Fizyka

Fizyka

Fizyka

26.01.2022

Fizyka – Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie 2022

Studia na kierunku fizyka na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku fizyka w UP KRAKÓW
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku fizyka znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • algebra dla fizyków
 • astronomia
 • termodynamika
 • analiza matematyczna w fizyce
 • szczególna teoria względności
 • astrofizyka
 • podstawy optyki i fizyki atomowej

 

Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie swoją historią sięga 1946 roku, kiedy to powołano do życia Państwową Wyższą Szkołę Pedagogiczną. Z każdym rokiem oferta dydaktyczna uczelni powiększała się i dzisiaj, kandydaci mogą w niej odnaleźć między innymi kierunek Fizyka, prowadzony na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

 

Nabywane umiejętności

Celem kształcenia jest pozyskanie szerokiej wiedzy z zakresu działów fizyki klasycznej i współczesnej, historii fizyki, metodologii badań naukowych z fizyki, podstaw matematyki, informatyki i jej zastosowań, astronomii, a także podstaw przedsiębiorczości i funkcjonowania gospodarki rynkowej, komunikacji interpersonalnej i wykorzystywania nowoczesnych technik edukacyjnych w tym kształcenia zdalnego. Studenci nabywają umiejętności opisywania zjawisk fizycznych, korzystania z nowoczesnej aparatury pomiarowej oraz technicznych systemów diagnostycznych a także przekazywania posiadanej wiedzy.

Program nauczania składa się z takich przedmiotów jak: algebra dla fizyków, astronomia, termodynamika, analiza matematyczna w fizyce, szczególna teoria względności, astrofizyka, podstawy optyki i fizyki atomowej, oprogramowanie w fizyce, elektrodynamika, matematyczne metody fizyki, mechanika teoretyczna, metody numeryczne, budowa materii. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Fizyki na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie będą mogli wykorzystać w laboratoriach przemysłowych, urzędach miar, obserwatoriach astronomicznych, instytutach wdrożeniowych dla nowych technologii.

 

Opinie

Studia to temat, którzy bardzo często wywołuje nieporządek w głowach kandydatów. Który kierunek będzie najlepszy? Która uczelnia sprosta wymaganiom? Takich pytań jest bardzo, bardzo wiele. Jeśli ostatecznie, zdecydowaliście się na kierunek Fizyka, warto zadać pytanie: Jakie ma Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie opinie? Filip, student Fizyki mówi:

„Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie to zdecydowana czołówka w temacie kształcenia wyższego. Studiować tutaj to marzenie wielu młodych ludzi, także dlatego, że dyplom uzyskany otwiera wiele drzwi do kariery zawodowej.”

 

 

STUDIA W KRAKOWIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Krakowie

Studia w Krakowie

 

 

FIZYKA - ważne informacje

Fizyka studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Fizykę na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie:

Absolwent kierunku Fizyka na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • posługiwania się aparatem matematycznym i metodami matematycznymi w opisie i modelowaniu zjawisk i procesów fizycznych,
 • analizy danych pomiarowych,
 • interpretacji wyników pomiarów,
 • istoty zjawisk kwantowych,
 • mechaniki klasycznej i relatywistycznej,
 • zależności termodynamicznych,
 • planowania eksperymentów fizycznych,
 • fizyki teoretycznej,
 • fizyki fazy skondensowanej.

 

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Fizyka:

Absolwent kierunku Fizyka na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie może znaleźć zatrudnienie w:

 • laboratoriach przemysłowych,
 • urzędach miar,
 • instytutach wdrożeniowych dla nowych technologii,
 • szkolnictwie.Absolwent kierunku Fizyka na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie znajdzie zatrudnienie w:
  • laboratoriach przemysłowych,
  • urzędach miar,
  • instytutach wdrożeniowych dla nowych technologii,
  • szkolnictwie.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku fizyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

język obcy, matematyka

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Konkurs dyplomów.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Komentarze (0)