Architektura krajobrazu

Architektura krajobrazu

Architektura krajobrazu

26.01.2022

Architektura krajobrazu – Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 2022

Studia na kierunku architektura krajobrazu na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera lub magistra).

Studia na kierunku architektura krajobrazu w UR KRAKÓW
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3,5 roku (studia I stopnia), 1,5 roku (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnymStudia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej

Program kształcenia na kierunku Architektura krajobrazu opracowany jest w taki sposób, aby pozyskać wiedzę interdyscyplinarną, czyli wiedzę złożoną z wielu elementów. Tymi elementami są przede wszystkim nauki przyrodnicze, nauki rolnicze, nauki techniczne oraz sztuki piękne. W toku studiów studenci zaznajamiają się z zagadnieniami dotyczącymi instalacji budowlanych i materiałoznawstwa, roślinnych struktur ogrodowych, rewitalizacji krajobrazu, pielęgnowania obiektów architektury krajobrazu, czy rewaloryzacji ogrodów historycznych. Istotne jest również nabycie licznych umiejętności praktycznych, między innymi w zakresie posługiwania się dokumentacjami geodezyjnymi i projektowymi, wykonywania projektów zagospodarowania obiektów architektury krajobrazu, czy realizowania prac inwentaryzacyjnych.

Absolwenci studiów na kierunku Architektura krajobrazu posiadają wiedzę, umiejętności i kompetencje, które stanowią podstawę niezbędną do kształtowania krajobrazu, wykonywania prac inwentaryzacyjnych obiektów architektury krajobrazu, wykonywania oceny szaty roślinnej obiektów architektury krajobrazu, czy projektowania terenów zieleni miejskiej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku architektura krajobrazu znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • matematyka
 • geometria wykreślna
 • biologia roślin
 • ekologia
 • historia sztuki i dziedzictwo kulturowe
 • ochrona środowiska przyrodniczego
 • bioróżnorodność
 • rysunek i rzeźba

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie powstał na fundamencie prób nauczania rolnictwa na poziomie akademickim jeszcze w XVIII wieku. Obecnie, to jedna z najważniejszych szkół wyższych, a oferta dydaktyczna przyciąga każdego roku większą liczbę kandydatów. Jakie kierunki mogą oni wybrać? Na przykład Architekturę krajobrazu, prowadzoną na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

 

Nabywane umiejętności

Celem kształcenia jest nabycie umiejętności niezbędnych do kształtowania krajobrazu w skali planów regionalnych, w tym parków narodowych, parków krajobrazowych i innych obszarów prawnie chronionych, wykonywania prac inwentaryzacyjnych obiektów architektury krajobrazu, czy też wykonywania oceny szaty roślinnej obiektów architektury krajobrazu. Ponadto, studenci rozwijają zdolność klasycznego i komputerowego dokumentowania i projektowania elementów krajobrazu, a także współpracy z osobami mającymi wpływ na treść, funkcję i formy krajobrazu.

Program nauczania składa się z następujących przedmiotów: matematyka, geometria wykreślna, biologia roślin, ekologia, historia sztuki i dziedzictwo kulturowe, ochrona środowiska przyrodniczego, bioróżnorodność, rysunek i rzeźba, fizjografia, gleboznawstwo, szata roślinna i fauny, budownictwo, instalacje budowlane i materiałoznawstwo, historia sztuki ogrodowej, grafika inżynierska, zasady projektowania krajobrazu, projektowanie obiektów architektury krajobrazu. A jaka przyszłość czeka absolwentów tego kierunku? Osoby, które ukończyły Architekturę krajobrazu na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie znajdą zatrudnienie w pracowniach projektowych, pracowniach konserwacji zabytków i ochrony środowiska, firmach konsultingowych, firmach realizujących i pielęgnujących obiekty architektury krajobrazu, firmach deweloperskich, urzędach administracji publicznej, administracji parków narodowych i krajobrazowych.

 

Opinie

Okres wyboru studiów bywa nierzadko bardzo stresujący. Kandydaci na studia szukają, porównują, sprawdzają – wszystko po to, by potem nie żałować swojej decyzji. Jakie ma Uniwersytet Rolniczy w Krakowie opinie? Dominika, studentka Architektury krajobrazu mówi:

„Uniwersytet Rolniczy w Krakowie to idealne miejsce na rozwijanie pasji i zainteresowań, a także stawianie poważnych kroków w przyszłość zawodową.”

 

 

STUDIA W KRAKOWIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Krakowie

Studia w Krakowie

 

 

ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU - ważne informacje

Architektura krajobrazu studia Kraków

Architektura krajobrazu studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Architekturę krajobrazu na Uniwersytecie Rolniczym:

Absolwent kierunku Architektura krajobrazu na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • posługiwania się metodami matematycznymi w analizowaniu cech przestrzeni,
 • geometrycznego odwzorowywania i przekształcania przestrzeni,
 • biologii roślin,
 • rozpoznawania i stosowania roślin,
 • historii sztuki,
 • wykorzystywania rysunku, rzeźby, fotografii i technik plastycznych dla celów analiz przestrzennych,
 • istoty procesów glebotwórczych,
 • budownictwa, instalacji budowlanych i materiałoznawstwa,
 • historii sztuki ogrodowej,
 • zasad projektowania krajobrazu,
 • urządzania i pielęgnowania obiektów architektury krajobrazu z wykorzystaniem dostępnych środków technicznych i materiałowych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Architektura krajobrazu:

Absolwent kierunku Architektura krajobrazu na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie może znaleźć zatrudnienie w:

 • pracowniach projektowych,
 • pracowniach konserwacji zabytków i ochrony środowiska,
 • firmach konsultingowych,
 • firmach realizujących i pielęgnujących obiekty architektury krajobrazu,
 • firmach deweloperskich,
 • urzędach administracji publicznej,
 • administracji parków narodowych i krajobrazowych.

 

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku architektura krajobrazu brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

biologia, chemia, geografia, język obcy, matematyka

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Nabór na podstawie oceny określonej na dyplomie ukończenia studiów, a w przypadku gdy jest ona nierozstrzygająca – dodatkowo na podstawie oceny średniej arytmetycznej z ocen wykazanych w suplemencie.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Komentarze (0)