Ogrodnictwo UR

Ogrodnictwo – Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie to szkoła wyższa, której misją jest sprostanie wyzwaniom współczesności, a szczególnie postępującej globalizacji gospodarki oraz przestrzeni edukacyjnej i badawczej. W gronie oferowanych kierunków kształcenia, pod literą „O” kandydaci odnajdą Ogrodnictwo, prowadzone na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Kierunek Ogrodnictwo na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie realizowany jest na Wydziale Biotechnologii i Ogrodnictwa. Głównym założeniem kształcenia jest pozyskanie wiedzy z zakresu technologii produkcji ogrodniczej, zagospodarowania terenów zieleni, organizacji pracy w przedsiębiorstwie ogrodniczym oraz kierowania zespołami ludzkimi. Studenci poznają podstawy prawa związane z prowadzeniem działalności w warunkach gospodarki rynkowej, jak również metody analizy ekonomicznej, podstawy rachunkowości, zasady zarządzania finansami i racjonalnego oceniania inwestycji.

Studia na kierunku Ogrodnictwo na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie dzielą się na następujące specjalności: Ogrodnictwo z marketingiem, Agroekologia i ochrona roślin, Bioinżynieria (na pierwszym stopniu), Rośliny warzywne, Sadownictwo i uprawa winorośli, Rośliny ozdobne, Agroekologia i ochrona roślin, Bioinżynieria (na drugim stopniu). Program nauczania zawiera takie przedmioty jak: agrometeorologia, biofizyka, chemia ogólna i nieorganiczna, mikrobiologia, botanika, szkółkarstwo sadownicze, inżynieria produkcji, nasiennictwo, sadownictwo, warzywnictwo, rośliny ozdobne, dendrologia, technika ochrony roślin. A jaka przyszłość czeka absolwentów tego kierunku? Osoby, które ukończyły Ogrodnictwo na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie znajdą zatrudnienie w przetwórstwie owocowo- warzywnym, administracji, usługach, doradztwie ogrodniczym, instytucjach związanych z kształtowaniem i konserwacją terenów zieleni, instytutach badawczych, ośrodkach badawczo-rozwojowych oraz szkolnictwie.

Wybór odpowiedniej uczelni nierzadko sprawia kandydatom niemałe kłopoty. Startujący na studia porównują oferty dydaktyczne, sprawdzają siatkę zajęć, przeglądają wybór specjalności. Jakie ma Uniwersytet Rolniczy w Krakowie opinie? Wiktoria, studentka Ogrodnictwa mówi:

„Studia na Uniwersytecie Rolniczym to dla mnie spełnienie marzeń, możliwość rozwijania zainteresowań, nauka tego, czym chciałabym zająć się w przyszłości. Polecam. To świetna uczelnia, pełna pozytywnych ludzi.”

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Ogrodnictwo na Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie:

Absolwent kierunku Ogrodnictwo na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie posiada wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • opisu właściwości pierwiastków i związków chemicznych oraz stanów materii,
 • zasad systematyki roślin,
 • mechanizmów regulacji procesów fizjologicznych przez czynniki endo- i egzogenne, na różnych poziomach organizacji roślin,
 • opisu i interpretacji własności odmian i materiału siewnego,
 • procesów prowadzących do powstawania zmienności genetycznej,
 • ekologii i ochrony środowiska,
 • mechanizmów powstawania gleb,
 • uprawy roli i żywienia roślin,
 • interpretacji procesów biologicznych roślin sadowniczych,
 • warzywnictwa i roślin zielarskich,
 • projektowania powierzchni potrzebnej dla siedliska drzew i krzewów,
 • ochrony roślin.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Ogrodnictwo:

Absolwent kierunku Ogrodnictwo na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie znajdzie zatrudnienie w:

 • przetwórstwie owocowo- warzywnym,
 • administracji,
 • usługach,
 • doradztwie ogrodniczym,
 • instytucjach związanych z kształtowaniem i konserwacją terenów zieleni,
 • instytutach badawczych,
 • ośrodkach badawczo-rozwojowych,
 • szkolnictwie.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze:

Przedmiotami, które brane są pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek Ogrodnictwo na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie są: biologia, chemia, fizyka z astronomią, matematyka.

*wymagania rekrutacyjne czasem się zmieniają, dokładne informacje znajdziesz tutaj

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia rolnicze wybrać

Studia na kierunku Ogrodnictwo - wszystko co musisz wiedzieć

Studia rolnicze w Krakowie

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie kierunki

Jakie są kierunki rolnicze w Krakowie

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Biotechnologii i Ogrodnictwa UR 

Komentarze (0)