Farmacja - Kraków

Farmacja - Kraków

Farmacja - Kraków

Studia w Krakowie na kierunku

farmacja

Odkryj kierunek farmacja w Krakowie i sprawdź, gdzie możesz studiować 

Farmacja studia Kraków | woj. małopolskie

Dla kogo ten kierunek

Farmacja ma bardzo długą tradycję i cieszy się bardzo dużym szacunkiem społecznym. Zastanów się, czy znasz kogoś, kto chociaż raz nie skorzystał z pomocy zaufanego farmaceuty? Współcześnie coraz częściej jesteśmy skłonni zaufać radom i doświadczeniom osób, które pracują w aptekach niż udać się do lekarza po poradę. Oznacza to w praktyce, że zawód farmaceuty został obdarowany bardzo dużym zaufaniem. Dlatego też wciąż potrzeba profesjonalistów, którzy swoją wiedzą będą służyć osobom potrzebującym.

Farmację najogólniej można zdefiniować jako zespół nauk o lekach. A studia farmaceutyczne od wielu dekad cieszą się niegasnącą popularnością i nic nie wskazuje na to, by tendencja ta miała się odwrócić. Jednak warto pamiętać, że nie są to studia stworzone dla wszystkich, bowiem mają one ściśle medyczny charakter. Zatem jeżeli jesteś osobą, której nauka biologii i chemii nigdy nie sprawiała problemu, a do tego czujesz, że jesteś stworzony do wykonywania zawodu farmaceuty z powołaniem, to studia na tym kierunku są dla ciebie idealne.


Program kształcenia i gdzie studiować

Studia w Krakowie na kierunku farmacja można zaliczyć do bardzo prestiżowego grona. Oznacza to, że oferta ośrodków akademickich związanych z tym kierunkiem jest bardzo wąska. W praktyce na ten kierunek dostaną się tylko najlepsi i najbardziej abiturienci szkół średnich. Jak zapewne się domyślasz farmację w Krakowie możesz rozpocząć na nobilitowanym Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Program kształcenia tej uczelni przemyślany jest tak, by kształcić najwyższej jakości profesjonalistów, zatem przygotuj się na bardzo intensywny czas nauki.

Program kształcenia na kierunku farmacja jest wyjątkowo rozległy, więc wszyscy, którzy poważnie myślą o tych studiach, muszą być przygotowani na wiele intensywnych godzin nauki. Studenci farmacji przez pierwsze lata nauki będą uczęszczać na przedmioty podstawowe takie jak biologia i chemia, które dają teoretyczną bazę do poznania bardzo skomplikowanych zagadnień farmaceutycznych. Swoją wiedzę studenci będą zawdzięczać nie tylko wykładom, lecz przede wszystkim zajęciom praktycznym, laboratoriom oraz praktykom w placówkach farmaceutycznych.


Praca po studiach

Absolwenci farmacji nie powinni w ogóle martwić się o perspektywy stabilnego zatrudnienia w przyszłości. Oczywiście najbardziej popularną drogą rozwoju kariery zawodowej jest praca w różnego rodzaju placówkach farmaceutycznych. Studia medyczne w Krakowie już w trakcie nauki pozwalają na bardzo kompetentne przygotowanie do tej przyszłej pracy. Farmaceuci stanowią zawód zaufania publicznego, co też znacznie przekłada się na ich atrakcyjne wynagrodzenia.

Oprócz tego farmaceuci mogą znaleźć atrakcyjne zatrudnienie w placówkach badawczych, czy szeroko rozumianym przemyśle farmaceutycznym, związanym z tworzeniem leków. Farmaceuci posiadają także szereg umiejętności, pozwalających na przygotowywanie leków recepturowych. Abiturienci tego kierunku mogą podejmować aktywną współpracę z innymi pracownikami ochrony zdrowia, mogą występować w roli eduktaorów, którzy swoją postawą, wiedzą i umiejętnościami promują zdrowy i świadomy styl życia.

ZOBACZ, NA JAKICH UCZELNIACH W KRAKOWIE JEST KIERUNEK FARMACJA

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek farmacja w Krakowie?

