Zootechnika UR

Zootechnika – Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie to szkoła wyższa, której misją jest sprostanie wyzwaniom współczesności, a szczególnie postępującej globalizacji gospodarki oraz przestrzeni edukacyjnej i badawczej. W gronie oferowanych kierunków kształcenia, pod literą „Z” kandydaci odnajdą Zootechnikę, prowadzoną na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Kierunek Zootechnika na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie realizowany jest na Wydziale Hodowli i Biologii Zwierząt. Celem kształcenia jest pozyskanie szerokiej wiedzy z obszaru chowu i hodowli zwierząt, oceny surowców pochodzenia zwierzęcego, higieny i dobrostanu zwierząt, podstaw produkcji roślinnej, projektowania produkcji, organizacji pracy w przedsiębiorstwie rolniczym, kierowania zespołami ludzkimi oraz podstaw prawa w zakresie działalności gospodarczej.

Studia na kierunku Zootechnika na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie posiadają następujące specjalności: Hodowla zwierząt, Hodowla i użytkowanie koni, Prewencja weterynaryjna i ochrona zdrowia zwierząt, Hodowla zwierząt towarzyszących i egzotycznych, Gospodarka rybacko- wędkarska i ochrona wód (na pierwszym stopniu), Hodowla i użytkowanie zwierząt, Bioinżynieria rozrodu zwierząt, Żywienie i dietetyka zwierząt, Akwakultura i ochrona środowiska wodnego, Bioengineering in animal science (na drugim stopniu). Jakie przedmioty występują w programie nauczania? Na przykład: zoologia, anatomia, zoologia stosowana, znaczenie zwierząt w rozwoju kulturowym człowieka, podstawy kynologii i felinologii, mikrobiologia, chemia ogólna, botanika i fizjologia roślin, propedeutyka zootechniki, endokrynologia porównawcza, fizjologia procesów rozrodczych. A jaka przyszłość czeka absolwentów tego kierunku? Osoby, które ukończyły Zootechnikę na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie znajdą zatrudnienie w rolniczych i hodowlanych gospodarstwach rodzinnych, przedsiębiorstwach hodowlanych, zakładach spółdzielczych, ośrodkach doradztwa rolniczego, szkolnictwie rolniczym, placówkach naukowo- badawczych, przedsiębiorstwach produkcji pasz, administracji państwowej i samorządowej.

Przed podjęciem ostatecznej decyzji związanej z nauką, kandydaci na studia zadają sobie wiele pytań, porównują oferty kształcenia, sprawdzają programy nauczania. Aby pozbyć się wszelakich wątpliwości, należy zadać proste pytanie: Jakie ma Uniwersytet Rolniczy w Krakowie opinie? Milena, studentka Zootechniki mówi:

„Jeśli chcesz się kształcić w zakresie rolnictwa, czy tak jak ja, w obszarze zootechniki, to nie do tego lepszego miejsca niż Uniwersytet Rolniczy w Krakowie. To świetne miejsce do nauki, w którym każdy ma taką samą pasję i radość z kształcenia.”

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Zootechnikę na Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie:

Absolwent kierunku Zootechnika na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie posiada wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • zależności między strukturą a funkcją na poziomie komórek, tkanek, pojedynczych organizmów i populacji,
 • botaniki i fizjologii roślin,
 • rozpoznawania gatunków gleb,
 • określania zasobności gleb oraz efektywności nawożenia mineralnego i organicznego,
 • genetyki i metod hodowlanych,
 • przygotowywania pasz i ich konserwacji,
 • określania potrzeb pokarmowych zwierząt,
 • higieny, profilaktyki i dobrostanu zwierząt,
 • chowu i hodowli zwierząt.

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Zootechnika:

Absolwent kierunku Zootechnika na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie znajdzie zatrudnienie w:

 • rolniczych i hodowlanych gospodarstwach rodzinnych,
 • przedsiębiorstwach hodowlanych,
 • zakładach spółdzielczych,
 • ośrodkach doradztwa rolniczego,
 • szkolnictwie rolniczym,
 • placówkach naukowo- badawczych,
 • przedsiębiorstwach produkcji pasz,
 • administracji państwowej i samorządowej.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze:

Przedmiotami, które brane są pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek Zootechnika na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie są: biologia, chemia, fizyka z astronomią, geografia, informatyka lub matematyka.

*wymagania rekrutacyjne czasem się zmieniają, dokładne informacje znajdziesz tutaj

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia weterynaryjne wybrać

Studia na kierunku Zootechnika - wszystko co musisz wiedzieć

Studia weterynaryjne w Krakowie

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie kierunki

Jakie są kierunki weterynaryjne w Krakowie

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Hodowli i Biologii Zwierząt UR 

Komentarze (0)