Zootechnika

Zootechnika

Zootechnika

27.01.2022

Zootechnika – Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 2022

Studia na kierunku zootechnika na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera lub magistra inżyniera).

Studia na kierunku zootechnika w UR KRAKÓW
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3,5 roku (studia I stopnia), 1,5 roku (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnymSpecyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku zootechnika znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • zoologia
 • anatomia
 • zoologia stosowana
 • znaczenie zwierząt w rozwoju kulturowym człowieka
 • podstawy kynologii i felinologii
 • mikrobiologia
 • chemia ogólna
 • botanika i fizjologia roślin

 

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie to szkoła wyższa, której misją jest sprostanie wyzwaniom współczesności, a szczególnie postępującej globalizacji gospodarki oraz przestrzeni edukacyjnej i badawczej. W gronie oferowanych kierunków kształcenia, pod literą „Z” kandydaci odnajdą Zootechnikę, prowadzoną na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

 

Nabywane umiejętności

Celem kształcenia jest pozyskanie szerokiej wiedzy z obszaru chowu i hodowli zwierząt, oceny surowców pochodzenia zwierzęcego, higieny i dobrostanu zwierząt, podstaw produkcji roślinnej, projektowania produkcji, organizacji pracy w przedsiębiorstwie rolniczym, kierowania zespołami ludzkimi oraz podstaw prawa w zakresie działalności gospodarczej.

Jakie przedmioty występują w programie nauczania? Na przykład: zoologia, anatomia, zoologia stosowana, znaczenie zwierząt w rozwoju kulturowym człowieka, podstawy kynologii i felinologii, mikrobiologia, chemia ogólna, botanika i fizjologia roślin, propedeutyka zootechniki, endokrynologia porównawcza, fizjologia procesów rozrodczych. A jaka przyszłość czeka absolwentów tego kierunku? Osoby, które ukończyły Zootechnikę na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie znajdą zatrudnienie w rolniczych i hodowlanych gospodarstwach rodzinnych, przedsiębiorstwach hodowlanych, zakładach spółdzielczych, ośrodkach doradztwa rolniczego, szkolnictwie rolniczym, placówkach naukowo- badawczych, przedsiębiorstwach produkcji pasz, administracji państwowej i samorządowej.

 

Opinie

Przed podjęciem ostatecznej decyzji związanej z nauką, kandydaci na studia zadają sobie wiele pytań, porównują oferty kształcenia, sprawdzają programy nauczania. Aby pozbyć się wszelakich wątpliwości, należy zadać proste pytanie: Jakie ma Uniwersytet Rolniczy w Krakowie opinie? Milena, studentka Zootechniki mówi:

„Jeśli chcesz się kształcić w zakresie rolnictwa, czy tak jak ja, w obszarze zootechniki, to nie do tego lepszego miejsca niż Uniwersytet Rolniczy w Krakowie. To świetne miejsce do nauki, w którym każdy ma taką samą pasję i radość z kształcenia.”

 

 

STUDIA W KRAKOWIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Krakowie

Studia w Krakowie

 

 

ZOOTECHNIKA - ważne informacje

Zootechnika studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Zootechnikę na Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja:

Absolwent kierunku Zootechnika na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • zależności między strukturą a funkcją na poziomie komórek, tkanek, pojedynczych organizmów i populacji,
 • botaniki i fizjologii roślin,
 • rozpoznawania gatunków gleb,
 • określania zasobności gleb oraz efektywności nawożenia mineralnego i organicznego,
 • genetyki i metod hodowlanych,
 • przygotowywania pasz i ich konserwacji,
 • określania potrzeb pokarmowych zwierząt,
 • higieny, profilaktyki i dobrostanu zwierząt,
 • chowu i hodowli zwierząt.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Zootechnika:

Absolwent kierunku Zootechnika na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie może znaleźć zatrudnienie w:

 • rolniczych i hodowlanych gospodarstwach rodzinnych,
 • przedsiębiorstwach hodowlanych,
 • zakładach spółdzielczych,
 • ośrodkach doradztwa rolniczego,
 • szkolnictwie rolniczym,
 • placówkach naukowo- badawczych,
 • przedsiębiorstwach produkcji pasz,
 • administracji państwowej i samorządowej.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Komentarze (0)