Ogrodnictwo

Ogrodnictwo

Ogrodnictwo

27.01.2022

Ogrodnictwo – Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 2022

Studia na kierunku ogrodnictwo na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera lub magistra inżyniera).

Studia na kierunku ogrodnictwo w UR KRAKÓW
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3,5 roku (studia I stopnia), 1,5 roku (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnymSpecyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku ogrodnictwo znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • agrometeorologia
 • biofizyka
 • chemia ogólna i nieorganiczna
 • mikrobiologia
 • botanika
 • szkółkarstwo sadownicze
 • inżynieria produkcji
 • nasiennictwo
 • sadownictwo

 

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie to szkoła wyższa, której misją jest sprostanie wyzwaniom współczesności, a szczególnie postępującej globalizacji gospodarki oraz przestrzeni edukacyjnej i badawczej. W gronie oferowanych kierunków kształcenia, pod literą „O” kandydaci odnajdą Ogrodnictwo, prowadzone na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

 

Nabywane umiejętności

Głównym założeniem kształcenia jest pozyskanie wiedzy z zakresu technologii produkcji ogrodniczej, zagospodarowania terenów zieleni, organizacji pracy w przedsiębiorstwie ogrodniczym oraz kierowania zespołami ludzkimi. Studenci poznają podstawy prawa związane z prowadzeniem działalności w warunkach gospodarki rynkowej, jak również metody analizy ekonomicznej, podstawy rachunkowości, zasady zarządzania finansami i racjonalnego oceniania inwestycji.

Program nauczania zawiera takie przedmioty jak: agrometeorologia, biofizyka, chemia ogólna i nieorganiczna, mikrobiologia, botanika, szkółkarstwo sadownicze, inżynieria produkcji, nasiennictwo, sadownictwo, warzywnictwo, rośliny ozdobne, dendrologia, technika ochrony roślin. A jaka przyszłość czeka absolwentów tego kierunku? Osoby, które ukończyły Ogrodnictwo na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie znajdą zatrudnienie w przetwórstwie owocowo- warzywnym, administracji, usługach, doradztwie ogrodniczym, instytucjach związanych z kształtowaniem i konserwacją terenów zieleni, instytutach badawczych, ośrodkach badawczo-rozwojowych oraz szkolnictwie.

 

Opinie

Wybór odpowiedniej uczelni nierzadko sprawia kandydatom niemałe kłopoty. Startujący na studia porównują oferty dydaktyczne, sprawdzają siatkę zajęć, przeglądają wybór specjalności. Jakie ma Uniwersytet Rolniczy w Krakowie opinie? Wiktoria, studentka Ogrodnictwa mówi:

„Studia na Uniwersytecie Rolniczym to dla mnie spełnienie marzeń, możliwość rozwijania zainteresowań, nauka tego, czym chciałabym zająć się w przyszłości. Polecam. To świetna uczelnia, pełna pozytywnych ludzi.”

 

 

STUDIA W KRAKOWIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Krakowie

Studia w Krakowie

 

 

OGRODNICTWO - ważne informacje

Ogrodnictwo studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Ogrodnictwo na Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja:

Absolwent kierunku Ogrodnictwo na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • opisu właściwości pierwiastków i związków chemicznych oraz stanów materii,
 • zasad systematyki roślin,
 • mechanizmów regulacji procesów fizjologicznych przez czynniki endo- i egzogenne, na różnych poziomach organizacji roślin,
 • opisu i interpretacji własności odmian i materiału siewnego,
 • procesów prowadzących do powstawania zmienności genetycznej,
 • ekologii i ochrony środowiska,
 • mechanizmów powstawania gleb,
 • uprawy roli i żywienia roślin,
 • interpretacji procesów biologicznych roślin sadowniczych,
 • warzywnictwa i roślin zielarskich,
 • projektowania powierzchni potrzebnej dla siedliska drzew i krzewów,
 • ochrony roślin.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Ogrodnictwo:

Absolwent kierunku Ogrodnictwo na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie może znaleźć zatrudnienie w:

 • przetwórstwie owocowo- warzywnym,
 • administracji,
 • usługach,
 • doradztwie ogrodniczym,
 • instytucjach związanych z kształtowaniem i konserwacją terenów zieleni,
 • instytutach badawczych,
 • ośrodkach badawczo-rozwojowych,
 • szkolnictwie.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Komentarze (0)