Anglistyka

Anglistyka

Anglistyka – Lingwistyczna Szkoła Wyższa w Warszawie 2020/2021

Studia na kierunku anglistyka w Lingwistycznej Szkole Wyższej w Warszawie to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym)Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku anglistyka znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • kultura myślenia i sztuka argumentacji
 • praktyczna nauka pierwszego języka obcego
 • konwersacje
 • gramatyka z elementami pisania
 • retoryka praktyczna
 • pisanie ze stylistyką
 • sprawności zintegrowane
 • praktyczna nauka drugiego języka obcego

 

Znajomość języków obcych to dzisiaj jedna z najważniejszych umiejętności, niezależnie od tego, w jakim kierunku planujemy podążać po ścieżce zawodowej. Istnieje uczelnia w Warszawie, której głównym założeniem jest rozwijanie tych właśnie kwalifikacji. Lingwistyczna Szkoła Wyższa w Warszawie proponuje językowe kierunki kształcenia, a jednym z nich jest Anglistyka, prowadzona na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Kierunek Anglistyka w Lingwistycznej Szkole Wyższej w Warszawie realizowany jest w trybie stacjonarnym, niestacjonarnym, a także niestacjonarnym- wieczorowym. Istotą kształcenia jest zdobycie wiedzy o języku, literaturze i kulturze oraz nabycie umiejętności wykorzystania jej w przyszłej pracy zawodowej. Studenci zaznajamiają się z funkcjonowaniem instytucji związanych z działalnością filologiczną, pozyskują wiedzę na temat prawnych i finansowych aspektów pracy nauczyciela języka obcego i tłumacza, jak również zapoznają się z zakresem potrzeb odbiorców usług świadczonych zgodnie z wybraną specjalizacją. Metodami weryfikacji efektów kształcenia są dyskusje, kolokwia, prace projektowe, egzaminy oraz prace dyplomowe, których zaliczenie czeka studentów po każdym etapie nauki. Studia w Warszawie w obszarze językowym to Lingwistyczna Szkoła Wyższa, na czele z omawianym przez nas kierunkiem kształcenia.

Studia na kierunku Anglistyka w Lingwistycznej Szkole Wyższej w Warszawie dzielą się na cztery specjalizacje: Tłumaczeniową, Nauczycielską, Nauczycielsko- Tłumaczeniową, Komunikację w biznesie międzynarodowym i administracji. Program studiów oparty jest na następujących przedmiotach: kultura myślenia i sztuka argumentacji, praktyczna nauka pierwszego języka obcego, konwersacje, gramatyka z elementami pisania, retoryka praktyczna, pisanie ze stylistyką, sprawności zintegrowane, praktyczna nauka drugiego języka obcego, fonetyka praktyczna, historia literatury, gramatyka kontrastywna. Przedmioty zawarte w programie podzielone są na moduły, wśród których wymienić można: moduł kształcenia ogólnego, moduł przedmiotów podstawowych, moduł przedmiotów kierunkowych.

Jak wspomnieliśmy na początku, znajomość języków obcych to niezwykle istotna umiejętność, a w niektórych obszarach zawodowych po prostu obowiązkowa. Zdolność posługiwania się językiem obcym poszerza nasze możliwości zawodowe, zwiększa szansę na otrzymanie pracy, a także powiększa listę branż, w których możemy się realizować. Jaka praca czeka na absolwentów Anglistyki w Lingwistycznej Szkole Wyższej w Warszawie? Osoby, który ukończyły Filologię angielską znajdą zatrudnienie w szkołach, szkołach językowych, wydawnictwach, biurach tłumaczeń, mediach, instytucjach kultury, korporacjach międzynarodowych, biurach turystycznych, administracji samorządu terytorialnego. Czy to wszystko? Zdolności językowe otwierają znacznie więcej drzwi, a co ważne – w niemal dowolnym miejscu na świecie. Posługując się zaawansowanym językiem angielskim możemy wykonywać obowiązki nie tylko w krajach, w których językiem urzędowym jest język Beatlesów; w końcu cały współczesny świat posługuje się nim.

Okres rekrutacji na studia to czas, w którym kandydaci do kształcenia wyższego zadają sobie wiele pytań. Studia w Warszawie – ale którą uczelnię wybrać? Jeśli zdecydowaliśmy się studiować Filologię angielską, warto sprawdzić – Jakie ma Lingwistyczna Szkoła Wyższa w Warszawie opinie? Karolina, studentka Anglistyki mówi:

„Wybrałam studia w Lingwistycznej Szkole Wyższej w Warszawie, bo chciałam się uczyć na uczelni, której języki obce są prawdziwą domeną. Spojrzałam na wybór specjalności i program studiów i to mi wystarczyło, aby podjąć decyzję. Wydawało mi się, że kierunki studiów w Warszawie to jakiś inny, niezrozumiały świat i temat, w którym się pogubię. Nic z tych rzeczy. Moje wątpliwości rozwiała Lingwistyczna Szkoła Wyższa. „

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Anglistykę w Lingwistycznej Szkole Wyższej w Warszawie:

Absolwent kierunku Anglistyka w Lingwistycznej Szkole Wyższej w Warszawie posiada wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • historii literatury krajów anglojęzycznych,
 • dydaktyki nauczania języka angielskiego,
 • teorii przekładu,
 • sztuki wystąpień publicznych,
 • komunikacji pisemnej w biznesie,
 • sporządzania dokumentów, takich jak: umowy, raporty, czy sprawozdania,
 • analizowania tekstów literackich,
 • zasad i reguł gramatycznych współczesnego języka.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Anglistyka:

Absolwent kierunku Anglistyka w Lingwistycznej Szkole Wyższej w Warszawie znajdzie zatrudnienie w:

 • szkołach,
 • szkołach językowych,
 • biurach tłumaczeń,
 • organizacjach międzynarodowych,
 • wydawnictwach,
 • biurach i towarzystwach turystycznych,
 • instytucjach kultury,
 • mediach.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze:

W procesie rekrutacji na kierunek Anglistyka w Lingwistycznej Szkole Wyższej w Warszawie nie istnieje grono przedmiotów, które brane są w nim pod uwagę.

*dokładne informacje znajdziesz tutaj

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia humanistyczne wybrać

Studia na kierunku Anglistyka - wszystko co musisz wiedzieć

Studia humanistyczne w Warszawie

Jakie są kierunki humanistyczne w Warszawie

Co zdawać na maturze

 

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Lingwistyczna Szkoła Wyższa w Warszawie

Komentarze (0)