Technika rolnicza i leśna

Technika rolnicza i leśna

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie - kierunki studiów

Technika rolnicza i leśna – Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 2021

Studia na kierunku technika rolnicza i leśna na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera lub magistra inżyniera).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnymSpecyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku technika rolnicza i leśna znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • ekonomia
 • ochrona środowiska
 • elektrotechnika
 • pojazdy rolnicze i leśne
 • systemy inżynierii produkcji zwierzęcej
 • organizacja produkcji rolniczej
 • podstawy technologii żywności

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie kształci studentów uwzględniając wszystkie sfery działalności specjalistycznej w sektorach rolnym, leśnym i żywnościowym i jest odpowiedzią na dynamicznie zmieniające się uwarunkowania społeczno- ekonomiczne. W bogatej ofercie dydaktycznej, pod literą „T”, kandydaci odnajdą kierunek Technika rolnicza i leśna, prowadzony na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

 

Nabywane umiejętności

Głównym założeniem kształcenia jest pozyskanie wiedzy, która jest niezbędna do zrozumienia zjawisk i procesów zachodzących w biosferze oraz zjawisk i procesów występujących w technice i procesach technologicznych w rolnictwie, leśnictwie i przetwórstwie żywności. Studenci poznają właściwości biologiczno- chemiczne materiałów konstrukcyjnych i surowców pochodzenia rolniczego, jak również budowę maszyn oraz narzędzi rolniczych i leśnych oraz stosowanych tych w przetwórstwie żywności.

Jakie przedmioty składają się na program nauczania? Na przykład: ekonomia, ochrona środowiska, elektrotechnika, pojazdy rolnicze i leśne, systemy inżynierii produkcji zwierzęcej, organizacja produkcji rolniczej, podstawy technologii żywności, budowa i eksploatacja maszyn przetwórstwa spożywczego, inżynieria materiałowa, maszyny rolnicze i leśne, transport rolniczy i leśny. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Techniki rolniczej i leśnej na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie będą mogli wykorzystać w serwisach i punktach sprzedaży maszyn i ciągników, biurach konstrukcyjnych maszyn i pojazdów, zakładach produkujących urządzenia techniczne i farmy rolnicze.

 

Opinie

Niejedna osoba, po zdaniu matury, zadaje sobie pytanie odnośnie edukacyjnej przyszłości. Co? Gdzie? Dlaczego? To tylko kilka z pytań, które rodzą się w głowie. Jeśli chcemy studiować kierunek Technika rolnicza i leśna i mamy ochotę studiować w stolicy Małopolski, warto postawić pytanie: Jakie ma Uniwersytet Rolniczy w Krakowie? Damian, student Techniki rolniczej i leśnej mówi:

„Nauka w obszarze rolnictwa to wiedza, która zaprocentuje nie tylko osobie, która ją zdobywa, ale także innym, którzy skorzystają z usług tej osoby. To wiedza praktyczna i jakże potrzebna. Dlatego warto wybrać się na studia, a przede wszystkim warto wybrać się na Uniwersytet Rolniczy w Krakowie.”

 

 

STUDIA W KRAKOWIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Krakowie

Studia w Krakowie

 

 

TECHNIKA ROLNICZA I LEŚNA - ważne informacje

Technika rolnicza i leśna studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Technikę rolniczą i leśną na Uniwersytecie Rolniczym:

Absolwent kierunku Technika rolnicza i leśna na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • projektowania inżynierskiego z wykorzystaniem grafiki komputerowej,
 • termodynamiki technicznej,
 • eksploatacji maszyn i urządzeń,
 • inżynierii wytwarzania,
 • zasad funkcjonowania gospodarki energetycznej w kontekście wykorzystania potencjału technicznej bazy rolnictwa i leśnictwa oraz przetwórstwa żywności,
 • metrologii i systemów pomiarowych,
 • zasad zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska i organizacji systemów ekologicznych,
 • budowy ciągników i pojazdów rolniczych,
 • przygotowywania dokumentacji technicznej,
 • interpretowania uzyskanych danych empirycznych i wyciągania wniosków.

 

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Technika rolnicza i leśna:

Absolwent kierunku Technika rolnicza i leśna na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie może znaleźć zatrudnienie w:

 • serwisach i punktach sprzedaży maszyn i ciągników,
 • biurach konstrukcyjnych maszyn i pojazdów,
 • zakładach produkujących urządzenia techniczne i farmy rolnicze.

 

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku technika rolnicza i leśna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

biologia, chemia, fizyka i astronomia, geografia, informatyka, matematyka

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Nabór na podstawie oceny określonej na dyplomie ukończenia studiów, a w przypadku gdy jest ona nierozstrzygająca – dodatkowo na podstawie oceny średniej arytmetycznej z ocen wykazanych w suplemencie.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia rolnicze wybrać

Studia na kierunku Technika rolnicza i leśna - wszystko co musisz wiedzieć

Studia rolnicze w Krakowie

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie kierunki

Jakie są kierunki rolnicze w Krakowie

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Inżynierii Produkcji i Energetyki UR 

Komentarze (0)