Medyczne kierunki studiów w Krakowie na Uniwersytecie Jagiellońskim to przede wszystkim duży prestiż dla każdego, kto tylko dostanie się na tę uczelnię. Jednak należy pamiętać o tym, że liczba kandydatów zawsze przewyższa liczbę miejsc, więc twoją podstawową bronią powinno być jak najlepsze przygotowanie się do egzaminu dojrzałości.

W przypadku farmacji nie masz zbyt dużego wyboru – w swoich planach maturalnych musisz uwzględnić przedmioty takie jak: chemia oraz biologia, fizyka lub matematyka. Pamiętaj o tym, że aby mieć jakąkolwiek szansę na znalezienie się na listach osób przyjętych, to wybrane przez siebie przedmioty musisz zdawać na poziomie rozszerzonym.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Harmonogram rekrutacji +

Każda osoba, która rozpoczyna studia, powinna bardzo szczegółowo zapoznać się z harmonogramem rekrutacji. Obowiązuje on na każdej uczelni wyższej i obejmuje on nie tylko ostateczny termin kwalifikacji kandydatów, lecz także czas rejestracji na studia oraz czas składania niezbędnych dokumentów do dziekanatu. Szczegółowe informacje na temat harmonogramu rekrutacji znajdziesz na stronach internetowych wybranych przez siebie ośrodków akademickich.

Maturzyści na wybrane przez siebie kierunki mogą rejestrować się na ogół już na przełomie kwietnia i maja. Liczą się wyłącznie punkty, a nie kolejność zgłoszeń kandydatów. Studia na kierunku farmacja w Krakowie zaliczają się do grona prestiżowych kierunków ścisłych, mają bowiem profil chemiczny. Pierwszy etap rekrutacji zostaje na ogół zamknięty w połowie lipca, tuż po ogłoszeniu wyników z egzaminów maturalnych. To także czas składania dokumentów oraz oczekiwania na rozpoczęcie roku akademickiego w październiku.

Uczelnie w Krakowie otwierają także dodatkowe etapy w sierpniu oraz wrześniu na te kierunki studiów, na które nie wypełniły się listy podczas pierwszego etapu rekrutacji. Jeżeli twoja kandydatura została odrzucona początkowo, nie zrażaj się, ponieważ być może szansę na rozpoczęcie wymarzonych studiów dostaniesz podczas kolejnych etapów rekrutacji.

Dokumenty rekrutacyjne +

Osoby zakwalifikowane na studia muszą dostarczyć do dziekanatu zestaw podstawowych dokumentów. Pamiętaj, by nie zaniedbać tego etapu rekrutacji, ponieważ sprawi to, że zostaniesz skreślony z list osób przyjętych na studia. Każda z uczelni zestaw dokumentów ustala indywidualnie – szczegółowych wytycznych zawsze musisz szukać na stronach internetowych poszczególnych ośrodków akademickich. Muszą się znaleźć wśród nich na pewno:

 • świadectwo dojrzałości uzyskane w polskim systemie oświaty;
 • świadectwo lub inny dokument, które zostały wydane poza polskim systemem oświaty (jeśli takie posiadasz);
 • aktualna fotografia;
 • potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej;
 • różnego rodzaju podpisane umowy.

Opłaty rekrutacyjne +

Każda osoba, która chce wziąć udział w rekrutacji, musi wykonać odpowiednią opłatę rekrutacyjną. W przypadku jej niedokonania kandydatura w ogóle nie będzie mogła być rozważone. Uczelnie w Krakowie ustalają indywidualne opłaty rekrutacyjne, więc odpowiednio wcześnie zapoznaj się z tymi wytycznymi. Na ogół koszt takiej opłaty waha się od 85 do 150 zł w zależności od kierunku. Możesz jej dokonać za pośrednictwem poczty, przy pomocy przelewu lub płatności elektronicznych (PayU). Pamiętaj, że liczy się czas księgowania przelewu, a nie data jego wykonania, więc zrób go wcześnie, a jego potwierdzenie okaż w dziekanacie uczelni.

