Interdyscyplinarne studia nad niepełnosprawnością

Interdyscyplinarne studia nad niepełnosprawnością

Interdyscyplinarne studia nad niepełnosprawnością

Artykuł archiwalny

Kierunek może nie być dostępny w ofercie uczelni. Informację należy zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie

Interdyscyplinarne studia nad niepełnosprawnością – Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie

Studia na kierunku interdyscyplinarne studia nad niepełnosprawnością w Akademii Pedagogiki Specjalnej to studia magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnymStudia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku interdyscyplinarne studia nad niepełnosprawnością znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • socjologia niepełnosprawności
 • nauki o rodzinie w kontekście niepełnosprawności
 • medyczne aspekty niepełnosprawności
 • praca socjalna
 • pedagogika specjalna
 • projektowanie badań i konstruowanie narzędzi badawczych
 • osoba z niepełnosprawnością w przestrzeni publicznej

 

„Postęp” to słowo, które najczęściej przychodzi na myśl podczas rozmów o nauce. Kiedy powszechnie łączone jest z technologią i dyscyplinami ścisłymi, nierzadko zapominamy o tym, że inne dziedziny także rozwijają swój zakres i co równie istotne, dostosowują swoje idee do realiów współczesnego świata. Wtedy to, „postęp” przechodzi w „interdyscyplinarność”, czyli szeroką wiedzę, będącą połączeniem dorobku kilku, bądź nawet wielu dyscyplin naukowych. Kierunek Interdyscyplinarne studia nad niepełnosprawnością w Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie to najlepszy przykład aktualizowania badań i wiedzy z nich pochodzących. Każdy zainteresowany może ją zgłębić na studiach drugiego stopnia.

 

Nabywane Umiejętności

To pierwszy w Polsce samodzielny kierunek, którego głównym założeniem jest zdobycie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, niezbędnych do pełnego zrozumienia niepełnosprawności oraz działania na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin. Studenci zagłębiają się w dziedziny pedagogiki specjalnej, psychologii, bioetyki, socjologii, jak również poznają metody i systemy wsparcia oraz zasady konstruowania i realizacji projektów badawczych. Nauka daje możliwość poznania tematu niepełnosprawności w ujęciu antropologicznym, kulturoznawczym, historycznym i prawnym, efektem czego jest szeroka i dogłębna wiedza.

W gronie realizowanych przedmiotów znajdują się, między innymi: socjologia niepełnosprawności, nauki o rodzinie w kontekście niepełnosprawności, medyczne aspekty niepełnosprawności, praca socjalna, pedagogika specjalna, projektowanie badań i konstruowanie narzędzi badawczych, osoba z niepełnosprawnością w przestrzeni publicznej.

Według wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności z 2011 roku, liczba osób z niepełnosprawnościami w Polsce wynosiła niemal 4, 7 miliona. Wyniki badań najlepiej potwierdzają słuszność realizowania programów, opartych na aktualnych wiadomościach, nowych informacjach, a także opartych na innowacyjnym podejściu do problematyki niepełnosprawności.

Kierunek Interdyscyplinarna studia nad niepełnosprawnością w Akademii Pedagogiki Specjalnej skierowany jest do osób, które zdobyły licencjat z zakresu pedagogiki, pedagogiki specjalnej, socjologii, czy nauk o rodzinie – ale jaką pracę mogą wykonywać po uzyskaniu dyplomu z omawianego przez nas kierunku? Absolwenci tego programu kształcenia znajdą zatrudnienie w stowarzyszeniach, fundacjach, ośrodkach pomocy społecznej, powiatowych urzędach pracy, domach pomocy społecznej, ośrodkach interwencji kryzysowej, czy też organizacjach rządowych, takich jak: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Polski Związek Niewidomych, Narodowy Fundusz Zdrowia.

 

Opinie

Studia w Warszawie to ocean możliwości, choć w tym oceanie jest tylko jeden taki kierunek. Myśląc o podjęciu nauki na omawianym przez nas kierunku, warto najpierw zadać pytanie: Jakie ma Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie opinie? Marta, studentka kierunku Interdyscyplinarne studia nad niepełnosprawnością mówi:

„Szukałam kierunku studiów, który będzie skierowany do osób, które chcą pomagać innym, ale który nie bazuje na starych wiadomościach, przestarzałych badaniach i suchych regułkach z dawnych podręczników. Znalazłam taki kierunek w Akademii Pedagogiki Specjalnej, najlepszej uczelni pedagogicznej w tym kraju.”

 

 

STUDIA W WARSZAWIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Warszawie

Studia w Warszawie

 

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując kierunek Interdyscyplinarne studia nad niepełnosprawnością:

Absolwent kierunku Interdyscyplinarne studia nad niepełnosprawnością w Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • humanistycznych i społecznych koncepcji człowieka i ich odniesień do niepełnosprawności,
 • socjologii i psychologii niepełnosprawności,
 • prawidłowości i zaburzeń rozwoju biologicznego, psychicznego i społecznego człowieka w cyklu życia,
 • projektowania i prowadzenia badań nad różnymi obszarami niepełnosprawności,
 • systemów wsparcia osób z niepełnosprawnościami,
 • prawnych fundamentów wsparcia niepełnosprawności,
 • antropologicznych aspektów niepełnosprawności.

 

Praca, gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Interdyscyplinarne studia nad niepełnosprawnością:

Absolwent kierunku Interdyscyplinarne studia nad niepełnosprawnością w Akademii Pedagogiki Specjalnej Warszawie może znaleźć zatrudnienie w:

 • fundacjach,
 • stowarzyszeniach,
 • domach pomocy społecznej,
 • ośrodkach interwencji kryzysowej,
 • Państwowym Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
 • Narodowym Funduszu Zdrowia,
 • ośrodkach pomocy społecznej,
 • Polskim Związku Niewidomych,
 • powiatowych centrach pomocy rodzinie,
 • regionalnych ośrodkach polityki społecznej,
 • ośrodkach terapeutycznych,
 • urzędach gminnych, powiatowych i wojewódzkich.

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie

Komentarze (0)