Farmacja

Farmacja

Farmacja – Uniwersytet Jagielloński 2021

Studia na kierunku farmacja na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie to studia magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 5,5 roku (studia jednolite) i kończy się uzyskaniem dyplomu (magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnymSpecyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku farmacja znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • biofizyka
 • chemia organiczna
 • matematyka
 • biologia z genetyką
 • język łaciński
 • chemia analityczna
 • farmacja fizyczna
 • mikrobiologia
 • fizjologia
 • immunologia

 

Uniwersytet Jagielloński to ponad 540 profesorów, 730 doktorów habilitowanych, 2600 osób pozostałej kadry nauczycielskiej oraz 50 tysięcy studentów i doktorantów. A jakie kierunki kształcenia widnieją w ofercie dydaktycznej? Na przykład Farmacja, prowadzona na jednolitych studiach magisterskich.

Założeniem kształcenia jest pozyskanie szerokiej wiedzy z obszaru nauk farmaceutycznych, medycznych, biologicznych, chemicznych i społecznych. Studenci przygotowywani są do pełnienia roli gwaranta jakości produktów leczniczych oraz bezpieczeństwa i skuteczności farmakoterapii w ramach systemu opieki zdrowotnej. Zaznajamiają się z zasadami sporządzania, wytwarzania oraz oceny jakości i tożsamości produktów leczniczych; wydawania produktów leczniczych i wyrobów medycznych; sprawowania nadzoru nad obrotem, przechowywaniem i wykorzystywaniem produktów leczniczych i wyrobów medycznych. Farmacja na Uniwersytecie Jagiellońskim to także przygotowanie do współpracy zawodowej z pozostałymi pracownikami ochrony zdrowia w zakresie inicjowania i wspierania działań prozdrowotnych.

W programie nauczania zawarte są takie przedmioty, jak: biofizyka, chemia organiczna, matematyka, biologia z genetyką, język łaciński, chemia analityczna, farmacja fizyczna, mikrobiologia, fizjologia, immunologia, patofizjologia, biochemia, chemia leków, synteza i technologia środków leczniczych, toksykologia, prawo farmaceutyczne, farmakoterapia. A co po studiach? Absolwenci Farmacji na Uniwersytecie Jagiellońskim znajdą zatrudnienie w aptekach ogólnodostępnych i szpitalnych, laboratoriach związanych z analizą leków, przemyśle farmaceutycznym.

Przed wyborem odpowiedniej szkoły wyższej, kandydaci na studia zadają sobie wiele pytań, by jak najlepiej porównać oferty edukacyjne, a wystarczy postawić zaledwie jedno pytanie: Jakie ma Uniwersytet Jagielloński opinie? Kasia, studentka Farmacji mówi:

„Studiować na UJ to prawdziwy zaszczyt, ale także spora odpowiedzialność i niemały wysiłek. Ale nawet najcięższe egzaminy można znieść, kiedy pomyśli się o tym, że pewnego dnia otrzyma się dyplom ukończenia takiej uczelni.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Farmację na Uniwersytecie Jagiellońskim:

Absolwent kierunku Farmacja na Uniwersytecie Jagiellońskim może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • budowy anatomicznej organizmu ludzkiego,
 • mechanizmów funkcjonowania organizmu ludzkiego na wszystkich poziomach jego organizacji,
 • mechanizmów rozwoju zaburzeń czynnościowych,
 • oceny wpływu farmakoterapii na stan czynnościowy organizmu,
 • kwalifikowanej pierwszej pomocy,
 • biologii molekularnej,
 • mechanizmów i procesów immunologicznych w warunkach zdrowia i choroby,
 • zależności między budową chemiczną substancji leczniczych a mechanizmem ich działania,
 • biotechnologii farmaceutycznej,
 • farmakologii i farmakodynamiki,
 • technologii postaci leku,
 • farmacji praktycznej w aptece.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Farmacja:

Absolwent kierunku Farmacja na Uniwersytecie Jagiellońskim może znaleźć zatrudnienie w:

 • aptekach ogólnodostępnych,
 • aptekach szpitalnych,
 • laboratoriach związanych z analizą leków,
 • przemyśle farmaceutycznym.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia medyczne wybrać

Studia na kierunku Farmacja - wszystko co musisz wiedzieć

Studia medyczne w Krakowie

UJ kierunki

Jakie są kierunki medyczne w Krakowie

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Farmaceutycznym UJ

Komentarze (0)