Socjologia

Socjologia

Socjologia – Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie 2021

Studia na kierunku socjologia na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku socjologia znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • psychologia społeczna
 • logika
 • metodyka pracy umysłowej
 • historia myśli społecznej
 • socjologia codzienności
 • metody badań społecznych

 

Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie swoją historią sięga 1946 roku, kiedy to powołano do życia Państwową Wyższą Szkołę Pedagogiczną. Z każdym rokiem oferta dydaktyczna uczelni powiększała się i dzisiaj, kandydaci mogą w niej odnaleźć między innymi kierunek Socjologia, prowadzony na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Najważniejszym założeniem kształcenia jest przekazanie szerokiej wiedzy, będącej połączeniem różnych nauk i dyscyplin, takich jak: psychologia, polityka społeczna, ekonomia i zarządzanie. Studenci uczą się prognozować skutki konkretnych procesów i zjawisk społecznych z wykorzystaniem standardowych metod i narzędzi, a także posługiwać się systemami normatywnymi, jak również analizować i wyjaśniać rzeczywistość społeczną. Socjologia na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie to także zrozumienie zależności zachodzących pomiędzy problemem badawczym, zmiennymi a źródłami i narzędziami wykorzystywanymi w badaniach.

Program nauczania składa się z następujących przedmiotów: psychologia społeczna, logika, metodyka pracy umysłowej, historia myśli społecznej, socjologia codzienności, metody badań społecznych, etyka społeczna i zawodowa, socjologia zmian społecznych, socjologia miasta, polityka społeczna, teorie narodu i etniczności, metody i techniki badań socjologicznych, system społeczno- polityczny RP. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Socjologii na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie będą mogli wykorzystać w administracji publicznej, firmach badań społecznych i rynkowych, organizacjach trzeciego sektora, firmach public relations, mediach i instytucjach kultury.

Wybór odpowiedniej uczelni nierzadko sprawia kandydatom niemałe kłopoty. Startujący na studia porównują oferty dydaktyczne, sprawdzają siatkę zajęć, przeglądają wybór specjalności. Jakie ma Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie opinie? Ola, studentka Socjologii mówi:

„Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie to jedna z najważniejszych polskich uczelni i studia tutaj to ogromny prestiż. Dyplom uzyskany na tej uczelni to paszport do ciekawej drogi zawodowej.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Socjologię na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie:

Absolwent kierunku Socjologia na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • diagnozowania procesów i zjawisk społecznych,
 • rozpoznawania osobliwości kultur lokalnych,
 • analizy danych zastanych,
 • psychologii społecznej,
 • analizowania struktur grupowych i interakcji w grupie,
 • analizy rozkładu zmiennych losowych,
 • metody badań ilościowych i jakościowych,
 • statystyki społecznej,
 • zasad badań marketingowych,
 • zarządzania projektami.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Socjologia:

Absolwent kierunku Socjologia na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie może znaleźć zatrudnienie w:

 • administracji publicznej,
 • firmach badań społecznych i rynkowych,
 • organizacjach trzeciego sektora,
 • firmach public relations,
 • mediach,
 • instytucjach kultury.

 

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku socjologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

historia, język obcy, język polski, matematyka

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Konkurs dyplomów.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia psychologiczne i społeczne wybrać

Studia na kierunku Socjologia - wszystko co musisz wiedzieć

Studia psychologiczne i społeczne w Krakowie

UP im. KEN kierunki

Jakie są kierunki psychologiczne i społeczne w Krakowie

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Humanistycznym UP

Komentarze (0)