Technika rolnicza i leśna

Technika rolnicza i leśna

Technika rolnicza i leśna

Artykuł archiwalny

Kierunek może nie być dostępny w ofercie uczelni. Informację należy zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Technika rolnicza i leśna – Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Studia na kierunku technika rolnicza i leśna na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera lub magistra inżyniera).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnymSpecyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku technika rolnicza i leśna znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • ekonomia
 • ochrona środowiska
 • elektrotechnika
 • pojazdy rolnicze i leśne
 • systemy inżynierii produkcji zwierzęcej
 • organizacja produkcji rolniczej
 • podstawy technologii żywności

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie kształci studentów uwzględniając wszystkie sfery działalności specjalistycznej w sektorach rolnym, leśnym i żywnościowym i jest odpowiedzią na dynamicznie zmieniające się uwarunkowania społeczno- ekonomiczne. W bogatej ofercie dydaktycznej, pod literą „T”, kandydaci odnajdą kierunek Technika rolnicza i leśna, prowadzony na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

 

Nabywane umiejętności

Głównym założeniem kształcenia jest pozyskanie wiedzy, która jest niezbędna do zrozumienia zjawisk i procesów zachodzących w biosferze oraz zjawisk i procesów występujących w technice i procesach technologicznych w rolnictwie, leśnictwie i przetwórstwie żywności. Studenci poznają właściwości biologiczno- chemiczne materiałów konstrukcyjnych i surowców pochodzenia rolniczego, jak również budowę maszyn oraz narzędzi rolniczych i leśnych oraz stosowanych tych w przetwórstwie żywności.

Jakie przedmioty składają się na program nauczania? Na przykład: ekonomia, ochrona środowiska, elektrotechnika, pojazdy rolnicze i leśne, systemy inżynierii produkcji zwierzęcej, organizacja produkcji rolniczej, podstawy technologii żywności, budowa i eksploatacja maszyn przetwórstwa spożywczego, inżynieria materiałowa, maszyny rolnicze i leśne, transport rolniczy i leśny. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Techniki rolniczej i leśnej na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie będą mogli wykorzystać w serwisach i punktach sprzedaży maszyn i ciągników, biurach konstrukcyjnych maszyn i pojazdów, zakładach produkujących urządzenia techniczne i farmy rolnicze.

 

Opinie

Niejedna osoba, po zdaniu matury, zadaje sobie pytanie odnośnie edukacyjnej przyszłości. Co? Gdzie? Dlaczego? To tylko kilka z pytań, które rodzą się w głowie. Jeśli chcemy studiować kierunek Technika rolnicza i leśna i mamy ochotę studiować w stolicy Małopolski, warto postawić pytanie: Jakie ma Uniwersytet Rolniczy w Krakowie? Damian, student Techniki rolniczej i leśnej mówi:

„Nauka w obszarze rolnictwa to wiedza, która zaprocentuje nie tylko osobie, która ją zdobywa, ale także innym, którzy skorzystają z usług tej osoby. To wiedza praktyczna i jakże potrzebna. Dlatego warto wybrać się na studia, a przede wszystkim warto wybrać się na Uniwersytet Rolniczy w Krakowie.”

 

 

STUDIA W KRAKOWIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Krakowie

Studia w Krakowie

 

 

TECHNIKA ROLNICZA I LEŚNA - ważne informacje

Technika rolnicza i leśna studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Technikę rolniczą i leśną na Uniwersytecie Rolniczym:

Absolwent kierunku Technika rolnicza i leśna na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • projektowania inżynierskiego z wykorzystaniem grafiki komputerowej,
 • termodynamiki technicznej,
 • eksploatacji maszyn i urządzeń,
 • inżynierii wytwarzania,
 • zasad funkcjonowania gospodarki energetycznej w kontekście wykorzystania potencjału technicznej bazy rolnictwa i leśnictwa oraz przetwórstwa żywności,
 • metrologii i systemów pomiarowych,
 • zasad zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska i organizacji systemów ekologicznych,
 • budowy ciągników i pojazdów rolniczych,
 • przygotowywania dokumentacji technicznej,
 • interpretowania uzyskanych danych empirycznych i wyciągania wniosków.

 

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Technika rolnicza i leśna:

Absolwent kierunku Technika rolnicza i leśna na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie może znaleźć zatrudnienie w:

 • serwisach i punktach sprzedaży maszyn i ciągników,
 • biurach konstrukcyjnych maszyn i pojazdów,
 • zakładach produkujących urządzenia techniczne i farmy rolnicze.

 

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Komentarze (0)