Sztuka ogrodowa

Sztuka ogrodowa

Sztuka ogrodowa

27.01.2022

Sztuka ogrodowa – Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 2022

Studia na kierunku sztuka ogrodowa na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera lub magistra inżyniera).

Studia na kierunku sztuka ogrodowa w UR KRAKÓW
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3,5 roku (studia I stopnia), 1,5 roku (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnymStudia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku sztuka ogrodowa znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • gleboznawstwo
 • geodezja
 • materiałoznawstwo
 • podstawy uprawy i żywienia roślin
 • genetyka i hodowla roślin ozdobnych
 • rysunek techniczny
 • rysunek odręczny

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie to uczelnia o zasięgu europejskim, predystynowana do szczególnego oddziaływania na region Polski południowej, specyficzny pod względem demograficznym i środowiskowym oraz struktury agrarnej i leśnej. W bogatej ofercie edukacyjnej, kandydaci odnajdą wiele różnorodnych kierunków kształcenia, a jednym z nich jest Sztuka ogrodowa, prowadzona na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

 

Nabywane umiejętności

Głównym założeniem kształcenia jest pozyskanie wiedzy i umiejętności z zakresu nauk ogrodniczych, technicznych oraz plastycznych. Studenci poznają przyrodnicze uwarunkowania, metody, techniki i materiały do projektowania, budowy oraz pielęgnacji ogrodów w różnej skali, od ogrodów przydomowych po publicznie użytkowane przestrzenie. Sztuka ogrodowa na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie to także umiejętności niezbędne do zakładania, utrzymania i prowadzenia nadzoru nad terenami zieleni na poziomie praktycznym, biznesowym oraz normatywnym, jak również wiedza prawna i ekonomiczna, która pozwala na zarządzanie na etapie projektowym i realizacyjnym.

Program nauczania zawiera następujące przedmioty: gleboznawstwo, geodezja, materiałoznawstwo, podstawy uprawy i żywienia roślin, genetyka i hodowla roślin ozdobnych, rysunek techniczny, rysunek odręczny, struktury wizualne w kompozycjach ogrodowych, budowa terenów zieleni, zasady projektowania, projektowanie ogrodów przydomowych, historia sztuki ogrodowej, fizjologia stresu roślin, rewaloryzacja ogrodów historycznych, dekoracyjne kształtowanie koron roślin sadowniczych, roślinne aranżacje wnętrz. Jaka przyszłość czeka absolwentów tego kierunku? Osoby, które ukończyły Sztukę ogrodową na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie znajdą zatrudnienie w pracowniach zajmujących się projektowaniem, realizacją i pielęgnacją ogrodów, firmach developerskich, czy urzędach administracji.

 

Opinie

Dla niektórych kandydatów okres rekrutacji to czas wielu pytań i wątpliwości. Która uczelnia będzie najlepsza? Który kierunek sprosta naszym edukacyjnym oczekiwaniom? Jeśli planujemy naukę w stolicy Małopolski, warto wiedzieć: Jakie ma Uniwersytet Rolniczy w Krakowie opinie? Agnieszka, studentka Sztuki ogrodowej mówi:

„Studiuję na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie, bo tylko tutaj znalazłam kierunek, który idealnie odpowiadał moim zainteresowaniom i stanowił przygotowanie do zawodu, który chciałam wykonywać.”

 

 

STUDIA W KRAKOWIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Krakowie

Studia w Krakowie

 

 

SZTUKA OGRODOWA - ważne informacje

Sztuka ogrodowa studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Sztukę ogrodową na Uniwersytecie Rolniczym:

Absolwent kierunku Sztuka ogrodowa na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • chemicznych i fizycznych procesów wpływających na biologiczną i użytkową wartość roślin ozdobnych w terenach zieleni,
 • wykonywania badań studialnych, opracowań projektowych i ich realizacji,
 • metodologii badań z zakresu biologii roślin, grzybów i mikroorganizmów,
 • zjawisk fizycznych i procesów chemicznych zachodzących w biosferze,
 • wpływu działalności człowieka na środowisko naturalne,
 • rysunku odręcznego i rysunku technicznego,
 • wzajemnych zależności pomiędzy organizmami żywymi na różnych poziomach złożoności,
 • zasad aranżowania parków i ogrodów miejskich oraz wiejskich,
 • zakładania, utrzymania i prowadzenia nadzoru nad terenami zieleni.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Sztuka ogrodowa:

Absolwent kierunku Sztuka ogrodowa na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie może znaleźć zatrudnienie w:

 • pracowniach zajmujących się projektowaniem, realizacją i pielęgnacją ogrodów,
 • firmach developerskich,
 • urzędach administracji.

 

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Komentarze (0)