Sztuka ogrodowa UR

Sztuka ogrodowa – Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie to uczelnia o zasięgu europejskim, predystynowana do szczególnego oddziaływania na region Polski południowej, specyficzny pod względem demograficznym i środowiskowym oraz struktury agrarnej i leśnej. W bogatej ofercie edukacyjnej, kandydaci odnajdą wiele różnorodnych kierunków kształcenia, a jednym z nich jest Sztuka ogrodowa, prowadzona na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Kierunek Sztuka ogrodowa na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie realizowany jest na Wydziale Biotechnologii i Ogrodnictwa. Głównym założeniem kształcenia jest pozyskanie wiedzy i umiejętności z zakresu nauk ogrodniczych, technicznych oraz plastycznych. Studenci poznają przyrodnicze uwarunkowania, metody, techniki i materiały do projektowania, budowy oraz pielęgnacji ogrodów w różnej skali, od ogrodów przydomowych po publicznie użytkowane przestrzenie. Sztuka ogrodowa na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie to także umiejętności niezbędne do zakładania, utrzymania i prowadzenia nadzoru nad terenami zieleni na poziomie praktycznym, biznesowym oraz normatywnym, jak również wiedza prawna i ekonomiczna, która pozwala na zarządzanie na etapie projektowym i realizacyjnym.

Studia na kierunku Sztuka ogrodowa na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie nie posiadają specjalności, a program nauczania zawiera następujące przedmioty: gleboznawstwo, geodezja, materiałoznawstwo, podstawy uprawy i żywienia roślin, genetyka i hodowla roślin ozdobnych, rysunek techniczny, rysunek odręczny, struktury wizualne w kompozycjach ogrodowych, budowa terenów zieleni, zasady projektowania, projektowanie ogrodów przydomowych, historia sztuki ogrodowej, fizjologia stresu roślin, rewaloryzacja ogrodów historycznych, dekoracyjne kształtowanie koron roślin sadowniczych, roślinne aranżacje wnętrz. Jaka przyszłość czeka absolwentów tego kierunku? Osoby, które ukończyły Sztukę ogrodową na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie znajdą zatrudnienie w pracowniach zajmujących się projektowaniem, realizacją i pielęgnacją ogrodów, firmach developerskich, czy urzędach administracji.

Dla niektórych kandydatów okres rekrutacji to czas wielu pytań i wątpliwości. Która uczelnia będzie najlepsza? Który kierunek sprosta naszym edukacyjnym oczekiwaniom? Jeśli planujemy naukę w stolicy Małopolski, warto wiedzieć: Jakie ma Uniwersytet Rolniczy w Krakowie opinie? Agnieszka, studentka Sztuki ogrodowej mówi:

„Studiuję na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie, bo tylko tutaj znalazłam kierunek, który idealnie odpowiadał moim zainteresowaniom i stanowił przygotowanie do zawodu, który chciałam wykonywać.”

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Sztukę ogrodową na Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie:

Absolwent kierunku Sztuka ogrodowa na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie posiada wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • chemicznych i fizycznych procesów wpływających na biologiczną i użytkową wartość roślin ozdobnych w terenach zieleni,
 • wykonywania badań studialnych, opracowań projektowych i ich realizacji,
 • metodologii badań z zakresu biologii roślin, grzybów i mikroorganizmów,
 • zjawisk fizycznych i procesów chemicznych zachodzących w biosferze,
 • wpływu działalności człowieka na środowisko naturalne,
 • rysunku odręcznego i rysunku technicznego,
 • wzajemnych zależności pomiędzy organizmami żywymi na różnych poziomach złożoności,
 • zasad aranżowania parków i ogrodów miejskich oraz wiejskich,
 • zakładania, utrzymania i prowadzenia nadzoru nad terenami zieleni.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Sztuka ogrodowa:

Absolwent kierunku Sztuka ogrodowa na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie znajdzie zatrudnienie w:

 • pracowniach zajmujących się projektowaniem, realizacją i pielęgnacją ogrodów,
 • firmach developerskich,
 • urzędach administracji.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze:

Przedmiotami, które brane są pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek Sztuka ogrodowa na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie są: biologia, chemia, geografia, matematyka.

*wymagania rekrutacyjne czasem się zmieniają, dokładne informacje znajdziesz tutaj

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia rolnicze wybrać

Studia na kierunku Sztuka ogrodowa - wszystko co musisz wiedzieć

Studia rolnicze w Krakowie

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie kierunki

Jakie są kierunki rolnicze w Krakowie

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Biotechnologii i Ogrodnictwa UR 

Komentarze (0)