International relations and European studies

International relations and European studies

International relations and European studies studia – kierunek studiów

Nikomu nie trzeba przedstawiać zalet wynikających z poszerzania sieci swoich kontaktów o zagraniczne znajomości. Prawidłowość ta działa nie tylko w aspekcie zawodowym, gdzie międzynarodowa współpraca jest niekiedy podstawą działania niektórych gałęzi przemysłu, ale również w codziennym życiu prywatnym - zagraniczni znajomi nie tylko zapoznają cię w praktyce ze swoją kulturą, ale także zaproszą na wakacje tańsze niż te organizowane przez biura podróży. W związku z rosnącym zapotrzebowaniem na biegle władających językiem angielskim specjalistów w dziedzinie stosunków międzynarodowych, powstały studia na kierunku international relations and European studies. Jest to połączenie nauk ekonomicznych, prawnych i politycznych, okraszone sporą dozą języka angielskiego, którego lektorat odbywa się podczas każdych zajęć i wykładów – jest bowiem językiem prowadzenia całych studiów. Jeśli więc jesteś zainteresowany wymienionymi wcześniej dziedzinami nauki, a ponadto stopień opanowania najbardziej uniwersalnego języka świata pozwoli ci na zrozumienie wykładowców, to powinieneś poważnie rozważyć aplikację na studia na kierunku international relations and European studies.

W jaką wiedzę i umiejętności uposażą cię studia na kierunku international relations and European studies? Przede wszystkim w taką, z której będziesz w stanie zrobić użytek w swoim przyszłym życiu zawodowym. Pod kątem teoretycznym poznasz działanie współczesnej światowej gospodarki oraz zależności pomiędzy wybranym ustrojem politycznym a decyzjami ekonomicznymi. Nauka podstaw prawnych, które rządzą gospodarką poszczególnych państw pozwoli ci na lepsze zorientowanie się w mechanizmach działalności rynkowej. Zajęcia warsztatowe dadzą ci gruntowne przeszkolenie w zakresie umiejętności interpersonalnych, pozwalających zajmować pozycję lidera w każdej grupie, a ponadto nauczą cię rozsądnego zarządzania zasobami ludzkimi i finansowymi. Poznasz znaczenie nawiązywania stosunków międzynarodowych i umożliwienia sprawnego przepływu informacji oraz zasobów dla rozwoju gospodarczego każdego państwa. Zetknięcie z native speakerami żyjącymi na co dzień na terytorium krajów anglojęzycznych pozwoli ci znacznie poszerzyć kompetencje językowe i uczyni cię najbardziej uniwersalnym językowo pracownikiem światowego rynku pracy.

Gdzie będziesz mógł się zatrudnić po ukończeniu studiów na kierunku international relations and European studies? Jako, że program studiów jest interdyscyplinarny i obejmujący swoim zasięgiem wiele dziedzin nauki, wybór zawodowy, przed którym staniesz jako absolwent, będzie proporcjonalnie duży do przyswojonej wiedzy i umiejętności. Będziesz mógł zostać między innymi pracownikiem instytucji samorządowych, organizacji międzynarodowych oraz administracji państwowej i samorządowej.

Co zdawać na maturze?

Żeby dostać się na studia na kierunku international relations and European studies, w procesie rekrutacji na Uczelni Łazarskiego w Warszawie brane jest pod uwagę posiadanie świadectwa maturalnego upoważniającego do podjęcia studiów wyższych oraz opłata rekrutacyjna i semestralna.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK INTERNATIONAL RELATIONS AND EUROPEAN STUDIES

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Zobacz inne kierunki Studia w języku obcym

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując international relations and European studies

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • mechanizmów rządzących globalną i europejską polityką
 • analizowania i oceniania współczesnych zjawisk gospodarczo-społecznych
 • kompetencji analitycznych i menedżerskich
 • specjalistycznego słownictwa w języku angielskim
 • mechanizmów funkcjonowania stosunków międzynarodowych
 • gospodarki światowej

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku international relations and European studies

Absolwent kierunku international relations and European studies znajdzie zatrudnienie w/jako:

 • instytucjach rządowych i samorządowych
 • organizacjach międzynarodowych i pozarządowych
 • dziennikarz
 • administracji państwowej i samorządowej
 • firmach współpracujących z zagranicą

W JAKICH FIRMACH MOŻESZ PRACOWAĆ PO KIERUNKU INTERNATIONAL RELATIONS AND EUROPEAN STUDIES

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU INTERNATIONAL RELATIONS AND EUROPEAN STUDIES

Komentarze (0)