Archeologia

Archeologia

Archeologia

26.01.2022

Archeologia – Uniwersytet Jagielloński 2022

Studia na kierunku archeologia na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku archeologia w UJ
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnymStudia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku archeologia znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • historia starożytna
 • język łaciński
 • etnoarcheologia
 • antropologia fizyczna
 • historia sztuki średniowiecznej i nowożytnej
 • informatyka w archeologii
 • źródłoznawstwo archeologiczne

 

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie to najstarsza uczelnia w Polsce i jedna z najstarszych w tym regionie Europy. Na liście kierunków kształcenia, które oferowane są kandydatom, odnajdziemy Archeologię, prowadzoną na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

 

Nabywane umiejętności

Założeniem kształcenia jest pozyskanie wiedzy z zakresu archeologii poszczególnych epok i okresów oraz nauk pokrewnych. Studenci poznają metody i techniki prac wykopaliskowych i dokumentacyjnych, a także zdobywają wiedzę źródłoznawczą umożliwiającą ocenę chronologii i przynależności kulturowej znalezisk archeologicznych. Archeologia na UJ to także poznanie zabiegów konserwacji zabytków i zasad muzealnego opracowywania zbiorów.

W programie nauczania znajdują się następujące przedmioty: historia starożytna, język łaciński, etnoarcheologia, antropologia fizyczna, historia sztuki średniowiecznej i nowożytnej, informatyka w archeologii, źródłoznawstwo archeologiczne, numizmatyka starożytna, antropologia kulturowa, metodyka badań archeologicznych, ochrona i zarządzanie dziedzictwem archeologicznym, metody datowania przyrodniczego. Absolwenci Archeologii na UJ znajdą zatrudnienie w placówkach naukowych, muzealnych i konserwatorskich.

 

Opinie

Wybraliśmy kierunek studiów- Archeologię. Ale gdzie zdobywać wykształcenie? Jeśli planujemy studiować w Krakowie, to warto wiedzieć: Jakie ma Uniwersytet Jagielloński opinie? Tomek, student Archeologii mówi:

„Archeologia jest jak podróż. Bardzo wnikliwa podróż do przeszłości, dzięki której możemy lepiej zrozumieć teraźniejszość. Która uczelnia ciekawiej mogłaby do tej podróży zachęcić? Oczywiście, że UJ.”

 

 

STUDIA W KRAKOWIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Krakowie

Studia w Krakowie

 

 

ARCHEOLOGIA - ważne informacje

Archeologia studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Archeologię na Uniwersytecie Jagiellońskim:

Absolwent kierunku Archeologia na Uniwersytecie Jagiellońskim może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • oceniania i porównywania cech kultur i przemian kulturowych od epoki kamienia po czasy nowożytne w obrębie poszczególnych regionów,
 • doboru właściwych narzędzi i technik badawczych,
 • muzealnictwa i ochrony zabytków,
 • konserwacji zabytków archeologicznych,
 • wykonywania dokumentacji graficznej,
 • zasad taksonomii kulturowej i specyfiki zjawisk kulturowych charakterystycznych dla poszczególnych regionów,
 • metod interpretacji źródeł archeologicznych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Archeologia:

Absolwent kierunku Archeologia na Uniwersytecie Jagiellońskim może znaleźć zatrudnienie w:

 • ekspedycjach archeologicznych,
 • muzealnych pracowniach laboratoryjno-inwentaryzacyjnych i dokumentacyjnych,
 • samorządowych placówkach kultury.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku archeologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

filozofia, geografia, historia, historia sztuki, język obcy, język łaciński i kultura antyczna

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Podstawą kwalifikacji jest średnia ze studiów.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Komentarze (2)

Dariusz odpowiedz pokaż odpowiedzi (1)

Praca po archeologii w Polsce prawie żadna, tylko po znajomościach, często tam, gdzie i tak niepotrzebne są studia archeologiczne. Lepiej poczytać sobie coś o archeologii, a studiować coś praktycznego. Zachęcać do studiów archeologicznych mogą głównie osoby, które żyją ze studentów tego kierunku, czyli pracownicy uczelni. Ale to nieliczni, którzy znaleźli pracę w tym zawodzie. Ten wpis to ostrzeżenie dla młodych ludzi. mgr archeologii z 1995 roku Dariusz

Szymon W odpowiedzi do: Dariusz odpowiedz

Jak się komuś nie udało to nie znaczy, żeby inni nie próbowali, którzy są pasjonatami. Kto naprawdę jest zainteresowany archeologią ten powinien próbować. W nie jest życiu zawsze lekko. Nie można młodych ludzi zniechęcać. Uniwersytet powinien istnieć po to, aby szukać prawdę poprzez naukę i różne dziedziny wiedzy, a nie po to by tworzyć armię pracowników. Myślę, że taka powinna być filozofia Uniwersytetu, ludzie tego nie pojmują. Dlaczego? Są szkoły zawodowe ( powinno ich być coraz więcej) i one powinny dopasowywać się do rynku pracy, a nie za wszelką cenę uniwersytety. Czy termin"uniwersytet" się nie nadużywa? Gdzie Pan Dariusz kończył archeologię? Nie przeczę, że to nie jest prawda.Wiadomo, że kierunki ścisłe jak i inne lepiej kończyć za granicą ( jest wiele zalet). Całkowicie rezygnować ze studiów archeologicznych jakiemuś pasjonatowi nie polecam. Czy nie można studiować za granicą? Nie kończyłem archeologię, ale zastanawiam się nad rolą uniwersytetu i kierunków humanistycznych i pokrewnych. Zachęcam do bycia jak najlepszym w tym czym człowiek się pasjonuję. Kreatywność na kierunkach humanistycznych i tam, gdzie nie ma popytu jest wskazana. Najgorzej robić to, co człowiek uznaje za nieużyteczne i nie spróbować, a później żałować. Szymon