International relations and European studies

International relations and European studies

International relations and European studies studia – kierunek studiów

 

Dla kogo ten kierunek

Nikomu nie trzeba przedstawiać zalet wynikających z poszerzania sieci swoich kontaktów o zagraniczne znajomości. Prawidłowość ta działa nie tylko w aspekcie zawodowym, gdzie międzynarodowa współpraca jest niekiedy podstawą działania niektórych gałęzi przemysłu, ale również w codziennym życiu prywatnym - zagraniczni znajomi nie tylko zapoznają cię w praktyce ze swoją kulturą, ale także zaproszą na wakacje tańsze niż te organizowane przez biura podróży. W związku z rosnącym zapotrzebowaniem na biegle władających językiem angielskim specjalistów w dziedzinie stosunków międzynarodowych, powstały studia na kierunku international relations and European studies. Jest to połączenie nauk ekonomicznych, prawnych i politycznych, okraszone sporą dozą języka angielskiego, którego lektorat odbywa się podczas każdych zajęć i wykładów – jest bowiem językiem prowadzenia całych studiów. Jeśli więc jesteś zainteresowany wymienionymi wcześniej dziedzinami nauki, a ponadto stopień opanowania najbardziej uniwersalnego języka świata pozwoli ci na zrozumienie wykładowców, to powinieneś poważnie rozważyć aplikację na studia na kierunku international relations and European studies.

 

Program studiów i przedmioty

W jaką wiedzę i umiejętności uposażą cię studia na kierunku international relations and European studies? Przede wszystkim w taką, z której będziesz w stanie zrobić użytek w swoim przyszłym życiu zawodowym. Pod kątem teoretycznym poznasz działanie współczesnej światowej gospodarki oraz zależności pomiędzy wybranym ustrojem politycznym a decyzjami ekonomicznymi. Nauka podstaw prawnych, które rządzą gospodarką poszczególnych państw pozwoli ci na lepsze zorientowanie się w mechanizmach działalności rynkowej. Zajęcia warsztatowe dadzą ci gruntowne przeszkolenie w zakresie umiejętności interpersonalnych, pozwalających zajmować pozycję lidera w każdej grupie, a ponadto nauczą cię rozsądnego zarządzania zasobami ludzkimi i finansowymi. Poznasz znaczenie nawiązywania stosunków międzynarodowych i umożliwienia sprawnego przepływu informacji oraz zasobów dla rozwoju gospodarczego każdego państwa. Zetknięcie z native speakerami żyjącymi na co dzień na terytorium krajów anglojęzycznych pozwoli ci znacznie poszerzyć kompetencje językowe i uczyni cię najbardziej uniwersalnym językowo pracownikiem światowego rynku pracy.

 

Praca po studiach

Gdzie będziesz mógł się zatrudnić po ukończeniu studiów na kierunku international relations and European studies? Jako, że program studiów jest interdyscyplinarny i obejmujący swoim zasięgiem wiele dziedzin nauki, wybór zawodowy, przed którym staniesz jako absolwent, będzie proporcjonalnie duży do przyswojonej wiedzy i umiejętności. Będziesz mógł zostać między innymi pracownikiem instytucji samorządowych, organizacji międzynarodowych oraz administracji państwowej i samorządowej.

WAŻNE TEMATY

Co zdawać na maturze?

Żeby dostać się na studia na kierunku international relations and European studies, w procesie rekrutacji na Uczelni Łazarskiego w Warszawie brane jest pod uwagę posiadanie świadectwa maturalnego upoważniającego do podjęcia studiów wyższych oraz opłata rekrutacyjna i semestralna.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK INTERNATIONAL RELATIONS AND EUROPEAN STUDIES

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

SPECJALNOŚCI / ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU INTERNATIONAL RELATIONS AND EUROPEAN STUDIES

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

Zobacz inne kierunki Studia w języku obcym

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując international relations and European studies

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • mechanizmów rządzących globalną i europejską polityką
 • analizowania i oceniania współczesnych zjawisk gospodarczo-społecznych
 • kompetencji analitycznych i menedżerskich
 • specjalistycznego słownictwa w języku angielskim
 • mechanizmów funkcjonowania stosunków międzynarodowych
 • gospodarki światowej

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

INTERNATIONAL RELATIONS AND EUROPEAN STUDIES STUDIA STACJONARNE

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

INTERNATIONAL RELATIONS AND EUROPEAN STUDIES STUDIA I STOPNIA

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku international relations and European studies

Absolwent kierunku international relations and European studies znajdzie zatrudnienie w/jako:

 • instytucjach rządowych i samorządowych
 • organizacjach międzynarodowych i pozarządowych
 • dziennikarz
 • administracji państwowej i samorządowej
 • firmach współpracujących z zagranicą

W JAKICH FIRMACH MOŻESZ PRACOWAĆ PO KIERUNKU INTERNATIONAL RELATIONS AND EUROPEAN STUDIES

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU INTERNATIONAL RELATIONS AND EUROPEAN STUDIES

Komentarze (0)