Rusycystyka

Rusycystyka

Lingwistyczna Szkoła Wyższa w Warszawie - kierunki studiów

Rusycystyka – Lingwistyczna Szkoła Wyższa w Warszawie 2020/2021

Studia na kierunku rusycystyka w Lingwistycznej Szkole Wyższej w Warszawie to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym)Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku rusycystyka znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • wstęp do językoznawstwa
 • wiedza o akwizycji i nauce języków obcych
 • fonetyka praktyczna
 • historia i kultura obszaru języka rosyjskiego
 • gramatyka opisowa
 • elementy historii języka rosyjskiego
 • lingwistyka tekstu
 • ochrona własności intelektualnej

 

Język rosyjski ponownie zyskuje na znaczeniu i znajomość jego choć w podstawowym zakresie uważana jest za cenną umiejętność. Dlatego warto zagłębić się w język Puszkina i na jego mocnej podstawie oprzeć zawodową karierę. Ale jakie kierunki studiów w Warszawie odpowiadają za zdobycie wiedzy o języku rosyjskim? Rusycystyka w Lingwistycznej Szkole Wyższej w Warszawie, która prowadzona jest na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Kierunek Rusycystyka w Lingwistycznej Szkole Wyższej w Warszawie realizowany jest w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym. Założeniem kształcenia jest pozyskanie wiedzy w zakresie językoznawstwa, literaturoznawstwa, realioznawstwa z obszaru kulturowego języka rosyjskiego. Studenci zaznajamiają się z zasadami komunikacji, historią języka oraz jego współczesnym charakterem, jak również z językiem specjalistycznym, wykorzystywanym między innymi w branży biznesowej. Rusycystyka w Lingwistycznej Szkole Wyższej w Warszawie to także wiedza na temat glottodydaktyki, nauczania, jak również prezentacji i negocjacji, czyli umiejętności umożliwiających sprawne funkcjonowanie w międzynarodowym środowisku.

Studia na kierunku Rusycystyka w Lingwistycznej Szkole Wyższej w Warszawie posiadają cztery specjalizacje: Tłumaczeniowa, Nauczycielska, Nauczycielsko- Tłumaczeniowa, Komunikacja w biznesie międzynarodowym i administracji. Każda z nich odpowiada za rozwijanie innych umiejętności, oraz przygotowywanie do pracy w różnych środowiskach. A jak wygląda program nauczania? Składa się on z następujących przedmiotów: wstęp do językoznawstwa, wiedza o akwizycji i nauce języków obcych, fonetyka praktyczna, historia i kultura obszaru języka rosyjskiego, gramatyka opisowa, elementy historii języka rosyjskiego, lingwistyka tekstu, ochrona własności intelektualnej, język prezentacji i negocjacji, pisanie ze stylistyką, konwersacje.

Język rosyjski zawsze będzie należał do grona najpopularniejszych i być może również do grona najbardziej przydatnych. Rosja to wciąż olbrzymi rynek handlowy, a co się z tym wiąże niemały obszar możliwości dla absolwentów Filologii rosyjskiej. Jaką pracą znajdą osoby, które ukończyły Rusycystykę w Lingwistycznej Szkole Wyższej w Warszawie? Mogą pracować w państwowych i prywatnych przedsiębiorstwach związanych z handlem, organizacjach międzynarodowych, w których niezbędna jest znajomość języka rosyjskiego, czy też instytucjach administracji samorządu terytorialnego, bądź w dyplomacji. Czy to wszystko? Oczywiście, że nie. Absolwenci Rusycystyki mogą pełnić rolę tłumacza, nauczyciela, dziennikarza, korespondenta, czy też rzecznika prasowego.

Studia w Warszawie to niezwykle szeroki temat, u których nierzadko wywołuje zawroty głowy. W jaki sposób wybrać najlepszą uczelnię? Który kierunek najlepiej odpowie naszym wymaganiom? Podobnych pytań może być znacznie więcej. Zbierając wszystkie w jedną całość, warto zapytać: Jakie ma Lingwistyczna Szkoła Wyższa w Warszawie opinie? Dorota, studentka Rusycystyki mówi:

„Rosja niemal od zawsze była tematem moich zainteresowań. Literatura, sztuka, obyczaje – wszystko to sprawia, że pewnego dnia chciałabym się spakować i wyjechać do ojczyzny Włodzimierza Wysockiego, którego sztukę niezwykle cenię. Dlatego studiuję w Lingwistycznej Szkole Wyższej w Warszawie. To najlepsza uczelnia tego typu.”

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Rusycystykę w Lingwistycznej Szkole Wyższej w Warszawie:

Absolwent kierunku Rusycystyka w Lingwistycznej Szkole Wyższej w Warszawie posiada wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • komunikowania się w różnych sytuacjach społecznych,
 • tworzenia tekstów zróżnicowanych stylistycznie,
 • nauczania języka rosyjskiego,
 • przemian literatury z kręgu języka rosyjskiego,
 • zasad gramatycznych współczesnego języka rosyjskiego,
 • sztuki prezentacji i negocjacji,
 • zasad tłumaczenia tekstów o charakterze prawniczym i ekonomicznym.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Rusycystyka:

Absolwent kierunku Rusycystyka w Lingwistycznej Szkole Wyższej w Warszawie znajdzie zatrudnienie w:

 • organizacjach międzynarodowych,
 • instytucjach administracji samorządu terytorialnego,
 • wydawnictwach,
 • biurach i towarzystwach turystycznych,
 • biurach tłumaczeń,
 • instytucjach kultury,
 • szkołach językowych,
 • mediach.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze:

W procesie rekrutacji na kierunek Rusycystyka w Lingwistycznej Szkole Wyższej w Warszawie nie istnieje grono przedmiotów, które brane są w nim pod uwagę.

*dokładne informacje znajdziesz tutaj

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia filologiczne wybrać

Studia na kierunku Rusycystyka - wszystko co musisz wiedzieć

Studia filologiczne w Warszawie

Jakie są kierunki filologiczne w Warszawie

Co zdawać na maturze

 

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Lingwistyczna Szkoła Wyższa w Warszawie

Komentarze (0)