Amerykanistyka

Amerykanistyka

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - kierunki studiów

Amerykanistyka – Uniwersytet Jagielloński 2021

Studia na kierunku amerykanistyka na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnymStudia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku amerykanistyka znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • współczesne stosunki międzynarodowe
 • socjologia
 • translatorium amerykanistyczne
 • procesy migracyjne w Ameryce Północnej
 • wprowadzenie do problematyki kanadyjskiej
 • współczesna Ameryka
 • historia Kanady

 

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie to najstarsza uczelnia w Polsce i jedna z najstarszych w tym regionie Europy. W bogatej ofercie dydaktycznej, pod literą „A” kandydaci odnajdą kierunek Amerykanistyka, prowadzony na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

 

Nabywane umiejętności

Celem kształcenia jest pozyskanie szerokiej wiedzy związanej ze społeczeństwami i państwami amerykańskimi, funkcjonującymi historycznie i współcześnie na obszarze Ameryki Północnej i Ameryki Łacińskiej. Studenci zaznajamiają się z problemami społecznymi, politycznymi, kulturowymi oraz prawnymi. Ponadto, uzyskują wiedzę w zakresie nauk społecznych, uczestnicząc w takich modułach, jak socjologia, wstęp do nauki o państwie i prawie, podstawy ekonomii i zarządzania, komunikowanie międzykulturowe czy public relations.

W programie nauczania znajdują się następujące przedmioty: współczesne stosunki międzynarodowe, socjologia, translatorium amerykanistyczne, procesy migracyjne w Ameryce Północnej, wprowadzenie do problematyki kanadyjskiej, współczesna Ameryka, historia Kanady, literatura północnoamerykańska. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Amerykanistyki na UJ będą mogli wykorzystać w mediach, wydawnictwach, public relations, obsłudze ruchu turystycznego, biurach tłumaczeń, izbach gospodarczych, dyplomacji.

 

Opinie

Okres rekrutacji na studia to czas, w którym kandydaci zadają sobie wiele pytań. Która uczelnia zapewni najlepsze wykształcenie oraz dobry start w przyszłość? Jakie ma Uniwersytet Jagielloński opinie? Kuba, student Amerykanistyki mówi:

„Uniwersytet Jagielloński to najlepsza uczelnia w kraju i studiowanie tutaj to największy prestiż i spełnienie marzeń. Każdy chciałby się tutaj uczyć, ale niestety nie wszyscy mogą taką szansę otrzymać. Mnie się udało i jestem z tego dumny.”

 

 

STUDIA W KRAKOWIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Krakowie

Studia w Krakowie

 

 

AMERYKANISTYKA - ważne informacje

Amerykanistyka studia Kraków

Amerykanistyka studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Amerykanistykę na Uniwersytecie Jagiellońskim:

Absolwent kierunku Amerykanistyka na Uniwersytecie Jagiellońskim może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • relacji i norm społecznych i prawnych w Ameryce Północnej,
 • struktur i instytucji życia społecznego państw Ameryki Północnej,
 • metod i narzędzi pozyskiwania danych służących analizie procesów zachodzących w obszarze nauk amerykanistycznych,
 • analizowania zachowań społecznych i kulturowych w życiu publicznych społeczeństw amerykańskich,
 • mechanizmów tworzenia i funkcjonowania wielokulturowych społeczeństw zamieszkujących kontynenty amerykańskie,
 • prognozowania zjawisk społecznych.

 

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Amerykanistyka:

Absolwent kierunku Amerykanistyka na Uniwersytecie Jagiellońskim może znaleźć zatrudnienie w:

 • mediach,
 • wydawnictwach,
 • public relations,
 • biurach tłumaczeń,
 • dyplomacji,
 • obsłudze ruchu turystycznego,
 • izbach gospodarczych.

 

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia filologiczne wybrać

Studia na kierunku Amerykanistyka - wszystko co musisz wiedzieć

Studia filologiczne w Krakowie

UJ kierunki

Jakie są kierunki filologiczne w Krakowie

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych UJ

Komentarze (0)