Geodezja i kartografia

Geodezja i kartografia

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie - kierunki studiów

Geodezja i kartografia – Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 2021

Studia na kierunku geodezja i kartografia na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera lub magistra inżyniera).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnymSpecyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku geodezja i kartografia znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • matematyka
 • fizyka
 • nauka o Ziemi
 • gleboznawstwo i ochrona środowiska przyrodniczego
 • geodezja
 • geodezja wyższa
 • elektroniczna technika pomiarowa

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie kształci studentów w ramach niemal 38 kierunków. Jednym z nich jest Geodezja i kartografia, prowadzony na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

 

Nabywane umiejętności

Celem kształcenia jest pozyskanie szerokiej wiedzy, która jest niezbędna do rozwiązywania szeregu problemów technicznych, technologicznych oraz organizacyjnych związanych z geodezyjnymi pomiarami sytuacyjno- wysokościowymi, rozgraniczaniem i podziałem nieruchomości, geodezyjnym urządzaniem terenów rolnych i leśnych.

Program nauczania zawiera takie przedmioty, jak: matematyka, fizyka, nauka o Ziemi, gleboznawstwo i ochrona środowiska przyrodniczego, geodezja, geodezja wyższa, elektroniczna technika pomiarowa, rachunek wyrównawczy, fotogrametria, instrumentoznawstwo, systemy informacji o terenie, wycena nieruchomości, planowanie przestrzenne, projektowanie terenów osiedlowych, prawo, geodezyjne urządzenie terenów rolnych. Jaka przyszłość czeka absolwentów tego kierunku? Osoby, które ukończyły Geodezję i kartografię na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie znajdą zatrudnienie w wydziałach geodezji urzędów administracji państwowej, wydziałach ochrony środowiska, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, biurach projektowych, firmach budowlanych.

 

Opinie

Przed podjęciem ostatecznej decyzji związanej z nauką, kandydaci na studia zadają sobie wiele pytań, porównują oferty kształcenia, sprawdzają programy nauczania. Aby pozbyć się wszelakich wątpliwości, należy zadać proste pytanie: Jakie ma Uniwersytet Rolniczy w Krakowie opinie? Konrad, student Geodezji i kartografii mówi:

„Studiuję teraz na trzecim roku i nawet przez chwilę nie przyszło mi do głowy, że mógłbym się uczyć na innej uczelni. Uniwersytet Rolniczy w Krakowie to świetna, wyjątkowa uczelnia i każdy znajdzie tutaj coś dla siebie, każdy będzie mógł rozwijać swoje zainteresowania.”

 

 

STUDIA W KRAKOWIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Krakowie

Studia w Krakowie

 

 

GEODEZJA I KARTOGRAFIA - ważne informacje

Geodezja i kartografia studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Geodezję i kartografię na Uniwersytecie Rolniczym:

Absolwent kierunku Geodezja i kartografia na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • projektowania z wykorzystaniem narzędzi CAD,
 • stosowania zasad analitycznego opisu Ziemi w różnych działach geodezji i kartografii,
 • metod wyrównania obserwacji geodezyjnych,
 • posługiwania się systemami odniesienia i układami współrzędnych stosowanymi w geodezji, geodynamice, geodezji satelitarnej i astronomii,
 • pozyskiwania, interpretacji oraz wykorzystywania danych znajdujących się w ośrodkach dokumentacji geodezyjnej,
 • wykonywania pomiarów,
 • redagowania i opracowywania map z zastosowaniem narzędzi informatycznych,
 • stosowania nowoczesnych metod opracowywania zdjęć lotniczych i satelitarnych w celu uzyskania map i ich fotointerpretacji przy pomocy nowoczesnych narzędzi informatycznych,
 • zakładania i prowadzenia katastru,
 • wykonywania prac geodezyjnych związanych z gospodarką nieruchomościami,
 • pozyskiwania i aktualizacji danych Systemów Informacji Przestrzennej.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Geodezja i kartografia:

Absolwent kierunku Geodezja i kartografia na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie może znaleźć zatrudnienie w:

 • wydziałach geodezji urzędów administracji państwowej,
 • wydziałach ochrony środowiska,
 • Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,
 • biurach projektowych,
 • firmach budowlanych.

 

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku geodezja i kartografia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

fizyka i astronomia, informatyka, matematyka

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Nabór na podstawie oceny określonej na dyplomie ukończenia studiów, a w przypadku gdy jest ona nierozstrzygająca – dodatkowo na podstawie oceny średniej arytmetycznej z ocen wykazanych w suplemencie.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia geograficzne wybrać

Studia na kierunku Geodezja i kartografia - wszystko co musisz wiedzieć

Studia geograficzne w Krakowie

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie kierunki

Jakie są kierunki geograficzne w Krakowie

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Inżynierii Środowiska i Geodezji UR 

Komentarze (0)