Technika rolnicza i leśna

Technika rolnicza i leśna

Dodaj do ulubionych

Technika rolnicza i leśna studia - kierunek studiów

Studia na kierunku Technika rolnicza i leśna to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera lub magistra inżyniera).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym, wieczorowym)

Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku technika rolnicza i leśna:

 • biologia,
 • chemia,
 • fizyka i astronomia,
 • geografia,
 • informatyka,
 • matematyka.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK TECHNIKA ROLNICZA I LEŚNA

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Jednostka prowadząca

Technika rolnicza i leśna stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Specjalności na kierunku technika rolnicza i leśna

Technika rolnicza i leśna - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

Poziom i tryb studiów

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

TECHNIKA ROLNICZA I LEŚNA STUDIA NIESTACJONARNE

TECHNIKA ROLNICZA I LEŚNA STUDIA STACJONARNE

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

TECHNIKA ROLNICZA I LEŚNA STUDIA I STOPNIA

TECHNIKA ROLNICZA I LEŚNA STUDIA II STOPNIA

CZĘSTO WYBIERANE

Miasto
SORTOWANIE:

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku technika rolnicza i leśna

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Studia I stopnia

Studia II stopnia

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując technikę rolniczą i leśną

Program studiów i przedmioty

Czego nauczysz się w ramach studiów na kierunku technika rolnicza i leśna? Studia kształcą w zakresie wiedzy interdyscyplinarnej, co oznacza zdobycie specjalistycznego wykształcenia obejmującego dziedziny, takie jak: podstawy rolnictwa, nowoczesne metody zarządzania czy techniki z zakresu części maszyn, naprawy pojazdów rolniczych czy technologii.

Wszystko to oparte jest na solidnej wiedzy z zakresy nauk biologiczno-przyrodniczych oraz matematyki i fizyki. Taka wiedza powoli Ci na podjęcie ciekawej pracy w zawodzie w różnych branżach. Poniżej przedstawiamy możliwości pracy!

 

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
 • matematyki, fizyki oraz chemii: pomiary podstawowych wielkości fizycznych,
 • organizacji produkcji rolniczej oraz usług,
 • konstrukcji maszyn, nauki o materiałach,
 • maszynoznawstwa rolniczego oraz technologii żywności,
 • języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiada umiejętności posługiwania się specjalistycznym językiem angielskim z zakresu kierunku kształcenia.

Jak wyglądają studia na kierunku technika rolnicza i leśna?

 

1. Typ i tryb studiów

Kierunek technika rolnicza i leśna można realizować zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. W przypadku studiów stacjonarnych zajęcia będą odbywać się od poniedziałku do piątku, co będzie dobrym rozwiązaniem dla osób, które mogą sobie pozwolić na pełne poświęcenie się nauce i zdobywaniu wykształcenia. Studenci, którym zależy na połączeniu nauki z innymi aktywnościami powinni zdecydować się na studia niestacjonarne, które realizują tryb zajęć weekendowych.

Tematyka zajęć na powyższych studiach będzie oscylować wokół nauk przyrodniczych i rolniczych.

 

Studia na kierunku Technika rolnicza i leśna możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (inżynierskie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne

 

Studia stacjonarne tzw. dzienne realizowane są bezpłatnie (w uczelniach publicznych), a program kształcenia realizowany jest od poniedziałku do piątku w siedzibie uczelni.

Studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym (one czasami tylko z nazwy są wieczorowe, ale w praktyce zajęcia odbywają się przez cały dzień) realizowane są od poniedziałku do piątku.

Zanim wybierzesz jednak studia niestacjonarne, pamiętaj, że wiążą się one z uiszczaniem opłat za czesne, oraz przed rekrutacją sprawdź w jakiej formie realizowane są studia zaocznej czy wieczorowej.

