektów bezpieczeństwa.

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Kryptologia i cyberbezpieczeństwo:

Absolwent kierunku Kryptologia i cyberbezpieczeństwo w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie znajdzie zatrudnienie w:

  • wojsku,
  • administracji,
  • sektorze gospodarczym,
  • strukturach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo państwa.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze:

Przedmiotami, które brane są pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek Kryptologia i cyberbezpieczeństwo w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie: matematyka, fizyka z astronomią, język obcy, język polski.

*wymagania rekrutacyjne czasem się zmieniają, dokładne informacje znajdziesz tutaj

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia wojskowe wybrać

Studia na kierunku Kryptologia i cyberbezpieczeństwo - wszystko co musisz wiedzieć

Studia wojskowe w Warszawie

Wojskowa Akademia Techniczna kierunki

Jakie są kierunki wojskowe w Warszawie

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej

Komentarze (0)