Prawo w biznesie

Prawo w biznesie

Uczelnia Łazarskiego w Warszawie - kierunki studiów

Prawo w biznesie – Uczelnia Łazarskiego w Warszawie 2021

Studia na kierunku prawo w biznesie na Uczelni Łazarskiego w Warszawie to studia magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (magistra).

Studia możesz podjąć w trybie niestacjonarnymStudia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku prawo w biznesie znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • prawo i praktyka jego stosowania
 • ochrona prawna w Polsce
 • opodatkowanie dochodu przedsiębiorcy
 • prawo kontraktów
 • prawo karne gospodarcze
 • prawo nieruchomości
 • postępowanie egzekucyjne w administracji

 

Uczelnia Łazarskiego w Warszawie to czołówka rodzimego kształcenia wyższego. Jakie kierunki znajdują się w ofercie dydaktycznej? Między innymi Prawo w biznesie, prowadzone na studiach drugiego stopnia.

 

Nabywane Umiejętności

Najważniejszym założeniem kształcenia jest przygotowanie do efektywnego prowadzenia własnej działalności, poprzez nabycie dogłębnej wiedzy z obszaru prawa, marketingu, pozyskiwania funduszy i świadczenia usług drogą elektroniczną. Studenci zapoznają się z zasadami prawa reklamy, prawa podatkowego, ochrony danych osobowych, ochrony konsumenta, prawa ubezpieczeniowego, czy prawa budowlanego.

W programie nauczania znajdują się następujące przedmioty: prawo i praktyka jego stosowania, ochrona prawna w Polsce, opodatkowanie dochodu przedsiębiorcy, prawo kontraktów, prawo karne gospodarcze, prawo nieruchomości, postępowanie egzekucyjne w administracji, prawo nowych technologii, rachunkowość podatkowa, systemy zarządzania bezpieczeństwem pracy, kontrola państwowa, partnerstwo publiczno- prywatne.

A jaka przyszłość czeka absolwentów tego kierunku? Osoby, które ukończyły kierunek Prawo w biznesie w Uczelni Łazarskiego w Warszawie znajdą zatrudnienie w organach administracji publicznej, kancelariach prawniczych, bankach, firmach konsultingowych, działach finansowych przedsiębiorstw.

 

Opinie

Przed podjęciem ostatecznej decyzji związanej z nauką, kandydaci na studia zadają sobie wiele pytań, porównują oferty kształcenia, sprawdzają programy nauczania. Aby pozbyć się wszelakich wątpliwości, należy zadać proste pytanie: Jakie ma Uczelnia Łazarskiego w Warszawie? Milena, studentka Prawa w biznesie mówi:

„Studia w Uczelni Łazarskiego w Warszawie dają konkretne umiejętności i kwalifikacje. Nauka tutaj to przygotowanie do pełnienia istotnych funkcji i tak naprawdę stawianie pierwszych kroków w ich kierunku.”

 

 

 

STUDIA W WARSZAWIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Warszawie

Studia w Warszawie

 

 

PRAWO W BIZNESIE - ważne informacje

Prawo w biznesie studia Warszawa

Prawo w biznesie studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Prawo w biznesie w Uczelni Łazarskiego w Warszawie:

Absolwent kierunku Prawo w biznesie w Uczelni Łazarskiego w Warszawie może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • pozyskiwania funduszy na prowadzenie działalności gospodarczej,
 • świadczenia usług drogą elektroniczną,
 • procedur kontrolnych w zamówieniach publicznych,
 • podstaw marketingu,
 • podstaw ekonomii,
 • zarządzania zasobami ludzkimi,
 • przygotowywania projektów do Unii Europejskiej,
 • gospodarki nieruchomościami,
 • publicznego prawa konkurencji,
 • polityki społecznej i systemu ubezpieczeń społecznych,
 • prawa ochrony konsumenta.

 

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Prawo w biznesie:

Absolwent kierunku Prawo w biznesie w Uczelni Łazarskiego w Warszawie może znaleźć zatrudnienie w:

 • organach administracji publicznej,
 • kancelariach prawniczych,
 • bankach,
 • firmach konsultingowych,
 • działach finansowych przedsiębiorstw.

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uczelnia Łazarskiego w Warszawie

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia prawnicze wybrać

Studia na kierunku Prawo w biznesie - wszystko co musisz wiedzieć

Studia prawnicze w Warszawie

Uczelnia Łazarskiego kierunki

Jakie są kierunki prawnicze w Warszawie

Co zdawać na maturze

 

Komentarze (0)