Obronność państwa

Obronność państwa

Obronność państwa – Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie jest publiczną szkołą wyższą nadzorowaną przez Ministra Obrony Narodowej. W swej ofercie posiada kierunki realizowane zarówno w profilu wojskowym, jak i cywilnym. W gronie tych drugich znajdziemy, między innymi, Obronność państwa, prowadzoną na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Założeniem kształcenia jest pozyskanie solidnej wiedzy z zakresu wielu dyscyplin i nauk: politycznych, ekonomicznych, organizacji i zarządzania, a także z zakresu problematyki obronności państwa.

Jakie przedmioty składają się na program nauczania kierunku Obronność państwa w WAT? Na przykład: system obronności i bezpieczeństwa państwa, ekonomia, historia, współczesne systemy polityczne, nauka o państwie, współczesny terroryzm, międzynarodowe prawo konfliktów zbrojnych, geoekonomia, geopolityka i obronność, bezpieczeństwo informacji w obronności, współczesne konflikty zbrojne, prognozowanie obronne, technologia wojny informacyjnej. A co może czekać po ukończeniu nauki? Absolwenci Obronności państwa w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie znajdą zatrudnienie w administracji rządowej i samorządowej, agencjach państwowych, spółkach skarbu państwa, podmiotach gospodarczych, organizacjach pozarządowych.

Przed podjęciem ostatecznej decyzji związanej z nauką, kandydaci na studia zadają sobie wiele pytań, porównują oferty kształcenia, sprawdzają programy nauczania. Aby pozbyć się wszelakich wątpliwości, należy zadać proste pytanie: Jakie ma Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie opinie? Patrycja, studentka Obronności państwa mówi:

„Wojskowa Akademia Techniczna to miejsce, w którym nauka sprawia olbrzymią przyjemność i czuje się, że z każdym dniem coraz bardziej rozwija się swoje umiejętności. „

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Obronność państwa w Wojskowej Akademii Technicznej:

Absolwent kierunku Obronność państwa w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • mechanizmów funkcjonowania organów państwowych i administracji publicznej,
 • procesów zarządzania w obszarze obronności państwa,
 • interpretacji i oceny zjawisk i procesów zachodzących w funkcjonowaniu systemu militarnego państwa,
 • rozwiązywania problemów logistycznych, zwłaszcza w sytuacjach kryzysu i zagrożenia na podstawie niekompletnych informacji,
 • posługiwania się językiem specjalistycznym.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Obronność państwa:

Absolwent kierunku Obronność państwa w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie może znaleźć zatrudnienie w:

 • administracji rządowej i samorządowej,
 • agencjach państwowych,
 • spółkach skarbu państwa,
 • podmiotach gospodarczych,
 • organizacjach pozarządowych,
 • zespołach i centrach zarządzania kryzysowego.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze:

Przedmiotami, które brane są pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek Obronność państwa w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie: matematyka, geografia, historia, wiedza o społeczeństwie, język obcy, język polski.

*Dokładne informacje na temat wymagań rekrutacyjnych znajdziesz tutaj.Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia wojskowe wybrać

Studia na kierunku Obronność państwa - wszystko co musisz wiedzieć

Studia wojskowe w Warszawie

Wojskowa Akademia Techniczna kierunki

Jakie są kierunki wojskowe w Warszawie

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Logistyki Wojskowej Akademii Technicznej

Komentarze (0)