Turystyka i rekreacja

Turystyka i rekreacja

Turystyka i rekreacja

26.01.2022

Turystyka i rekreacja – Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie 2022

Studia na kierunku turystyka i rekreacja na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku turystyka i rekreacja w UP KRAKÓW
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku turystyka i rekreacja znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • metody badań w turystyce
 • komunikacja interpersonalna
 • historia kultury i cywilizacji regionów turystycznych
 • zagospodarowanie turystyczne i rekreacyjne
 • podstawy turystyki biznesowej
 • animacja społeczno- kulturalna

 

Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie swoją historią sięga 1946 roku, kiedy to powołano do życia Państwową Wyższą Szkołę Pedagogiczną. Z każdym rokiem oferta dydaktyczna uczelni powiększała się i dzisiaj, kandydaci mogą w niej odnaleźć między innymi kierunek Turystyka i rekreacja, prowadzony na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

 

Nabywane Umiejętności

Celem kształcenia jest pozyskanie wiedzy, będącej połączeniem nauk przyrodniczych, społecznych i ekonomicznych. Nauka zakłada prawidłowe rozumienie wzajemnych relacji między środowiskiem przyrodniczym i antropogenicznym a działalnością gospodarczą człowieka. Turystyka i rekreacja na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie to także umiejętności planowania, organizowania i realizacji imprez rekreacyjno- turystycznych dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

Program nauczania zawiera w sobie takie przedmioty, jak: metody badań w turystyce, komunikacja interpersonalna, historia kultury i cywilizacji regionów turystycznych, zagospodarowanie turystyczne i rekreacyjne, podstawy turystyki biznesowej, animacja społeczno- kulturalna, psychologia rozwoju człowieka, geografia fizyczna Polski, nawigacja w terenie, turystyka a środowisko przyrodnicze, turystyka seniorów, kreowanie produktu turystycznego. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Turystyki i rekreacji na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie będą mogli wykorzystać w ośrodkach planistycznych, biurach podróży, hotelach, ośrodkach wypoczynkowych, sportowych i rekreacyjnych, administracji rządowej i samorządowej, przedsiębiorstwach turystycznych i rekreacyjnych.

 

Opinie

Podejmowanie decyzji związanych ze studiami, to nierzadko bardzo gorący okres, w którym kandydaci muszą odpowiedzieć sobie na wiele pytań. Jeśli kierunek kształcenia jest już wybrany, to pozostaje rozstrzygnąć, która uczelnia zapewni najlepsze wykształcenie. Jakie ma Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie opinie? Sebastian, student Turystyki i rekreacji mówi:

„Turystyka i rekreacja to kierunek dla ciekawych świata, kraju i własnego regionu, a naukę można porównać do ciekawej podróży różnymi szlakami. A dlaczego wybrałem ten kierunek akurat w ofercie Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie? Ze względu na ciekawe specjalności, których nie znalazłem nigdzie indziej.”

 

 

STUDIA W KRAKOWIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Krakowie

Studia w Krakowie

 

 

TURYSTYKA I REKREACJA  - ważne informacje

Turystyka i rekreacja studia

Turystyka i rekreacja studia online

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Turystykę i rekreację na Uniwersytecie Pedagogicznym:

Absolwent kierunku Turystyka i rekreacja na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • interpretacji zjawisk i procesów związanych z rozwojem branży turystycznej,
 • organizowania różnego rodzaju imprez turystyczno-rekreacyjnych dla różnych grup odbiorców,
 • analizy cech przestrzeni pod kątem zasobów turystycznych,
 • planowania elementów zagospodarowania turystycznego i rozwoju turystyki w skali lokalnej i regionalnej,
 • projektowania oferty turystycznej,
 • metod badawczych w turystyce i rekreacji,
 • kierowania zespołami i prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

 

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Turystyka i rekreacja:

Absolwent kierunku Turystyka i rekreacja na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie może znaleźć zatrudnienie w:

 • ośrodkach planistycznych,
 • biurach podróży,
 • hotelach,
 • ośrodkach wypoczynkowych, sportowych i rekreacyjnych,
 • centrach rekreacji i odnowy biologicznej,
 • administracji rządowej i samorządowej,
 • organizacjach społecznych, fundacjach i stowarzyszeniach,
 • przedsiębiorstwach turystycznych i rekreacyjnych.

 

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku turystyka i rekreacja brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

geografia, język angielski, język polski, matematyka

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Kryteria kwalifikacji: konkurs dyplomów studiów I stopnia (licencjata lub inżyniera) - dla absolwentów kierunków geografia, turystyka i rekreacja, turystyka historyczna i dziedzictwo kulturowe, gospodarka przestrzenna lub ochrona środowiska; egzamin pisemny (test) z geograficznych podstaw turystyki - dla absolwentów studiów I stopnia (licencjackich lub inżynierskich) innych kierunków.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Komentarze (0)