Przedmioty kwalifikacyjne +

By dostać się na studia farmaceutyczne w Krakowie, powinieneś odpowiednio wcześnie przygotować się do rekrutacji. Liczba kandydatów na studia o tym profilu zawsze przewyższa liczbę otwartych miejsc, więc szansę na naukę mają wyłącznie najlepsi absolwenci szkół średnich. Powinieneś doskonale przygotować się z przedmiotów ścisłych, wśród których obowiązkowo znajdą się biologia oraz chemia. Dodatkowym atutem będą przedmioty takie jak matematyka, czy nawet fizyka. Nie zapominaj również o wzmożonej nauce dowolnie wybranego języka obcego nowożytnego.

Przelicznik punktów kwalifikacyjnych +

Punkty, jakie otrzymają maturzyści podczas egzaminów dojrzałości, stanowią punkt wyjścia do ich przeliczenia. To, czy dany kandydat zakwalifikuje się na studia, zależy bowiem od tego, czy przedmioty, które zdawał na maturze są punktowe w procedurze rekrutacyjnej. Każdy kierunek studiów wiąże się ze zdawaniem innych przedmiotów. W przypadku kierunków ścisłych takich jak farmacja będą to oczywiście przedmioty ścisłe. Przelicznik punktów kwalifikacyjnych uwzględnia także poziom, na jakim zdawany był dany przedmiot. Maturzyści zawsze mają do wybory dwa poziomy – podstawowy oraz rozszerzony.

Olimpiady oraz konkursy +

Prawdziwi pasjonaci nauk ścisłych, którzy w przyszłości chcieli by rozpocząć studia na kierunku farmacja w Krakowie, mogą pomyśleć o wzięciu udziału w prestiżowych olimpiadach oraz konkursach przedmiotowych. To propozycja jedynie dla najbardziej ambitnych uczniów o bardzo rozległej wiedzy. Warto podkreślić, że jest o co walczyć, ponieważ laureaci oraz finaliści stopnia centralnego znajdą się na listach osób przyjętych poza kolejnością. W przypadku studiów farmaceutycznych rozważ olimpiady takie jak:

 • Olimpiada Biologiczna;
 • Olimpiada Chemiczna;
 • czy Olimpiada Matematyczna.

Pamiętaj jedynie, że bycie finalistą olimpiady nie zwalnia cię z obowiązku przystąpienia do egzaminów maturalnych.

Jak wyglądają studia na kierunku farmacja w Krakowie?

Studia farmaceutyczne możesz rozpocząć zarówno w trybie stacjonarnym, jak i zaocznym. Kraków to jeden z tych ośrodków akademickich, który zdaje sobie sprawę, że dziś nie każdy może sobie pozwolić na studia dzienne. Dla wszystkich tych osób zatem idealną propozycją są studia zaoczne. Mają one charakter weekendowych zjazdów naukowych, jednak nie należy zapominać, że większość materiału teoretycznego studenci muszą opanowywać we własnym zakresie, a kształcenie w tym trybie wiąże się z uiszczaniem dodatkowych opłat za czesne. Studia dzienne na państwowej uczelni są z kolei bezpłatne i stanowią bardzo dobre rozwiązanie dla wszystkich tych osób, które nie muszą podejmować dodatkowych aktywności.

Każdego studenta farmacji czeka bardzo intensywny czas nauki. Program kształcenia na tym kierunku przemyślany jest w taki sposób, by przyszli farmaceuci dysponowali jak najbardziej rozległą wiedzą i umiejętnościami z tej dziedziny. Pierwsze lata nauki opierają się przede wszystkim na podstawowych zagadnieniach, bez których niemożliwe byłoby zrozumienie skomplikowanych zagadnień związanych z farmacją. Zatem początkowo studenci farmacji będą uczęszczać na zajęcia takie jak:

 • matematyka;
 • biologia z genetyką;
 • biofizyka;
 • anatomia i fizjologia;
 • chemia ogólna i nieorganiczna itd.

