Biologia stosowana

Biologia stosowana

Biologia stosowana

26.01.2022

Biologia stosowana – Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 2022

Studia na specjalności biologia stosowana na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku biologia stosowana w UR KRAKÓW
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnymStudia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na specjalności biologia stosowana znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • matematyka
 • chemia
 • fizyka
 • biofizyka
 • biologia komórki
 • mikrobiologia
 • botanika ogólna
 • anatomia roślin
 • anatomia funkcjonalna zwierząt i człowieka

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie wyznaje zasady zakładające sprostanie wyzwaniom współczesności, a szczególnie postępującej globalizacji gospodarki oraz przestrzeni edukacyjnej i badawczej. Z tego tytułu, oferta dydaktyczna uczelni wciąż jest urozmaicana, a kandydaci mogą w niej odnaleźć, między innymi, specjalność Biologia stosowana, prowadzony na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

 

Nabywane umiejętności

Założeniem kształcenia jest pozyskanie szerokiej wiedzy z obszaru ogólnych zagadnień biologii, a także nabycie umiejętności rozwiązywania problemów zawodowych, gromadzenia, przetwarzania oraz pisemnego i ustnego przekazywania informacji, a także pracy zespołowej. Studenci uczą się obsługi specjalistycznej aparatury badawczej, samodzielnego rozwijania umiejętności zawodowych, wyjaśniania procesów i zjawisk zachodzących w przyrodzie.

Program nauczania składa się z następujących przedmiotów: matematyka, chemia, fizyka, biofizyka, biologia komórki, mikrobiologia, botanika ogólna, anatomia roślin, anatomia funkcjonalna zwierząt i człowieka, zoologia bezkręgowców i kręgowców, biochemia ogólna, fizjologia zwierząt, fizjologia środowiskowa, endokrynologia ogólna, embriologia zwierząt. A co po studiach? Absolwenci specjalności Biologia stosowana na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie znajdą zatrudnienie w instytucjach naukowo- badawczych, laboratoriach przemysłu farmaceutycznego i spożywczego, firmach biotechnologicznych, zakładach hodowli roślin i zwierząt, diagnostycznych laboratoriach medycznych wykorzystujących metody mikrobiologiczne, immunologiczne, biochemiczne, cytologiczne i genetyczne, stacjach sanitarno- epidemiologicznych, służbach ochrony środowiska, jednostkach monitorowania zdrowia publicznego, laboratoriach bioinformatycznych i ekologicznych.

 

Opinie

Studia to temat, którzy bardzo często wywołuje zagubienie. Który kierunek będzie najlepszy? Która uczelnia będzie odpowiadać wymaganiom? Takich pytań jest bardzo, bardzo wiele. Jeśli ostatecznie, zdecydowaliście się na specjalność Biologia stosowana, warto zadać pytanie: Jakie ma Uniwersytet Rolniczy w Krakowie opinie? Daria, studentka Biologii stosowanej mówi:

„Myślę, że nie mogłam wybrać lepszej uczelni pod kątem moich zainteresowań i planów z nimi związanych. Uniwersytet Rolniczy w Krakowie to świetna uczelnia, która kontynuuje wspaniałe tradycje.”

 

 

STUDIA W KRAKOWIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Krakowie

Studia w Krakowie

 

 

BIOLOGIA STOSOWANA - ważne informacje

Biologia stosowana studia Kraków

Biologia stosowana studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Biologię stosowaną na Uniwersytecie Rolniczym:

Absolwent specjalności Biologia stosowana na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • termodynamiki chemicznej, kinetyki chemicznej, chemii analitycznej i elektrochemii,
 • wirusologii, bakteriologii, protozoologii i zoologii,
 • technik biochemicznych, genetycznych, mikrobiologicznych i immunologicznych,
 • struktury i funkcji komórki,
 • procesów fizjologicznych i biochemicznych zachodzących w organizmach roślin i zwierząt,
 • embriologii i rozrodu zwierząt,
 • procesów ekologicznych na poziomie populacji, ekosystemów i biosfery,
 • wykonywania pomiarów wielkości fizycznych i dokonywania ich interpretacji.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po specjalności Biologia stosowana:

Absolwent specjalności Biologia stosowana na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie może znaleźć zatrudnienie w:

 • instytucjach naukowo- badawczych,
 • laboratoriach przemysłu farmaceutycznego i spożywczego,
 • firmach biotechnologicznych,
 • zakładach hodowli roślin i zwierząt,
 • diagnostycznych laboratoriach medycznych wykorzystujących metody mikrobiologiczne, immunologiczne, biochemiczne, cytologiczne i genetyczne,
 • stacjach sanitarno- epidemiologicznych,
 • służbach ochrony środowiska,
 • jednostkach monitorowania zdrowia publicznego,
 • laboratoriach bioinformatycznych i ekologicznych,
 • instytucjach samorządu terytorialnego.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Komentarze (0)