Biologia stosowana UR

Biologia stosowana – Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie wyznaje zasady zakładające sprostanie wyzwaniom współczesności, a szczególnie postępującej globalizacji gospodarki oraz przestrzeni edukacyjnej i badawczej. Z tego tytułu, oferta dydaktyczna uczelni wciąż jest urozmaicana, a kandydaci mogą w niej odnaleźć, między innymi, kierunek Biologia stosowana, prowadzony na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Kierunek Biologia stosowana na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie realizowany jest na Wydziale Hodowli i Biologii Zwierząt. Założeniem kształcenia jest pozyskanie szerokiej wiedzy z obszaru ogólnych zagadnień biologii, a także nabycie umiejętności rozwiązywania problemów zawodowych, gromadzenia, przetwarzania oraz pisemnego i ustnego przekazywania informacji, a także pracy zespołowej. Studenci uczą się obsługi specjalistycznej aparatury badawczej, samodzielnego rozwijania umiejętności zawodowych, wyjaśniania procesów i zjawisk zachodzących w przyrodzie.

Studia na kierunku Biologia stosowana na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie nie posiadają specjalności, a program nauczania składa się z następujących przedmiotów: matematyka, chemia, fizyka, biofizyka, biologia komórki, mikrobiologia, botanika ogólna, anatomia roślin, anatomia funkcjonalna zwierząt i człowieka, zoologia bezkręgowców i kręgowców, biochemia ogólna, fizjologia zwierząt, fizjologia środowiskowa, endokrynologia ogólna, embriologia zwierząt. A co po studiach? Absolwenci kierunku Biologia stosowana na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie znajdą zatrudnienie w instytucjach naukowo- badawczych, laboratoriach przemysłu farmaceutycznego i spożywczego, firmach biotechnologicznych, zakładach hodowli roślin i zwierząt, diagnostycznych laboratoriach medycznych wykorzystujących metody mikrobiologiczne, immunologiczne, biochemiczne, cytologiczne i genetyczne, stacjach sanitarno- epidemiologicznych, służbach ochrony środowiska, jednostkach monitorowania zdrowia publicznego, laboratoriach bioinformatycznych i ekologicznych.

Studia to temat, którzy bardzo często wywołuje zagubienie. Który kierunek będzie najlepszy? Która uczelnia będzie odpowiadać wymaganiom? Takich pytań jest bardzo, bardzo wiele. Jeśli ostatecznie, zdecydowaliście się na kierunek Biologia stosowana, warto zadać pytanie: Jakie ma Uniwersytet Rolniczy w Krakowie opinie? Daria, studentka Biologii stosowanej mówi:

„Myślę, że nie mogłam wybrać lepszej uczelni pod kątem moich zainteresowań i planów z nimi związanych. Uniwersytet Rolniczy w Krakowie to świetna uczelnia, która kontynuuje wspaniałe tradycje.”

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Biologię stosowaną na Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie:

Absolwent kierunku Biologia stosowana na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie posiada wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • termodynamiki chemicznej, kinetyki chemicznej, chemii analitycznej i elektrochemii,
 • wirusologii, bakteriologii, protozoologii i zoologii,
 • technik biochemicznych, genetycznych, mikrobiologicznych i immunologicznych,
 • struktury i funkcji komórki,
 • procesów fizjologicznych i biochemicznych zachodzących w organizmach roślin i zwierząt,
 • embriologii i rozrodu zwierząt,
 • procesów ekologicznych na poziomie populacji, ekosystemów i biosfery,
 • wykonywania pomiarów wielkości fizycznych i dokonywania ich interpretacji.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Biologia stosowana:

Absolwent kierunku Biologia stosowana na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie znajdzie zatrudnienie w:

 • instytucjach naukowo- badawczych,
 • laboratoriach przemysłu farmaceutycznego i spożywczego,
 • firmach biotechnologicznych,
 • zakładach hodowli roślin i zwierząt,
 • diagnostycznych laboratoriach medycznych wykorzystujących metody mikrobiologiczne, immunologiczne, biochemiczne, cytologiczne i genetyczne,
 • stacjach sanitarno- epidemiologicznych,
 • służbach ochrony środowiska,
 • jednostkach monitorowania zdrowia publicznego,
 • laboratoriach bioinformatycznych i ekologicznych,
 • instytucjach samorządu terytorialnego.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze:

Przedmiotami, które brane są pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek Biologia stosowana na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie są: biologia, chemia, fizyka z astronomią, lub matematyka.

*wymagania rekrutacyjne czasem się zmieniają, dokładne informacje znajdziesz tutaj

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia biologiczne i przyrodnicze wybrać

Studia na kierunku Biologia stosowana - wszystko co musisz wiedzieć

Studia biologiczne i przyrodnicze w Krakowie

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie kierunki

Jakie są kierunki biologiczne i przyrodnicze w Krakowie

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Hodowli i Biologii Zwierząt UR 

Komentarze (0)