Archeologia UJ

Archeologia – Uniwersytet Jagielloński

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie to najstarsza uczelnia w Polsce i jedna z najstarszych w tym regionie Europy. Na liście kierunków kształcenia, które oferowane są kandydatom, odnajdziemy Archeologię, prowadzoną na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Kierunek Archeologia na Uniwersytecie Jagiellońskim realizowany jest na Wydziale Historycznym. Założeniem kształcenia jest pozyskanie wiedzy z zakresu archeologii poszczególnych epok i okresów oraz nauk pokrewnych. Studenci poznają metody i techniki prac wykopaliskowych i dokumentacyjnych, a także zdobywają wiedzę źródłoznawczą umożliwiającą ocenę chronologii i przynależności kulturowej znalezisk archeologicznych. Archeologia na UJ to także poznanie zabiegów konserwacji zabytków i zasad muzealnego opracowywania zbiorów.

Studia na kierunku Archeologia na Uniwersytecie Jagiellońskim nie dzielą się na specjalności, a w programie nauczania znajdują się następujące przedmioty: historia starożytna, język łaciński, etnoarcheologia, antropologia fizyczna, historia sztuki średniowiecznej i nowożytnej, informatyka w archeologii, źródłoznawstwo archeologiczne, numizmatyka starożytna, antropologia kulturowa, metodyka badań archeologicznych, ochrona i zarządzanie dziedzictwem archeologicznym, metody datowania przyrodniczego. Absolwenci Archeologii na UJ znajdą zatrudnienie w placówkach naukowych, muzealnych i konserwatorskich.

Wybraliśmy kierunek studiów- Archeologię. Ale gdzie zdobywać wykształcenie? Jeśli planujemy studiować w Krakowie, to warto wiedzieć: Jakie ma Uniwersytet Jagielloński opinie? Tomek, student Archeologii mówi:

„Archeologia jest jak podróż. Bardzo wnikliwa podróż do przeszłości, dzięki której możemy lepiej zrozumieć teraźniejszość. Która uczelnia ciekawiej mogłaby do tej podróży zachęcić? Oczywiście, że UJ.”

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Archeologię na Uniwersytecie Jagiellońskim:

Absolwent kierunku Archeologia na Uniwersytecie Jagiellońskim posiada wiedzę i umiejętności w zakresie:

  • oceniania i porównywania cech kultur i przemian kulturowych od epoki kamienia po czasy nowożytne w obrębie poszczególnych regionów,
  • doboru właściwych narzędzi i technik badawczych,
  • muzealnictwa i ochrony zabytków,
  • konserwacji zabytków archeologicznych,
  • wykonywania dokumentacji graficznej,
  • zasad taksonomii kulturowej i specyfiki zjawisk kulturowych charakterystycznych dla poszczególnych regionów,
  • metod interpretacji źródeł archeologicznych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Archeologia:

Absolwent kierunku Archeologia na Uniwersytecie Jagiellońskim znajdzie zatrudnienie w:

  • ekspedycjach archeologicznych,
  • muzealnych pracowniach laboratoryjno-inwentaryzacyjnych i dokumentacyjnych,
  • samorządowych placówkach kultury.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze:

W gronie przedmiotów, które brane są pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek Archeologia na Uniwersytecie Jagiellońskim znajdują się: geografia, historia, historia sztuki, filozofia, język angielski, język łaciński i kultura antyczna.

*wymagania rekrutacyjne czasem się zmieniają, dokładne informacje znajdziesz tutaj

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia historyczne wybrać

Studia na kierunku Archeologia - wszystko co musisz wiedzieć

Studia historyczne w Krakowie

UJ kierunki

Jakie są kierunki historyczne w Krakowie

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Historycznym UJ

Komentarze (0)