Studenci farmacji muszą perfekcyjnie opanować te podstawy teoretyczne, ponieważ dalsze lata nauki będą się wiązać z poznawaniem już bardzo ścisłej wiedzy, związanej z tą dziedziną nauki. Osoby, kształcące się na tym kierunku, będą uczęszczać na różnego rodzaju ćwiczenia praktyczne, laboratoria oraz wykłady. Będą to przykładowo:

 • farmakokinetyka;
 • farmakognozja;
 • chemia leków;
 • najnowsze technologie komórkowe w badaniach nad lekiem i wiele innych.

Zatem już te krótkie przykłady pokazują, że studenci farmacji muszą wykazywać się wyjątkową ambicją i zaangażowaniem. W innym przypadku byłoby im trudno sprostać wszystkim wymaganiom, z jakimi wiąże się nauka na tym kierunku. Oprócz tego każdy przyszły farmaceuta musi wybrać indywidualną ścieżkę edukacyjną, która będzie rozwijać już bardzo wąskie kompetencje:

 • farmację przemysłową;
 • farmację kliniczną;
 • farmację apteczną.

Wiedza abiturientów farmacji jest niezwykle ważna, jednak w tym zawodzie zaufania społecznego bardzo liczą się tzw. kompetencje miękkie. Abiturienci tego kierunku muszą odznaczać się wysoką cierpliwością, wrażliwością, umiejętnością wchodzenia w interakcje z klientami, pacjentami oraz innymi przedstawicielami branży medycznej.

 
Sprawdź na w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

FARMACJA KRAKÓW STUDIA STACJONARNE

FARMACJA KRAKÓW STUDIA ZAOCZNE

 

farmacja studia Kraków


Ile trwają studia na kierunku farmacja w Krakowie?

Studia farmaceutyczne możemy zaliczyć do prestiżowego grona kierunków jednolitych. W praktyce oznacza to, że trwają one nieprzerwanie przez pięć lat, a elementem finalizującym naukę na tym kierunku jest przystąpienie do obrony pracy dyplomowej. Jeżeli wszystko powiedzie się pomyślnie, to abiturienci farmacji otrzymują tytuł magistra i mogą z powodzeniem rozwijać swoją karierę zawodową.

Studia medyczne takie jak farmacja nie mogą mieć charakteru dwustopniowego, ponieważ studenci po pierwszych trzech latach nauki otrzymują podstawową wiedzę, która nie daje jeszcze żadnych uprawnień do wykonywania odpowiedzialnego zawodu farmaceuty.

 

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek farmacja w Krakowie?

Studia farmaceutyczne od wielu dekad cieszą się niegasnącą popularnością, jednak już zapewne się domyślasz, że nie są to studia dla wszystkich. Osoby, które decydują się na kształcenie na tym kierunku, musi cechować pasja, zaangażowanie i determinacja. Zatem zastanów się, czy na pewno jesteś gotowy na tak duże poświęcenie związane ze studiami na tym kierunku. Oczywiście nagrodą za wszystkie trudy nauki będzie bardzo atrakcyjne zatrudnienie w przyszłości, więc jest to ten rodzaj poświęcenia, który zdecydowanie zaowocuje. Nim jednak wybierzesz studia farmaceutyczne, odpowiedz na kilka podstawowych pytań:

 • Czy nauka przedmiotów ścisłych takich jak biologia i chemia nigdy nie stanowiły dla ciebie problemu?
 • Czy od zawsze interesowały cię aspekty związane z medycyną?
 • Czy jesteś osobą komunikatywną i otwartą?

Jeżeli odpowiadasz na te pytania twierdząco, to możesz śmiało pomyśleć o studiach farmaceutycznych w Krakowie. Jednak zanim znajdziesz się na listach osób przyjętych, to najpierw musisz wziąć udział w rekrutacji. Aby być jednym z tych kandydatów, którzy mają szansę na wymarzone studia, musisz przygotować się perfekcyjnie z przedmiotów ścisłych, które będziesz zdawać podczas egzaminów maturalnych. Twoim obligatoryjnym wyborem powinna być chemia na poziomie rozszerzonym. Oprócz tego musisz wybrać jeszcze jeden przedmiot: biologię, fizykę lub matematykę.

