Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna – Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie 2021

Studia na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie to studia magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 5 lat (studia jednolite) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku pedagogika przedszkolna i wzesnoszkolna znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • aktywizujące formy pracy w edukacji przedszkolnej
 • biomedyczne podstawy rozwoju
 • diagnoza i terapia pedagogiczna z elementami logopedii
 • emisja i higiena głosu
 • historia myśli pedagogicznej
 • metody badań pedagogicznych

 

Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie proponuje kandydatom szeroki wachlarz dyscyplin, w których mogą rozwijać swoje zainteresowania. Jednym z obszarów kształcenia jest pedagogika, a przykładowym kierunkiem Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, prowadzona na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Założeniem kształcenia jest pozyskanie szerokiej wiedzy ogólno- pedagogicznej, historyczno- filozoficznej, socjologicznej oraz psychologicznej, która umożliwi zrozumienie szerokiego społeczno- kulturowego kontekstu kształcenia, wychowania, pracy opiekuńczej oraz konstruowanie własnego rozwoju zawodowego. Studenci zgłębiają zagadnienia związane z prawidłowościami rozwojowymi i procesami edukacyjnymi dziecka w wieku średniego i późnego dzieciństwa.

Program nauczania składa się z następujących przedmiotów: aktywizujące formy pracy w edukacji przedszkolnej, biomedyczne podstawy rozwoju, diagnoza i terapia pedagogiczna z elementami logopedii, emisja i higiena głosu, historia myśli pedagogicznej, metody badań pedagogicznych, gra na instrumentach muzycznych, metodyka edukacji środowiskowej, muzyka w edukacji dziecka, kulturowe konteksty edukacji, podstawy filozofii wychowania, praca z dzieckiem zdolnym. A co po studiach? Absolwenci Pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie znajdą zatrudnienie w przedszkolach, szkołach podstawowych.

Przed wyborem odpowiedniej szkoły wyższej, kandydaci na studia zadają sobie wiele pytań, by jak najlepiej porównać oferty edukacyjne, a wystarczy postawić zaledwie jedno pytanie: Jakie ma Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie opinie? Dominika, studentka Pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej mówi:

„Studia na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie to duża sprawa, bo ma się okazję uczyć pod okiem wybitnych, doświadczonych praktyków. To także odpowiedzialność, bo nauki jest sporo i ze wszystkim trzeba zdążyć na czas.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Pedagogikę przedszkolną i wczesnoszkolną:

Absolwent kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • stymulowania oraz diagnozowania rozwoju dziecka,
 • zasad, metod i form organizacyjnych pracy z dzieckiem w przedszkolu i klasach I-III szkoły podstawowej,
 • aktów prawnych regulujących pracę dydaktyczno- wychowawczą i opiekuńczą,
 • diagnozy potrzeb, deficytów, predyspozycji i zdolności dzieci.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna:

Absolwent kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie może znaleźć zatrudnienie w:

 • przedszkolach,
 • szkołach podstawowych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

język polski, język obcy, sprawdzian predyspozycji muzycznych oraz ocena prawidłowości funkcji głosowych, słuchowych i artykulacyjnych

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Konkurs dyplomów.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia pedagogiczne wybrać

Studia na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna - wszystko co musisz wiedzieć

Studia pedagogiczne w Krakowie

UP im. KEN kierunki

Jakie są kierunki pedagogiczne w Krakowie

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Pedagogicznym UP

Komentarze (0)