International Relations and European Studies

International Relations and European Studies

International Relations and European Studies Uczelnia Łazarskiego

International Relations and European Studies – Uczelnia Łazarskiego w Warszawie

Uczelnia Łazarskiego w Warszawie to istotny punkt na mapie edukacyjnej nie tylko województwa mazowieckiego. Studenci otrzymują możliwość zgłębiania najważniejszych dziedzin związanych z biznesem w języku angielskim, a przykład stanowi kierunek International Relations and European Studies, prowadzony na studiach pierwszego stopnia.

Kierunek International Relations and European Studies na Uczelni Łazarskiego w Warszawie realizowany jest na Wydziale Ekonomii i Zarządzania. Celem kształcenia jest poznanie mechanizmów rządzących globalną i europejską polityką, jak również nabycie umiejętności analizowania i oceniania współczesnych zjawisk gospodarczo- społecznych, w tym konfliktów w perspektywie europejskiej i światowej. International Relations and European Studies, czyli stosunki międzynarodowe i studia europejskie na Uczelni Łazarskiego w Warszawie to także pozyskanie kompetencji analitycznych i menedżerskich.

Studia na kierunku International Relations and European Studies w Uczelni Łazarskiego w Warszawie nie posiadają specjalności, a w programie nauczania zawarte są takie przedmioty, jak: western civilisation, Europe in the world, principles of economics, introduction to political philosophy, european integration, international organizations, diplomacy, imagining and governing Europe, east Asia, power control. Jaka przyszłość czeka absolwentów tego kierunku? Osoby, które ukończyły kierunek International Relations and European Studies w Uczelni Łazarskiego znajdą zatrudnienie w instytucjach rządowych i samorządowych, organizacjach międzynarodowych, mediach, a także mogą poświęcić się pracy naukowej.

Okres rekrutacji na studia to czas, w którym kandydaci zadają sobie wiele pytań. Która uczelnia zapewni najlepsze wykształcenie oraz dobry start w przyszłość? Jakie ma Uczelnia Łazarskiego w Warszawie opinie? Maciek, student kierunku International Relations and European Studies mówi:

„Uczelnia Łazarskiego to nowoczesna uczelnia. Miejsce, w którym przygotowujemy się do funkcjonowania we współczesnym świecie. Tutaj nie rzeczy zbędnych, nie ma niepotrzebnych zagadnień i zajęć. Program studiów to sto procent wiedzy, którą wykorzysta się w praktyce.”

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując kierunek International Relations and European Studies w Uczelni Łazarskiego w Warszawie:

Absolwent kierunku International Relations and European Studies w Uczelni Łazarskiego w Warszawie posiada wiedzę i umiejętności w zakresie:

  • zachodnich cywilizacji,
  • zasad ekonomii,
  • zasad integracji europejskiej,
  • polityki zagranicznej,
  • komunikacji międzykulturowej,
  • statystyki.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku International Relations and European Studies:

Absolwent kierunku International Relations and European Studies w Uczelni Łazarskiego w Warszawie znajdzie zatrudnienie w:

  • instytucjach rządowych i samorządowych,
  • organizacjach międzynarodowych,
  • mediach.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze:

W procesie rekrutacyjnym na kierunek International Relations and European Studies w Uczelni Łazarskiego w Warszawie brane są pod uwagę dowolne przedmioty zdawane na maturze.

*wymagania rekrutacyjne czasem się zmieniają, dokładne informacje znajdziesz tutaj

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia ekonomiczne wybrać

Studia na kierunku International Relations - wszystko co musisz wiedzieć

Studia ekonomiczne w Warszawie

Uczelnia Łazarskiego kierunki

Jakie są kierunki ekonomiczne w Warszawie

Co zdawać na maturze

 

Komentarze (0)