Gospodarka przestrzenna UR

Gospodarka przestrzenna – Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie to szkoła wyższa, której misją jest sprostanie wyzwaniom współczesności, a szczególnie postępującej globalizacji gospodarki oraz przestrzeni edukacyjnej i badawczej. W gronie oferowanych kierunków kształcenia, pod literą „G” kandydaci odnajdą Gospodarkę przestrzenną, prowadzoną na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Kierunek Gospodarka przestrzenna na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie realizowany jest na Wydziale Inżynierii Środowiska i Geodezji. Założeniem kształcenia jest pozyskanie wiedzy z zakresu przestrzennej organizacji rozwoju społeczno- gospodarczego, jak również z obszaru ekonomii, przyrody i rolnictwa. Studenci nabywają umiejętności planowania i opracowywania analiz przestrzennych zjawisk gospodarczych i społecznych, tworzenia lokalnych strategii rozwoju, planowania infrastruktury technicznej, oceny stanu środowiska przyrodniczego i kulturowego, oceny oddziaływania inwestycji na środowisko.

Studia na kierunku Gospodarka przestrzenna na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie posiadają jedną specjalność: Rozwój regionalny. Program nauczania składa się z takich przedmiotów, jak: rysunek techniczny i planistyczny, geometria wykreślna i grafika inżynierska, prawne podstawy gospodarki przestrzennej i ochrony środowiska, planowanie przestrzenne, przyrodnicze podstawy gospodarowania przestrzenią, gospodarka nieruchomościami, geograficzne systemy informacji przestrzennej, budownictwo, planowanie infrastruktury technicznej, projektowanie urbanistyczne, geodezja, kartografia, kształtowanie i rozwój obszarów wiejskich, urządzenia wodno- melioracyjne. A co po studiach? Absolwenci Gospodarki przestrzennej na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie znajdą zatrudnienie w urzędach gmin, starostwach i urzędach marszałkowskich, administracji rządowej i biurach agencji rządowych, biurach projektowych, biurach konsultingowych, biurach obrotu nieruchomościami, przedsiębiorstwach oddziałujących na środowisko i korzystających z jego zasobów.

Decyzje związane ze studiami nierzadko przychodzą z niemałym trudem. Którą uczelnię wybrać? Czy program nauczania będzie ciekawy i satysfakcjonujący? Jeśli postawiliśmy na Gospodarkę przestrzenną, warto zapytać: Jakie ma Uniwersytet Rolniczy w Krakowie opinie? Łukasz, student Gospodarki przestrzennej mówi:

„Mój pomysł na studia był bardzo prosty. Chciałem zdobyć jak najlepsze wykształcenie, aby nie martwić się o przyszłą pracę. Dlatego wybrałem uczelnię, która zapewni mi najlepsze warunki do nauki, czyli wybrałem Uniwersytet Rolniczy w Krakowie.”

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Gospodarkę przestrzenną na Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie:

Absolwent kierunku Gospodarka przestrzenna na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie posiada wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • rozwiązywania zagadnień formułowanych w postaci opisu algebraicznego,
 • stosowania narzędzi sterowania procesami ekonomicznymi,
 • graficznego przedstawiania obiektów przestrzennych,
 • określania wartości historycznej układów urbanistycznych,
 • czytania treści rysunków technicznych,
 • sporządzania odwzorowań graficznych elementów przestrzennych,
 • oceny stanu komponentów warunkujących ład przestrzenny i równowagę przestrzenną,
 • społecznego kontekstu zagospodarowania przestrzeni oraz cywilizacyjnych i kulturowych uwarunkowań jej kształtowania,
 • relacji między komponentami środowiska,
 • prawnych uwarunkowań gospodarki przestrzennej i ochrony środowiska,
 • ekonomiki miast i regionów,
 • opracowywania planów zagospodarowania fragmentu obszaru zurbanizowanego z uwzględnieniem wymagań technicznych, społecznych, przyrodniczych i kulturowych,
 • analizy zasobów stanowiących podstawę rozwoju jednostek terytorialnych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Gospodarka przestrzenna:

Absolwent kierunku Gospodarka przestrzenna na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie znajdzie zatrudnienie w:

 • urzędach gmin, starostwach i urzędach marszałkowskich,
 • administracji rządowej i biurach agencji rządowych,
 • biurach projektowych,
 • biurach konsultingowych,
 • biurach obrotu nieruchomościami,
 • przedsiębiorstwach oddziałujących na środowisko i korzystających z jego zasobów.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze:

Przedmiotami, które brane są pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek Gospodarka przestrzenna na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie są: chemia, fizyka z astronomią, geografia, informatyka lub matematyka.

*wymagania rekrutacyjne czasem się zmieniają, dokładne informacje znajdziesz tutaj

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia geograficzne wybrać

Studia na kierunku Gospodarka przestrzenna - wszystko co musisz wiedzieć

Studia geograficzne w Krakowie

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie kierunki

Jakie są kierunki geograficzne w Krakowie

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Inżynierii Środowiska i Geodezji UR 

Komentarze (0)