Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych

Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych

Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych

13.06.2022

Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych – Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie 2022

Studia na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych w APS
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnymStudia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • historia sztuki
 • estetyka
 • wybrane zagadnienia sztuki współczesnej
 • komunikacja wizualna
 • projektowanie graficzne
 • grafika wydawnicza
 • fotografia
 • analiza dzieła sztuki
 • współczesne obszary sztuki

 

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie to szkoła wyższa o bogatych tradycjach edukacyjnych. Obecnie na dwóch Wydziałach APS w ramach sześciu kierunków studiuje ponad 7000 studentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych. Jakie są to kierunki? Na przykład Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, prowadzona na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

 

Nabywane Umiejętności

Kierunek Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych w Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie realizowany jest w Kolegium Edukacji Artystycznej. Założeniem kształcenia jest przekazanie wiedzy oraz umiejętności dydaktycznych niezbędnych do prowadzenia zajęć o charakterze artystycznym. Studenci przygotowują się do niesienia wsparcia oraz pomocy potrzebującym poprzez wykorzystywanie znajomości sztuk pięknych, jak również zdobywają kompetencje zawodowe wykwalifikowanego plastyka.

Jakie przedmioty znajdują się w programie nauczania? Na przykład: historia sztuki, estetyka, wybrane zagadnienia sztuki współczesnej, komunikacja wizualna, projektowanie graficzne, grafika wydawnicza, fotografia, analiza dzieła sztuki, współczesne obszary sztuki, psychoterapia kliniczna, etyka zawodowa. A co po studiach? Absolwenci Edukacji artystycznej w zakresie sztuk plastycznych w Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie znajdą zatrudnienie w instytucjach artystycznych, placówkach i instytucjach edukacyjnych, domach kultury, szkołach, ośrodkach wychowawczych, świetlicach szkolnych, placówkach promocji sztuki.

 

Opinie

Czy wybór uczelni może być łatwy? Oczywiście, że tak. Wybierając się na studia do stolicy, warto wiedzieć: Jakie ma Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie opinie? Olga, studentka Edukacji artystycznej w zakresie sztuk plastycznych mówi:

„W APS znalazłam przestrzeń, w której mogę rozwijać swoje zainteresowania artystyczne, jak również nauczyć się w jaki sposób mogę się nimi dzielić.

 

 

STUDIA W WARSZAWIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Warszawie

Studia w Warszawie

 

 

EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUK PLASTYCZNYCH - ważne informacje

Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Edukację artystyczną w zakresie sztuk plastycznych:

Absolwent kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • środków ekspresji i elementów warsztatu sztuk plastycznych,
 • zasad i sposobów ekspozycji dzieł plastycznych w przestrzeni wystawienniczej i publicznej,
 • najważniejszych zjawisk i trendów w sztuce współczesnej w Polsce i na świecie,
 • wyboru i stosowania właściwych technologii w sztukach pięknych,
 • teorii i zasad efektywnej komunikacji wizualnej,
 • metod analizy i interpretacji wizualnych oraz audiowizualnych wytworów kultury,
 • zasad ochrony własności intelektualnej,
 • rozwoju człowieka w cyklu życia w aspekcie biologicznym, psychologicznym i społecznym,
 • zaburzeń w regulacji stosunków człowieka z jego otoczeniem.

 

 

Praca, gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych:

Absolwent kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie może znaleźć zatrudnienie w:

 • instytucjach artystycznych,
 • placówkach i instytucjach edukacyjnych,
 • domach kultury,
 • szkołach,
 • ośrodkach wychowawczych,
 • świetlicach szkolnych,
 • placówkach promocji sztuki.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Postępowanie kwalifikacyjne składa się z dwóch etapów: Etap I: Autoprezentacja kandydata oraz Etap II: Przeliczenie punktów ze świadectwa dojrzałości

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Podstawą kwalifikacji jest konkurs ocen obejmujący: średnią ocen uzyskanych na studiach I stopnia, ocenę na dyplomie licencjata (czyli ocena końcowa ukończenia studiów pierwszego stopnia).

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie

Komentarze (0)