Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo

Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo

Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo

Artykuł archiwalny

Kierunek może nie być dostępny w ofercie uczelni. Informację należy zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo – Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie może poszczycić się bogatą ofertą dydaktyczną, na bazie której proponuje kandydatom niemal pięćdziesiąt kierunków kształcenia. Zaglądając do oferty edukacyjnej uczelni, znajdziemy w niej Informację naukową i bibliotekoznawstwo, prowadzone na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Założeniem kształcenia jest pozyskanie wiedzy z zakresu informacji naukowej i bibliotekoznawstwa oraz przygotowanie zawodowe umożliwiające podjęcie pracy w różnych instytucjach zajmujących się gromadzeniem, opracowaniem i udostępnianiem dokumentów. Studenci uczą się wykorzystywać zdobywaną wiedzę, organizować pracę w zespole, promować działalność informacyjną i biblioteczną, pracować z czytelnikiem i użytkownikiem informacji.

W programie nauczania zawarte są następujące przedmioty: współczesne kultura i literatura polska, metodologia badań w bibliologii i informatologii, współczesny rynek książki, animacja życia społecznego, biblioteki w regionie, media regionalne i lokalne, polityka kulturalna Unii Europejskiej, techniki prezentowania informacji, edytorstwo naukowe, kultura organizacyjna w bibliotece, zintegrowane systemy biblioteczne, analiza i opracowanie formalne dokumentów, Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Informacji naukowej i bibliotekoznawstwa na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie będą mogli wykorzystać w bibliotekach publicznych, naukowych, fachowych, instytucjach kultury, ośrodkach i centrach informacji, wydawnictwach, mediach.

Jeśli szukamy dla siebie nowoczesnych kierunków, warto sprawdzić która uczelnia zapewni wysoko rozwinięte kształcenie. Jakie ma Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie opinie? Wiktoria, studentka Informacji naukowej i bibliotekoznawstwa mówi:

„W dzisiejszych czasach pewna informacja to cenny towar i warto wiedzieć choćby to, w jaki sposób odróżnić prawdę od fałszu. Gdzie można się tego nauczyć? Na studiach na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Informację naukową i bibliotekoznawstwo:

Absolwent kierunku Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • organizacji i funkcjonowaniu bibliotek różnych typów,
 • budowy, projektowania i zarządzania zasobami i systemami informacyjnymi,
 • ochrony prawa autorskiego i zarządzania własnością intelektualną,
 • zarządzania zbiorami bibliotecznymi i organizowania usług bibliotecznych,
 • sprawnego korzystania z technologii informacyjnych i komunikacyjnych,
 • kształtowania kultury czytelniczej,
 • zasad komunikacji społecznej i medialnej,
 • analizy działalności naukowej ośrodków badawczych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo:

Absolwent kierunku Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie może znaleźć zatrudnienie w:

 • bibliotekach publicznych, naukowych i fachowych,
 • instytucjach kultury,
 • ośrodkach i centrach informacji,
 • instytucjach gromadzących i przetwarzających informacje,
 • wydawnictwach tradycyjnych i cyfrowych,
 • mediach.

 

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Komentarze (0)