Pedagogika specjalna

Pedagogika specjalna

Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie - kierunki studiów

Pedagogika specjalna – Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie 2021

Studia na kierunku pedagogika specjalna w Akademii Pedagogiki Specjalnej to studia magisterskie lub jednolite magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 2 lata (studia II stopnia) lub 5 lat (studia jednolite) i kończy się uzyskaniem dyplomu (magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku pedagogika specjalna znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • emisja i higiena głosu
 • problemy współczesnej cywilizacji
 • historia wychowania
 • teoria wychowania
 • edukacja integracyjna i włączająca
 • psychologia ogólna
 • historia kształcenia specjalnego
 • diagnostyka w pedagogice specjalnej

 

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie to uczelnia o historii sięgającej początku lat 20 XX wieku. W ofercie dydaktycznej, pod literą „P” kandydaci odnajdą kierunek Pedagogika specjalna, prowadzony na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

 

Nabywane Umiejętności

Celem nauki na Kierunku Pedagogika specjalna w Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie jest pozyskanie umiejętności posługiwania się interdyscyplinarną wiedzą dotyczącą prawidłowości rozwojowych człowieka, odchyleń organicznych, psychicznych i społecznych oraz możliwości edukacyjnych, rehabilitacyjnych i resocjalizacyjnych. Pedagogika specjalna w Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie to znajomość filozoficznych, psychologicznych oraz społecznych koncepcji człowieka, stanowiących teoretyczne podstawy rehabilitacji, edukacji, terapii i resocjalizacji, jak również procesów komunikacji społecznej oraz ich prawidłowości i zakłóceń.

W programie nauczania znajdują się takie przedmioty, jak: emisja i higiena głosu, problemy współczesnej cywilizacji, historia wychowania, teoria wychowania, edukacja integracyjna i włączająca, psychologia ogólna, historia kształcenia specjalnego, diagnostyka w pedagogice specjalnej, psychopatologia rozwoju, etyczne problemy współczesności, antropologia kulturowa, pedagogika specjalna porównawcza, integracja społeczna. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Pedagogiki specjalnej w Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie będą mogli wykorzystać w przedszkolach, szkołach specjalnych i integracyjnych, poradniach rehabilitacyjnych, placówkach oświatowych, centrach wsparcia rodziny, zespołach wczesnego wspomagania, placówkach wczesnej interwencji, świetlicach środowiskowych, ogniskach wychowawczych, placówkach opiekuńczo- wychowawczych, strukturach pomocy społecznej.

 

Opinie

Okres rekrutacji na studia to czas, w którym kandydaci zadają sobie wiele pytań. Która uczelnia zapewni najlepsze wykształcenie oraz dobry start w przyszłość? Jakie ma Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie opinie? Dominika, studentka Pedagogiki specjalnej mówi:

„Dopiero rozpoczęcie studiów w Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie otworzyło mi oczy i uświadomiło jak ważną dyscypliną jest Pedagogika specjalna. To uczelnia, która wprowadza we wszystkie zagadnienia, wszystkie tajemnice związane z daną dziedziną. To fantastyczne miejsce. „

 

 

STUDIA W WARSZAWIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Warszawie

Studia w Warszawie

 

 

PEDAGOGIKA SPECJALNA - ważne informacje

Pedagogika specjalna studia Warszawa

Pedagogika specjalna studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Pedagogikę specjalną:

Absolwent kierunku Pedagogika specjalna w Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • rehabilitacji, edukacji, terapii i resocjalizacji,
 • rozwoju człowieka w cyklu życia w aspekcie biologicznym, psychologicznym, pedagogicznym oraz społecznym,
 • procesów komunikacji społecznej oraz ich prawidłowości i zakłóceń,
 • różnych środowisk wychowawczych, ich specyfiki i procesów w nich zachodzących,
 • projektowania i prowadzenia badań w pedagogice specjalnej,
 • zasad i norm etycznych,
 • pomocy przedmedycznej,
 • struktury i funkcji systemu edukacji uczniów ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi.

 

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Pedagogika specjalna:

Absolwent kierunku Pedagogika specjalna w Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie może znaleźć zatrudnienie w:

 • żłobkach,
 • przedszkolach,
 • szkołach specjalnych i integracyjnych,
 • poradniach rehabilitacyjnych,
 • placówkach oświatowych,
 • centrach wsparcia rodziny,
 • zespołach wczesnego wspomagania,
 • placówkach wczesnej interwencji,
 • świetlicach środowiskowych,
 • ogniskach wychowawczych,
 • placówkach opiekuńczo- wychowawczych,
 • strukturach pomocy społecznej.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Wynik rekrutacyjny stanowi suma ważona: 0,7 * średnia ocen ze studiów I stopnia + 0,3 * ocena na dyplomie licencjata.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia pedagogiczne wybrać

Studia na kierunku Pedagogika specjalna - wszystko co musisz wiedzieć

Studia pedagogiczne w Warszawie

APS kierunki

Jakie są kierunki pedagogiczne w Warszawie

Co zdawać na maturze

Komentarze (0)