Być może jesteś osobą, która lubi znacznie poszerzać swoje horyzonty intelektualne? Jeżeli tak, to pomyśl poważnie o wzięciu udziału w olimpiadzie przedmiotowej. To propozycja jedynie dla najbardziej ambitnych osób, ale może ona przynieść bardzo dużo korzyści, ponieważ jeżeli będziesz jej laureatem lub finalistą, to na studia dostaniesz się poza kolejnością. W przypadku kierunków studiów takich jak farmacja rozważ:

 • Olimpiadę Biologiczną, Fizyczną, Chemiczną lub Matematyczną;
 • Olimpiadę Wiedzy o Żywieniu i Żywności itd.

Pamiętaj także o terminowym uiszczeniu wszystkich opłat rekrutacyjnych. A gdy już dostaniesz się na studia farmaceutyczne, to nie zapomnij złożyć w dziekanacie odpowiednich dokumentów. W ich skład mogą wchodzić: zdjęcia do legitymacji, skany dowodu osobistego oraz oczywiście świadectwo maturalne.

zasady rekrutacji na studia

 

farmacja studia Kraków


Jaka praca po studiach na kierunku farmacja w Krakowie?

Farmaceuci należą do jednej z tych prestiżowych grup zawodowych, która cieszy się bardzo dużym zaufaniem społecznym. Współcześnie ludzie wolą skorzystać z porad kompetentnego farmaceuty niż skorzystać z usług lekarza. Oznacza to w praktyce, że wykonywanie tego zawodu wiąże się także z dużą odpowiedzialnością. To na ogół farmaceuta jako pierwszy proponuje rozwiązania doraźne, które mogą pomóc w złagodzeniu objawów przedstawianych przez klientów aptek. Zatem abiturienci tego kierunku muszą bardzo uważanie wsłuchiwać się w słowa osób, które odwiedzają apteki i to oni na ogół w ciągu kilku sekund decydują o tym, jakie leki mogą mieć zbawienny wpływ na opisywane dolegliwości.

Ścieżka zawodowa farmaceuty przebiega w zależności od tego, jaką specjalizację wybiera on w trakcie trwania studiów. Farmacja apteczna pozwala na pracę właśnie w różnego rodzaju ośrodkach farmaceutycznych, które zajmują się sprzedażą leków. Farmacja kliniczna pozwala na prowadzenie badań i testach w laboratoriach oraz instytucjach odpowiedzialnych za wprowadzanie nowych i innowacyjnych środków farmaceutycznych. Z kolei farmacja przemysłowa man związek z szeroko rozumianym sektorem gospodarczym. Abiturienci tej ścieżki edukacyjnej zajmują się przemysłem leków na masową skalę, mogą pracować we wszelkiego rodzaju jednostkach, które podejmują współpracę z innymi osobami, zatrudnionymi w przemyśle medycznym.

Okazuje się, że kariera osoby, która kończy studia farmaceutyczne, nie musi przebiegać tylko w jeden, najbardziej powszechny i standardowy sposób. Przemysł farmaceutyczny wciąż się rozwija i potrzeba w nim świadomych specjalistów, którzy dzięki swojej wiedzy będą wpływać na coraz lepszą kondycję zdrowotną społeczeństw.

 

Jakie opinie mają studia na kierunku farmacja w Krakowie?

Studia farmaceutyczne są odpowiednim kierunkiem jedynie dla tych osób, które cechuje pasja i zaangażowanie.

Alicja, studentka farmacji, mówi:

Od zawsze fascynowało mnie wytwarzanie leków recepturowych. To studia, które wybrałam ze względu na zainteresowania, które zaszczepiła we mnie nauczycielka biologii. Lekcje były niestandardowe i bardzo praktyczne. Swoje zainteresowania chciałam kontynuować podczas studiów i nie zawiodłam się. Studia farmaceutyczne w Krakowie są najlepsze!

KIERUNKI MEDYCZNE W KRAKOWIE

Rozwiń

 

 

Komentarze (0)