Astronomia

Astronomia

Astronomia

26.01.2022

Astronomia – Uniwersytet Jagielloński 2022

Studia na kierunku astronomia na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku astronomia w UJ
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnymStudia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku astronomia znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • mechanika nieba
 • ogólna teoria względności
 • astrofizyka teoretyczna i obserwacyjna
 • astrofizyka wysokich energii
 • mechanizmy promieniowania
 • analiza matematyczna
 • budowa materii

 

Uniwersytet Jagielloński to uczelnia, na której kształci się prawie pięćdziesiąt tysięcy studentów. Na jakich kierunkach? Między innymi na Astronomii, prowadzonej na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

 

Nabywane umiejętności

Celem kształcenia jest pozyskanie gruntowej wiedzy z zakresu astronomii i fizyki opartej na solidnych podstawach nauk matematyczno-przyrodniczych. Studenci uczą się opisywać zjawiska przyrodnicze, formułować problemy badawcze oraz gromadzić, przetwarzać i przekazywać informacje.

Program nauczania zawiera następujące przedmioty: mechanika nieba, ogólna teoria względności, astrofizyka teoretyczna i obserwacyjna, astrofizyka wysokich energii, mechanizmy promieniowania, analiza matematyczna, budowa materii, astronomia pozagalaktyczna, kosmologia. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Astronomii na UJ będą mogli wykorzystać w obserwatoriach astronomicznych, instytutach astrofizycznych i meteorologicznych, zespołach prowadzących obserwacje satelitarne, a także w grupach naukowych realizujących międzynarodowe programy badawcze w Polsce oraz w ośrodkach zagranicznych.

 

Opinie

Rekrutacja na studia to okres, w którym kandydaci zadają wiele pytań i porównują oferty edukacyjne. Jakie ma Uniwersytet Jagielloński opinie? Mateusz, student Astronomii mówi:

„Dlaczego wybrałem Astronomię na swój kierunek studiów? Nie potrafię odpowiedzieć w kilku słowach. To pasja, która rozwija się we mnie jeszcze od czasów szkoły podstawowej. Mając dwanaście lat wiedziałem już, że będę studiował Astronomię i wiedziałem też, że będę studiował ją na najlepszej polskiej uczelni, czyli Uniwersytecie Jagiellońskim. Jak widać, marzenia się spełniają.”

 

 

STUDIA W KRAKOWIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Krakowie

Studia w Krakowie

 

 

ASTRONOMIA - ważne informacje

Astronomia studia Kraków

Astronomia studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Astronomię na Uniwersytecie Jagiellońskim:

Absolwent kierunku Astronomia na Uniwersytecie Jagiellońskim może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • posługiwania się aparatem matematycznym i metodami matematycznymi w opisie i modelowaniu zjawisk i procesów fizycznych,
 • wykorzystywania formalizmu mechaniki kwantowej do opisu zjawisk w przyrodzie,
 • analizy danych pomiarowych,
 • mechaniki klasycznej i relatywistycznej,
 • przygotowywania i wykonywania obserwacji astronomicznych,
 • opisu ruchu ciał niebieskich,
 • fizyki planet i ich atmosfer,
 • interpretacji wyników obserwacji astronomicznych,
 • mechaniki nieba.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Astronomia:

Absolwent kierunku Astronomia na Uniwersytecie Jagiellońskim może znaleźć zatrudnienie w:

 • obserwatoriach astronomicznych,
 • instytutach astrofizycznych,
 • instytutach meteorologicznych,
 • zespołach prowadzących obserwacje satelitarne,
 • grupach naukowych realizujących międzynarodowe programy badawcze,
 • centrach nauki,
 • planetariach.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Komentarze (0)