Technika rolnicza i leśna UR

Technika rolnicza i leśna – Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie kształci studentów uwzględniając wszystkie sfery działalności specjalistycznej w sektorach rolnym, leśnym i żywnościowym i jest odpowiedzią na dynamicznie zmieniające się uwarunkowania społeczno- ekonomiczne. W bogatej ofercie dydaktycznej, pod literą „T”, kandydaci odnajdą kierunek Technika rolnicza i leśna, prowadzony na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Kierunek Technika rolnicza i leśna na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie realizowany jest na Wydziale Inżynierii Produkcji i Energetyki. Głównym założeniem kształcenia jest pozyskanie wiedzy, która jest niezbędna do zrozumienia zjawisk i procesów zachodzących w biosferze oraz zjawisk i procesów występujących w technice i procesach technologicznych w rolnictwie, leśnictwie i przetwórstwie żywności. Studenci poznają właściwości biologiczno- chemiczne materiałów konstrukcyjnych i surowców pochodzenia rolniczego, jak również budowę maszyn oraz narzędzi rolniczych i leśnych oraz stosowanych tych w przetwórstwie żywności.

Studia na kierunku Technika rolnicza i leśna na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie, na drugim stopniu, dzielą się na następujące specjalności: Techniki informatyczne w gospodarce żywnościowej, Inżynieria rolnicza i spożywcza, Ekoenergetyka, Mechatronika. Jakie przedmioty składają się na program nauczania? Na przykład: ekonomia, ochrona środowiska, elektrotechnika, pojazdy rolnicze i leśne, systemy inżynierii produkcji zwierzęcej, organizacja produkcji rolniczej, podstawy technologii żywności, budowa i eksploatacja maszyn przetwórstwa spożywczego, inżynieria materiałowa, maszyny rolnicze i leśne, transport rolniczy i leśny. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Techniki rolniczej i leśnej na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie będą mogli wykorzystać w serwisach i punktach sprzedaży maszyn i ciągników, biurach konstrukcyjnych maszyn i pojazdów, zakładach produkujących urządzenia techniczne i farmy rolnicze.

Niejedna osoba, po zdaniu matury, zadaje sobie pytanie odnośnie edukacyjnej przyszłości. Co? Gdzie? Dlaczego? To tylko kilka z pytań, które rodzą się w głowie. Jeśli chcemy studiować kierunek Technika rolnicza i leśna i mamy ochotę studiować w stolicy Małopolski, warto postawić pytanie: Jakie ma Uniwersytet Rolniczy w Krakowie? Damian, student Techniki rolniczej i leśnej mówi:

„Nauka w obszarze rolnictwa to wiedza, która zaprocentuje nie tylko osobie, która ją zdobywa, ale także innym, którzy skorzystają z usług tej osoby. To wiedza praktyczna i jakże potrzebna. Dlatego warto wybrać się na studia, a przede wszystkim warto wybrać się na Uniwersytet Rolniczy w Krakowie.”

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Technikę rolniczą i leśną na Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie:

Absolwent kierunku Technika rolnicza i leśna na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie posiada wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • projektowania inżynierskiego z wykorzystaniem grafiki komputerowej,
 • termodynamiki technicznej,
 • eksploatacji maszyn i urządzeń,
 • inżynierii wytwarzania,
 • zasad funkcjonowania gospodarki energetycznej w kontekście wykorzystania potencjału technicznej bazy rolnictwa i leśnictwa oraz przetwórstwa żywności,
 • metrologii i systemów pomiarowych,
 • zasad zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska i organizacji systemów ekologicznych,
 • budowy ciągników i pojazdów rolniczych,
 • przygotowywania dokumentacji technicznej,
 • interpretowania uzyskanych danych empirycznych i wyciągania wniosków.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Technika rolnicza i leśna:

Absolwent kierunku Technika rolnicza i leśna na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie znajdzie zatrudnienie w:

 • serwisach i punktach sprzedaży maszyn i ciągników,
 • biurach konstrukcyjnych maszyn i pojazdów,
 • zakładach produkujących urządzenia techniczne i farmy rolnicze.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze:

Przedmiotami, które brane są pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek Technika rolnicza i leśna na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie są: biologia, chemia, fizyka z astronomią, matematyka, geografia, informatyka.

*wymagania rekrutacyjne czasem się zmieniają, dokładne informacje znajdziesz tutaj

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia rolnicze wybrać

Studia na kierunku Technika rolnicza i leśna - wszystko co musisz wiedzieć

Studia rolnicze w Krakowie

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie kierunki

Jakie są kierunki rolnicze w Krakowie

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Inżynierii Produkcji i Energetyki UR 

Komentarze (0)