Edytorstwo

Edytorstwo

Edytorstwo

26.01.2022

Edytorstwo – Uniwersytet Jagielloński 2022

Studia na kierunku edytorstwo na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku edytorstwo w UJ
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnymStudia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku edytorstwo znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • literatura oświecenia i romantyzmu
 • historia Polski
 • poetyka
 • historia książki
 • organizacja i marketing w wydawnictwie
 • język łaciński
 • poligrafia współczesnej książki
 • stylistyka praktyczna
 • programy graficzne

 

Uniwersytet Jagielloński to szkoła wyższa kształcąca od 1364 roku. Obecnie, to jedna z największych uczelni w kraju nad Wisłą, ciesząca się niesłabnącą popularnością wśród kandydatów. W szerokiej gamie proponowanych kierunków kształcenia, pod literą „E” odnajdziemy kierunek Edytorstwo, prowadzony na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

 

Nabywane umiejętności

Założeniem kształcenia jest pozyskanie dogłębnej wiedzy na temat języka polskiego i literatury. Studenci poznają historię literatury polskiej w kontekście literatury światowej, najważniejsze pojęcia w zakresie poetyki, gramatykę współczesnego języka polskiego, jak również kryteria poprawnego posługiwania się nim. Ponadto, zaznajamiają się z historią książki, prawem autorskim i zasadami ochrony własności intelektualnej, a także zasadami organizacji pracy w wydawnictwie. Edytorstwo na Uniwersytecie Jagiellońskim to także wiedza z zakresu poszukiwania informacji, grafiki książki oraz współczesnej poligrafii.

Program nauczania składa się z takich przedmiotów, jak: literatura oświecenia i romantyzmu, historia Polski, poetyka, historia książki, organizacja i marketing w wydawnictwie, język łaciński, poligrafia współczesnej książki, stylistyka praktyczna, programy graficzne, literatura antyczna, redakcja techniczna, kultura języka, bibliografia, literatura staropolska, przygotowanie publikacji, rynek książki. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności, absolwenci Edytorstwa na Uniwersytecie Jagiellońskim będą mogli wykorzystać w wydawnictwach, instytutach naukowych prowadzących działalność wydawniczą, portalach internetowych, instytucjach kultury.

 

Opinie

Studia to temat, którzy bardzo często wywołuje zagubienie. Który kierunek będzie najlepszy? Która uczelnia będzie odpowiadać wymaganiom? Takich pytań jest bardzo, bardzo wiele. Jeśli ostatecznie, zdecydowaliście się na kierunek Edytorstwo, warto zadać pytanie: Jakie ma Uniwersytet Jagielloński opinie? Darek, student Edytorstwa mówi:

„Gdy podjąłem decyzję o studiowaniu Edytorstwa od razu wiedziałem, że chcę się uczyć na Uniwersytecie Jagiellońskim. Wiedziałem, że tylko ta uczelnia da mi najlepsze wykształcenie i najlepiej przygotuje do zawodu. „

 

 

STUDIA W KRAKOWIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Krakowie

Studia w Krakowie

 

 

EDYTORSTWO - ważne informacje

Edytorstwo studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Edytorstwo na Uniwersytecie Jagiellońskim:

Absolwent kierunku Edytorstwo na Uniwersytecie Jagiellońskim może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • procesu wydawniczego,
 • przygotowania publikacji do druku,
 • redagowania tekstów,
 • przepisów prawa autorskiego,
 • analizowania funkcjonalności rozwiązań typograficznych,
 • projektowania wydania książki,
 • organizacji i zarządzania wydawnictwem,
 • promocji i reklamy,
 • ekonomiki książki.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Edytorstwo:

Absolwent kierunku Edytorstwo na Uniwersytecie Jagiellońskim może znaleźć zatrudnienie w:

 • wydawnictwach,
 • instytutach naukowych prowadzących działalność wydawniczą,
 • portalach internetowych,
 • instytucjach kultury.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku edytorstwo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

historia, historia sztuki, język obcy, język polski, język łaciński i kultura antyczna

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Podstawą kwalifikacji jest średnia ze studiów.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Komentarze (1)

NormalnyCzłowiek odpowiedz

Yyyy... matura rozszerzona z każdego przedmiotu na dostanie się choćby na edytorstwo... nieee dzięki