Stosunki międzynarodowe

Stosunki międzynarodowe

Stosunki międzynarodowe – Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie 2021

Studia na kierunku stosunki międzynarodowe na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku stosunki międzynarodowe znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • psychologia społeczna
 • nauka o państwie i prawie
 • historia stosunków międzynarodowych
 • geografia polityczna i ekonomiczna
 • historia Polski XX wieku
 • współczesne systemy polityczne
 • prawo konstytucyjne RP

 

Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie to uczelnia o historii sięgającej lat czterdziestych XX wieku. Współcześnie realizuje ona kształcenie na siedmiu wydziałach, a jednym z proponowanych kierunków są Stosunki międzynarodowe, prowadzone na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Najważniejszym założeniem kształcenia jest pozyskanie wiedzy o podmiotach stosunków międzynarodowych, sferach ich aktywności oraz o wielopłaszczyznowych, historycznych i współczesnych procesach w różnych regionach świata. Studenci zaznajamiają się z narzędziami pozwalającymi opisywać złożoność środowiska międzynarodowego i procesy, które w nim zachodzą, jak również funkcjonowanie wybranych instytucji międzynarodowych oraz struktury społeczne. Stosunki międzynarodowe na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie to także nabycie umiejętności analizy i interpretacji wybranych zjawisk, kreatywnego rozwiązywania określonych problemów, wykorzystywania zdobytej wiedzy w praktyce oraz samodzielnego przygotowywania i prezentowania projektów i prac zespołowych.

Program nauczania składa się z następujących przedmiotów: psychologia społeczna, nauka o państwie i prawie, historia stosunków międzynarodowych, geografia polityczna i ekonomiczna, historia Polski XX wieku, współczesne systemy polityczne, prawo konstytucyjne RP, instytucje integracji europejskiej, metody badań społecznych, międzynarodowe stosunki polityczne, partie i systemy partyjne, prawo dyplomatyczne i konsularne, stosunki narodowościowe współczesnego świata. A jaka przyszłość czeka absolwentów tego kierunku? Osoby, które ukończyły Stosunki międzynarodowe na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie znajdą zatrudnienie w instytucjach i przedsiębiorstwach związanych z obrotem międzynarodowym, organizacjach i instytucjach międzynarodowych, jednostkach administracji państwowej związanych z polityką zagraniczną i gospodarczą, ośrodkach badawczych i eksperckich zajmujących się stosunkami międzynarodowymi, dyplomacji oraz środkach masowego przekazu.

Czy wybór uczelni może być łatwy? Oczywiście, że tak. Wybierając się na studia do Krakowa, warto wiedzieć: Jakie ma Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie opinie? Maciek, student Stosunków międzynarodowych mówi:

„Stosunki międzynarodowe to ciekawy kierunek, a Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie to bardzo dobra uczelnia, czyli wszystko razem daje efekt idealny. „

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Stosunki międzynarodowe na Uniwersytecie Pedagogicznym:

Absolwent kierunku Stosunki międzynarodowe na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • współczesnych systemów politycznych,
 • interpretacji i stosowania prawa w praktyce,
 • rozpoznawania problemów cywilizacji ludzkiej,
 • oceny głównych prawidłowości zmian demograficznych,
 • roli państwa w cywilizacyjnym rozwoju społeczeństw,
 • interpretacji mapy politycznej i gospodarczej świata,
 • funkcjonowania organizacji międzynarodowych,
 • skutecznego komunikowania się,
 • negocjacji międzynarodowych,
 • zasad podejmowania decyzji politycznych i gospodarczych.

 

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Stosunki międzynarodowe:

Absolwent kierunku Stosunki międzynarodowe na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie może znaleźć zatrudnienie w:

 • instytucjach i przedsiębiorstwach związanych z obrotem międzynarodowym,
 • organizacjach i instytucjach międzynarodowych,
 • jednostkach administracji państwowej związanych z polityką zagraniczną i gospodarczą,
 • ośrodkach badawczych i eksperckich zajmujących się stosunkami międzynarodowymi,
 • dyplomacji,
 • środkach masowego przekazu.

 

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku stosunki międzynarodowe brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

język obcy, język polski

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Konkurs dyplomów studiów I stopnia lub jednolitych magisterskich (kryterium rozstrzygające: przy jednakowych ocenach na dyplomach decyduje średnia arytmetyczna ocen ze studiów I stopnia lub jednolitych magisterskich).

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia pedagogiczne wybrać

Studia na kierunku Stosunki międzynarodowe - wszystko co musisz wiedzieć

Studia pedagogiczne w Krakowie

UP im. KEN kierunki

Jakie są kierunki pedagogiczne w Krakowie

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Politologii UP

Komentarze (1)

DoradcaOnlineVistula odpowiedz

Witam! W ramach kampanii informacyjnej mam przyjemność być Waszym Doradcą Online. Chętnie odpowiem na wszystkie nurtujące pytania dotyczące studiowania na naszej uczelni. Zachęcam do podjęcia dyskusji. Pozdrawiam, Daria, Doradca Online Akademia Finansów i Biznesu Vistula https://www.vistula.edu.pl/