 

2. Program studiów i przedmioty

Studenci, którzy aplikują na kierunek technika rolnicza i leśna zdobędą wszechstronną wiedzę z zakresu nauk przyrodniczych, rolniczych oraz technicznych. W planie zajęć znajdzie się wiele ciekawych i zarazem rozwijających przedmiotów z zakresu powyższej tematyki, między innymi takich jak:

 • matematyka stosowana
 • planowanie infrastruktury technicznej
 • modelowanie i symulacja procesów
 • audyt energetyczny

Program nauczania zakłada także realizacje obieralnych modułów specjalizacyjnych, których aktualna oferta znajduje się na oficjalnych stronach internetowych wybranych uczelni wyższych.

 

3. Nabywane umiejętności

Studia na powyższym kierunku przyrodniczym będą miały w dużej mierze charakter praktyczny, dzięki czemu studenci wykształcą szereg cennych umiejętności i kwalifikacji zawodowych. Przede wszystkim nauczą się rozwiązywania problemów technicznych związanych z rolnictwem oraz gospodarką żywnościową i pozażywnościową.

Ponadto poznają zasady obsługo maszyn i urządzeń rolniczych oraz wykorzystywania nowoczesnych narzędzi i programów informatycznych. Integralną część studiów będą stanowić praktyki, które zostaną zrealizowane w wyznaczonym do tego miejscu pracy.

 

4. Dla kogo ten kierunek

Potrzeby gospodarki żywnościowej i leśnej wytworzyły potrzebę wykształcenia wykwalifikowanych specjalistów w tym zakresie. Obecnie to nie tylko laboratoria i wiedza teoretyczna, ale także obsługa nowoczesnego oprogramowania komputerowego.

Studia są skierowane do osób, których mocną stroną są nauki przyrodnicze, a także sprawnie poruszających się w świecie biznesu oraz zarządzania. Jeżeli zatem wpisujesz się w powyższy opis to technika rolnicza i leśna może być świetnym kierunkiem dla Ciebie!


 

5. Gdzie studiować Technikę rolniczą i leśną

Popularne uczelnie na których można studiować kierunek Technika rolnicza i leśna:

 

Ile trwają studia i jaki tytuł uzyskasz?

Studia na kierunku Technika rolnicza i leśna trwają 3,5 roku (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia).

Studia pierwszego stopnia na kierunku technika rolnicza i leśna będą trwały trzy i pół roku, czyli siedem semestrów i zakończą się nadaniem tytułu inżyniera. Osoby, które zdecydują się na wybór studiów drugiego stopnia, na naukę poświęcą półtora roku, czyli trzy semestry. Po upływie tego czasu i obronie pracy dyplomowej zdobędą tytuł magistra inżyniera.

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku technika rolnicza i leśna

Praca po studiach
Gdzie znajdziesz zatrudnienie jako absolwent kierunku technika rolnicza i leśna? Po ukończeniu studiów będziesz mógł pracować w jednostkach usługowych i doradczych rolnictwa czy przetwórstwa rolno-spożywczego i leśnictwa. Co więcej, pracę będziesz mógł podjąć w jednostkach gospodarczych i administracyjnych.
Praca będzie także możliwa w różnych gałęziach produkcji, a także w szkolnictwie, jeżeli Twoja uczelnia przewiduje specjalność nauczycielską (zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela). Jeżeli zatem myślisz o pracy w szeroko pojętym przemyśle, a dodatkowo masz zainteresowania rolnicze to technika rolnicza i leśna może być świetnym kierunkiem dla Ciebie!
 
Absolwent kierunku technika rolnicza i leśna znajdzie zatrudnienie w/jako:
 • pracownik gospodarstwa rolnego,
 • pracownik administracji państwowej,
 • pracownik zakładu produkcyjnego rolniczego,
 • pracownik zakładu projektowania maszyn,
 • pracownik firmy zajmującej się maszynami rolniczymi.

Zobacz inne kierunki Rolnictwo, leśnictwo i rybołóstwo

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU TECHNIKA ROLNICZA I LEŚNA

Komentarze (0)