Inżynieria i gospodarka wodna UR

Inżynieria i gospodarka wodna – Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie to jedna z największych szkół wyższych tego typu w naszym kraju. W ramach siedmiu wydziałów studenci mogą kształcić się na kierunkach związanych z rolnictwem, leśnictwem, ochroną środowiska, a jednym z nich jest Inżynieria i gospodarka wodna, prowadzony na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Kierunek Inżynieria i gospodarka wodna na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie realizowany jest na Wydziale Inżynierii Środowiska i Geodezji. Celem nauki jest wykształcenie specjalistów przygotowanych do rozwiązywania zadań projektowych, wykonawczych i kierowniczych, w specyficznych warunkach hydrologicznych, hydraulicznych, geotechnicznych i ekologicznych. Studenci nabywają umiejętności interpretacji warunków pracy obiektów wodnych i ich wpływu na ekosystemy wodne, jak również posługiwania się nowoczesnymi technikami komputerowymi i kierowania zespołami.

Studia na kierunku Inżynieria i gospodarka wodna na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie, na drugim stopniu, dzielą się na dwie specjalności: Gospodarka wodna, Inżynieria melioracyjna. Program nauczania składa się z następujących przedmiotów: matematyka, fizyka, grafika inżynierska i geometria wykreślna, systemy informacji przestrzennej, geodezja, hydraulika, hydrologia, mechanika gruntów, mechanika i wytrzymałość materiałów, ekologia środowiska wodnego, meteorolo­gia i klimatologia. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Inżynierii i gospodarki wodnej na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie będą mogli wykorzystać w biurach projektowych, przedsiębiorstwach i zakładach wykonawczych, firmach konsultingowych, instytucjach nadzorujących i eksploatujących urządzenia wodne, administracji rządowej i samorządowej, instytucjach badawczych.

Przed podjęciem ostatecznej decyzji związanej z nauką, kandydaci na studia zadają sobie wiele pytań, porównują oferty kształcenia, sprawdzają programy nauczania. Aby pozbyć się wszelakich wątpliwości, należy zadać proste pytanie: Jakie ma Uniwersytet Rolniczy w Krakowie opinie? Paulina, studentka Inżynierii i gospodarki wodnej mówi:

„Studia na Uniwersytecie Rolniczym to przygoda. Nauka tutaj to czas spędzony aktywnie, produktywnie, bez zbędnych zajęć i wykładów. Wszystko, czego tutaj się nauczę, wykorzystam w życiu zawodowym.”

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Inżynierię i gospodarkę wodną na Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie:

Absolwent kierunku Inżynieria i gospodarka wodna na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie posiada wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • fizyko- chemicznych właściwości wody i gleby oraz metodologii ich badań,
 • rodzajów budowli hydrotechnicznych,
 • przygotowywania dokumentacji przetargowej dla robót inżynieryjnych oraz kosztorysów robót inżynieryjnych,
 • aktualnych problemów ekonomicznych gospodarki wodnej i ochrony środowiska,
 • pomiarów i opracowań inwentaryzacyjnych,
 • metod geodezyjnych i systemów informacji przestrzennej,
 • procesów kształtujących środowisko geologiczne,
 • hydrologii gleb,
 • projektowania i eksploatacji urządzeń melioracji podstawowych i szczegółowych na obszarach problemowych,
 • mechaniki gruntów,
 • ochrony ekosystemów wodnych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Inżynieria i gospodarka wodna:

Absolwent kierunku Inżynieria i gospodarka wodna na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie znajdzie zatrudnienie w:

 • biurach projektowych,
 • przedsiębiorstwach i zakładach wykonawczych,
 • firmach konsultingowych,
 • instytucjach nadzorujących i eksploatujących urządzenia wodne,
 • administracji rządowej i samorządowej,
 • szkolnictwie,
 • instytucjach badawczych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze:

Przedmiotami, które brane są pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek Inżynieria i gospodarka wodna na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie są: biologia, chemia, fizyka z astronomią, geografia, informatyka lub matematyka.

*wymagania rekrutacyjne czasem się zmieniają, dokładne informacje znajdziesz tutaj

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia inżynierskie wybrać

Studia na kierunku Inżynieria i gospodarka wodna - wszystko co musisz wiedzieć

Studia inżynierskie w Krakowie

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie kierunki

Jakie są kierunki inżynierskie w Krakowie

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Inżynierii Środowiska i Geodezji UR 

Komentarze (0)